Τι Πιστεύουμε

Η Αποστολή Μας

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από θαυμάστριες-ές για να εξυπηρετεί τις-ους θαυμάστριες-ές, παρέχοντάς τους πρόσβαση και διατηρώντας την ιστορία των έργων θαυμαστών και της κουλτούρας τους στις διάφορες μορφές της. Πιστεύουμε πως τα έργα θαυμαστών είναι μετασχηματιστικά και πως τα μετασχηματιστικά έργα είναι νόμιμα.

Το OTW αντιπροσωπεύει την πρακτική μετασχηματιστικών έργων που βρίσκει τις ιστορικές ρίζες της στη γυναικεία κουλτούρα. Το OTW θα αρχειοθετεί αυτή την ιστορία για να εμπληρώσει την αποστολή του· να ενθαρρύνει νέες, καινοτόμες εκφράσεις πολιτιστικής ταυτότητας εντός του fandom.

Το Όραμά Μας

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου όλα τα έργα θαυμαστών αναγνωρίζονται ως νόμιμα και μετασχηματιστικά, και είναι κοινώς αποδεκτά ως δημιουργική ενασχόληση. Απευθυνόμαστε ενεργά και πρωτοποριακά όταν προστατεύουμε τα έργα μας από εμπορική εκμετάλλευση και άσκηση νομικής δίωξης. Διατηρούμε την οικονομία, τις αξίες, και τη δημιουργική έκφραση των θαυμαστριών-ών προστατεύοντας και γαλουχώντας τις-ους συναδέλφους θαυμάστριές-ές μας, τα έργα μας, τον σχολιασμό μας, την ιστορία μας, και την ταυτότητά μας. Παρέχουμε την πιο ευρεία δυνατή πρόσβαση σε δραστηριότητες για όλες-ους τις-ους θαυμάστριες-ές.

Οι Αξίες Μας

 1. Είναι αξία μας τα μετασχηματιστικά έργα θαυμαστών και οι πρωτοπόρες κοινότητες από τις οποίες ανήλθαν, συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων, λογοτεχνία θαυμαστών πραγματικών ατόμων (real person fiction – RPF), anime, κόμικς, μουσική, και βίντεο θαυμαστών.
 2. Είναι αξία μας η ταυτότητά μας ως κυρίως γυναικεία κοινότητα με πλούσια ιστορία δημιουργικότητας και σχολιασμού.
 3. Είναι αξία μας οι υποδομές μας, που διατηρούνται εθελοντικώς, και η οικονομία δωρεών που αναγνωρίζει και τιμά το καλό σε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες.
 4. Είναι αξία μας το να κάνουμε τις δραστηριότητες των θαυμαστών όσο το δυνατόν πιο εύκολα προσβάσιμες σε όλες και όλους που θα ήθελαν να συμμετέχουν.
 5. Είναι αξία μας η άπειρη ποικιλία δημιουργικών συνδυασμών. Είναι αξία μας όλες-οι οι θαυμάστριες-ές που ασχολούνται με μετασχηματιστικά έργα: θαυμαστές κάθε φυλής, γένους, πολιτισμού, σεξουαλικής ταυτότητας, και ικανότητας. Είναι αξία μας η ανεμπόδιστη διασταύρωση και ανταλλαγή ιδεών και κουλτούρων, ταυτοχρόνως αποφεύγοντας να κάνουμε το fandom ομοιογενές και κεντρικό.

Οι Στόχοι μας

Από το 2007, το OTW έχει θέσει τα θεμέλια για μια ζωντανή και δημιουργική οργάνωση, καταφέρνοντας τα εξής:

 • Την εδραίωση του OTW ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, αναγνωρισμένη από το IRS (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία των ΗΠΑ)
 • Τη δημιουργία υποδομών για το OTW, εδραιώνοντας ένα συμβούλιο και δημιουργώντας επιτροπές, ζητώντας μέλη και δωρεές, συνάπτοντας συμμαχίες, και διενεργώντας εκλογές.
 • Ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και επικοινωνία με την κοινότητα μέσω της ιστοσελίδας του OTW και μέσω των χώρων όπου συχνάζουν οι θαυμάστριες και οι θαυμαστές, είτε online είτε offline.
 • Σχεδιάζοντας, προγραμματίζοντας, και λειτουργώντας το Archive of our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), ένα αρχείο στον ιστό, που σκοπό έχει τη φιλοξενία μετασχηματιστικών έργων
 • Εξερευνώντας τρόπους που κάνουν την πρόσβαση σε έργα θαυμαστών όσο το δυνατόν ευκολότερη.
 • Εδραιώνοντας ένα πρόγραμμα νομικής υπεράσπισης και συνάπτοντας συμμαχίες για την προάσπιση έργων θαυμαστών από νομικές διόξεις.
 • Δημιουργώντας ένα wiki θαυμαστών που θα διατηρεί την ιστορία των μετασχηματιστικών έργων και των fandom από τα οποία ανήλθαν.
 • Εδραιώνοντας ένα επιστημονικό περιοδικό για να προωθήσουμε έρευνα επί των έργων θαυμαστών και των πρακτικών τους.
 • Κατασκευάζοντας ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οργάνωση.
 • Αναλαμβάνοντας επιπρόσθετα προγράμματα που σχετίζονται με τα μετασχηματιστικά fandoms, όπως η διατήρηση της ιστορίας και των έργων θαυμαστών, χτίζοντας και διατηρώντας τις υποδομές για την εξυπηρέτηση των θαυμαστριών-ών, και υποστηρίζοντας την ακαδημαϊκή έρευνα επί των fandoms.