В какво вярваме ние

Нашата мисия

OTW (Организация за преобразуващи произведения) е организация с нестопанска цел, създадена от фенове, за да служи в интерес на феновете, като съхранява и осигурява достъп до фен творбите, фен културата и тяхната история във всичките ѝ форми. Вярваме в преобразуващия характер на фен творбите и в легитимността на преобразуващите произведения.

OTW представлява практиката на преобразуване на произведения от техните фенове, която исторически произтича основно от женските общности. Мисията на OTW е да пази тази история и същевременно да окуражава нови и не толкова широко разпространени начини за изразяване на културната идентичност във фендъм.

Нашата визия

Представяме си бъдеще, в което нито една фенска творба не се преследва от закона и фенските произведения са приети като преобразуваща и реална творческа дейност. Ние сме инициативни и иновативни в съхранението и защитата на нашата работа от търговска експлоатация и съдебно оспорване. Закриляме фенската икономика, ценности и творчески израз като защитаваме и подкрепяме феновете, нашата работа, коментари, история и идентичност, опитвайки се да осигурим възможно най-голям достъп до фенски дейности за всички фенове.

Нашите ценности

 1. Ценим преобразуващите фенски произведения и иновативните общности, от които произлизат те, включително медии, фикция с реални личности, аниме, комикси, музика и видинг.
 2. Ценим своята идентичност като основно женска общност с богата история на творчество и коментаторство.
 3. Ценим нашата инфраструктура, основана на доброволна дейност, и фенската икономика на размяна на подаръци, която признава и зачита ценността на огромното множество различни фенски дейности.
 4. Ценим осигуряването на възможно най-голям достъп до фенски дейности за всички, които желаят да се включат.
 5. Ценим безкрайната пъстрота в безбройните комбинации. Ценим всички фенове, които се занимават с преобразуващи произведения: фенове от всяка раса, пол, сексуална ориентация или физически възможности. Ценим непрекъснатата обмяна на идеи и култури и се стремим да избегнем хомогенизирането или централизацията на фендъма.

Нашите цели

От 2007 г. OTW е поставила основите за една пъстра и креативна организация, чрез:

 • Основаването на OTW като неправителствена организация, регистрирана пред данъчната администрация на САЩ (IRS).
 • Изграждането на инфраструктура за OTW чрез създаване на управителен съвет и комитети, привличане на членове и дарения, формиране на обединения и провеждане на избори.
 • Насърчаването на взаимодействията в общността и нейния принос чрез сайта на OTW и в онлайн и офлайн пространствата, където феновете се събират.
 • Проектирането, програмирането и стартирането на Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив) – мрежови архив за хостване на преобразуващи фен произведения.
 • Търсене на начин да направим фен творбите възможно най-достъпни.
 • Стартиране на проект за юридическа подкрепа и изграждане на контакти, насочени към защитата на фен произведения от съдебно оспорване.
 • Основаване на фенска енциклопедия с цел да се съхрани историята на преобразуващите творби и фендъмите, от които произтичат.
 • Създаване на рецензирано научно списание с цел популяризирането на стипендии в областта на фен произведения и практики.
 • Разработване на дългосрочен план за организацията.
 • Други проекти, свързани с преобразуващия фендъм, като съхранението на фен историята и фен произведения, създаването и поддържането на инфраструктура, ползвана от фенове, и спонсориране на академични стипендии в сферата на фендъма.