Våra steg framåt

 Vi vinner tillsammans - Organisationen för Transformativa Verk
(OTW) - Värvningskampanj 1-6 maj 2015

De första dragen verkar rätt enkla. En bonde tar ett kliv framåt, en springare tar ett hopp. Ett fanarkiv skapas, en akademisk tidskrift publicerar sin första utgåva. Men saker blir mycket snabbt komplicerade. Vilka strategier ska vi använda? Vilket blir nästa drag? Olika scenarier spelas ut på olika delar av brädet och att hantera vart och ett kräver eftertanke och planering.

Här är några av de drag som OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har gjort på sista tiden, såväl som hur du kan hjälpa oss göra våra nästa drag:

Kommittén för

  • Open Doors (Öppna Dörrar) har arbetat hårt för att bevara fans arkiv på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv). Om du har lust att hjälpa dem, kolla gärna upp vilka av dina verk som redan har importerats till AO3, donera material till Fan Culture Preservation Project (Projektet för Fankulturers Bevarande), sprid information om importer, eller uppmuntra andra användare att göra anspråk på sina importerade verk.
  • Fanlore har vuxit stadit och når snart två stora milstolpar: 35.000 sidor och 30.000 användare! Wikikommittén har också varit upptagna med att planera flera kommande händelser. Nu närApril Showers är avklarad blir nästa projekt junis utmaning att skapa nya sidor, följt av Stubb-september. Du kan delta i dessa utmaningar och hjälpa till att se till att vår historia som fans bevaras!
  • Mars’ utgåva av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer), Performance and Performativity in Fandom (Uppträdanden och performativitet i fandom), har nyligen kommit ut. Redaktionen ser fram mot juniutgåvan, European Fans and European Fan Objects: Localization and Translation (Europeiska fans och europeiska källor till fandoms: lokalisering och översättning). Om du vill delta så söker TWC alltid efter artikelbidrag.
  • Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) har arbetat hårt i rätten med att få till stånd förnyanden och utvidgning av fanvideoskapares undantag till Digital Millennium Copyright Act. De har arbetat med handelsdepartementet i USA för att forma framtiden för amerikansk upphovsrättslag och de har även bidragit med kommentarer till ett flertal andra regeringar när det gäller reformer i upphovsrättslagstiftningen. Juridiska kommittén svarar regelbundet på frågor från fans och hjälper dem att hitta juridiska ombud när det behövs. De har också hjälpt till att utbilda fans kring deras rättigheter genom att delta i olika konventpaneler, inklusive en på San Diego Comic Con, samt publicerat inlägg via OTW Nyheter. Du kan alltid komma i kontakt med dem om du har några frågor.

Alla dessa projekt har gjort ett fantastiskt jobb, men det finns fortfarande mer som behöver göras. Nästa steg är ditt. Om du vill stödja OTW och försäkra dig om att vi kan fortsätta bevara och skydda fans och våra verk i framtiden, donera idag!

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.