Λήψη απαλλαγών από το DMCA των ΗΠΑ

Αίτηση προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων υπέρ της εξαίρεσης δημιουργών μη εμπορικών διασκευών από το DMCA, 2020-2021

Αίτηση προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων υπέρ της εξαίρεσης δημιουργών μη εμπορικών διασκευών από το DMCA, 2017-2018

Αίτηση προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων υπέρ της εξαίρεσης δημιουργών μη-εμπορικών διασκευών από το DMCA, 2014–2015

Η Νομική Επιτροπή του OTW, μαζί με το Electronic Frontier Foundation (EFF), κατέθεσε σχόλια που αντικρούουν τον ισχυρισμό πως οι δημιουργοί βίντεο θαυμαστών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ως πηγή υλικό υψηλής ποιότητας.

Το OTW, μαζί με το Electronic Frontier Foundation (EFF), κατέθεσε δύο αιτήσεις απαλλαγής στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΗΠΑ. Οι αιτήσεις αποσκοπούν στην ανανέωση των απαλλαγών που το OTW βοήθησε να εξασφαλιστούν το 2009 και το 2012 και οι οποίες επιτρέπουν στους θαυμαστές-μοντέρ να παραβιάζουν την κρυπτογράφηση, που παρέχεται μέσω DVD και διαδικτυακών υπηρεσιών διανομής, σε οπτικοακουστικό υλικό με σκοπό τη δημιουργία μη-εμπορικών μετασχηματιστικών βίντεο. Εκτός από την ανανέωση των απαλλαγών, η αίτηση του OTW αποσκοπεί, επίσης, στην επέκταση των απαλλαγών, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι δίσκοι Blu-Ray.

 

Αίτηση προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων για την Ανανέωση της Απαλλαγής των δημιουργών μη-κερδοσκοπικών διασκευών από το DMCA, 2011–2012

  • Σχόλιο του Electronic Frontier Foundation (PDF), κατατέθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Τα μέλη του OTW Rebecca Tushnet, Rachel Vaughn και Francesca Coppa συνεργάστηκαν με το EFF για να καταθέσουν πρόταση ανανέωσης και επέκτασης των απαλλαγών από το DMCA για τους δημιουργούς μη-εμπορικών διασκευών.
  • Σχόλιο-Απάντηση εκ μέρους του OTW (PDF) προς υποστήριξη της πρότασης του EFF για απαλλαγή των θαυμαστών-μοντέρ και άλλων δημιουργών διασκευών από το DMCA. Κατατέθηκε στις 2 Μαρτίου του 2012. Τα μέλη του προσωπικού της Νομικής Επιτροπής του OTW, Rachel Vaughn και Rebecca Tushnet συνεργάστηκαν με τα μέλη της Νομικής Επιτροπής και θαυμαστές-μοντέρ για να συντάξουν μια Απάντηση που υποστηρίζει την πρόταση του EFF. Το EFF, επίσης, κατέθεσε το δικό του Σχόλιο-Απάντηση (PDF) που υποστηρίζει διάφορες απαλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των απαλλαγών για τους δημιουργούς μη-εμπορικών διασκευών.
  • Αναθεωρημένες Επιδείξεις Θεμιτής Χρήσης Βίντεο Θαυμαστών που συμπεριλαμβάνουν μια σύγκριση μεταξύ υλικού προερχόμενο από DVD και υλικού που λήφθηκε από οθόνη.
  • Οι Francesca Coppa, Rebecca Tushnet και Tisha Turk καταθέτουν στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στις 4 Ιουνίου του 2012. H Tisha Turk παρουσιάζει την πρώτη μας Γκαλερί εικόνων που επιδεικνύει τις διαφορές ποιότητας μεταξύ υλικού προερχόμενο από DVD και υλικού που λήφθηκε από οθόνη.
  • Απάντηση στις επιδείξεις του DVD CCA (Ένωση Ελέγχου Αντιγραφής Δίσκων DVD) που υποστηρίζει τη λήψη από οθόνη, κατατέθηκε στις 2 Αυγούστου 2012. Δείτε τη δεύτερη ομάδα επιδείξεων στη δεύτερη Γκαλερί εικόνων του OTW.

 

Αίτηση προς το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας υπέρ της απαλλαγής από το DMCA των δημιουργών μη-εμπορικών διασκευών, 2008–2009

Το EFF απευθύνθηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για απαλλαγή από το DMCA, έτσι ώστε να επιτραπεί η εξαγωγή αποσπασμάτων από DVD για συμπερίληψη σε μη-εμπορικά βίντεο-διασκευές που θεωρούνται θεμιτή χρήση, όπως τα βίντεο θαυμαστών. Το OTW (και πολλοί θαυμαστές-μοντέρ) βοήθησαν στην προετοιμασία της αίτησης.

  • Σχόλιο-Απάντηση του OTW, (PDF ή δείτε το ως HTML) που υποστηρίζει την προτεινόμενη από το EFF απαλλαγή από το DMCA για τους θαυμαστές-μοντέρ και άλλους καλλιτέχνες διασκευών. Κατατέθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2009.

Το OTW κατέθεσε ένα σχόλιο-απάντηση υποστηρίζοντας την προτεινόμενη από το EFF απαλλαγή από το DMCA για θαυμαστές-μοντέρ και άλλους καλλιτέχνες μη-εμπορικών βίντεο-διασκευών.

Στις 22 Ιουνίου, το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων ζήτησε επιπρόσθετες πληροφορίες από το OTW και άλλες ομάδες που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια των Ακροάσεων Ενάντια στην Καταστρατήγηση του DMCA στις 6 με 8 Μαΐου. (Αυτές οι ακροάσεις σχεδιάστηκαν για να φιλοξενήσουν καταθέσεις υπέρ και κατά απαλλαγών από το DMCA εκπαιδευτικών πέραν των καθηγητών κινηματογραφικών σπουδών (συμπεριλαμβανομένων δασκάλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σκηνοθετών ντοκιμαντέρ, θαυμαστών-μοντέρ και άλλων καλλιτεχνών μη-εμπορικών διασκευών.) Αυτές οι συμπληρωματικές ερωτήσεις σχετίζονταν με το λογισμικό λήψης από DVD και οθόνες.

Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας έστειλε μια δεύτερη ομάδα συμπληρωματικών ερωτήσεων στις 22 Αυγούστου του 2009. Το OTW συνεργάστηκε με το Electronic Frontier Foundation, έναν αριθμό από ενώσεις βιβλιοθηκών (ALA, AALL, ARL, ACRL), καθηγητές κινηματογραφικών σπουδών και σπουδών μέσων ενημέρωσης, καθώς και με σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ και τους οργανισμούς τους, σε μια συλλογική απάντηση. Επίσης, συμμετείχαμε στη σύνταξη μιας ξεχωριστής απάντησης με το EFF για να απευθυνθούμε συγκεκριμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των θαυμαστών-μοντέρ και άλλων καλλιτεχνών διασκευών (βλ. παρακάτω).