Емеритус директори

Оваа страница ги набројува сите претходни членоци на Управниот одбор на OTW (Организација за трансформативни дела) во текот на годините. Повеќе детали за нив и нашите претходни избори, може да најдете на страницата Историја на избори на веб-страницата за избори на OTW.

OTW Одбор 2021

 • Алекс Тишер
 • Џес Вајт
 • Кејти Егерт
 • Кирстен Рајт
 • Лекс де Леон
 • Наталија Грубер
 • Ребека Сентанс

OTW Одбор 2020

 • Клер П. Бејкер
 • Дениел Стронг
 • Џеси Касулис
 • Кирстен Рајт
 • Лекс де Леон
 • Наталија Грубер
 • Ребека Сентанс

OTW Одбор 2019

 • Клер П. Бејкер
 • Дениел Стронг
 • Џеси Комбулив
 • Кристина Бусе
 • Лекс де Леон
 • Наталија Грубер
 • Присила дел Сима

OTW Одбор 2018

 • Атија Хаким
 • Клер П. Бејкер
 • Дениел Стронг
 • Џеси Комбулив
 • Кристина Бусе
 • Мети Бауерс
 • Присила дел Сима

OTW Одбор 2017

 • Алекс Тишер
 • Алини Кахау
 • Атија Хаким
 • Катарина Хариу
 • Кристина Бусе
 • Мети Бауерс
 • Присила дел Сима

OTW Одбор 2016

 • Алекс Тишер
 • Алини Кахау
 • Атија Хаким
 • Катарина Хариу
 • Мети Бауерс

OTW Одбор 2015

 • Андреа Хорбински
 • Кет Маер
 • Ејлул Догруел
 • Џесика Стајнер
 • Маргарет Џ. Мекреј
 • Соледад Грифин

OTW Одбор 2014

 • Андреа Хорбински
 • Ана Џеноезе
 • Кет Маер
 • Ејлул Догруел
 • Франческа Диксон
 • Никиша Сандерс

OTW Одбор 2013

 • Андреа Хорбински
 • Кет Маер
 • Ејлул Догруел
 • Франческа Диксон
 • Ира Гладкова
 • Џулија Бек
 • Кристен Марфи
 • Маја Бобровиц
 • Никиша Сандерс

OTW Одбор 2012

 • Џулија Бек
 • Франческа Копа
 • Ира Гладкова
 • Џени Скот-Томсон
 • Кристен Марфи
 • Наоми Новик
 • Никиша Сандерс

OTW Одбор 2011

 • Алисон Морис
 • Франческа Копа
 • Еле Браунстајн
 • Ира Гладкова
 • Кристен Марфи
 • Рејчел Баренблат
 • Шила Лејн

OTW Одбор 2010

 • Алисон Морис
 • Елизабет Јалкут
 • Франческа Копа
 • Наоми Новик
 • Рејчел Баренблат
 • Ребека Ташнет
 • Шила Лејн

OTW Одбор 2009

 • Кели Ен Беса
 • Франческа Копа
 • Наоми Новик
 • Рејчел Баренблат
 • Ребека Ташнет
 • Сузан Гибел
 • Шила Лејн

Основачки OTW Одбор (2007-2008)

 • Кети Купит
 • Франческа Купит
 • Кели Ен Беса
 • Мишел Тепер
 • Наоми Новик
 • Ребека Ташнет
 • Сузан Гибел