Τα Προγράμματά Μας

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)
Το AO3 προσφέρει έναν μη εμπορικό και μη κερδοσκοπικό χώρο φιλοξενίας για λογοτεχνία θαυμαστών και άλλα μετασχηματιστικά έργα, χρησιμοποιώντας λογισμικό αρχειοθέτησης ανοιχτού κώδικα.

Fanlore
Το Fanlore είναι ένα wiki για τα fandoms και είναι αφοσιωμένο στη διατήρηση της ιστορίας των μετασχηματιστικών έργων και των κοινοτήτων από τις οποίες ανήλθαν.

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)
Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικων Έργων) είναι αφοσιωμένο στην προστασία των έργων θαυμαστών από την εμπορική κατάχρηση και την άσκηση νομικής δίωξης.

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)
Οι Ανοιχτές Πόρτες προσφέρουν άσυλο σε προγράμματα θαυμαστών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Υποπρογράμματα συμπεριλαμβάνουν το Fan Culture Preservation Project (Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών), που διατηρεί περιοδικά θαυμαστών και άλλες μη ψηφιακές μορφές κουλτούρας θαυμαστών, και το GeoCities Rescue Project (Πρόγραμμα Διάσωσης GeoCities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)
Το TWC είναι ένα επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές, που σκοπό έχει την προώθηση έρευνας σε έργα θαυμαστών και τις πρακτικές τους.


Άλλα Προγράμματα Ερευνών Των Θαυμαστών Μας

  • Fanhackers
    Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) εκδίδει ένα ιστολόγιο για τη συζήτηση θεμάτων σχετικά με τους θαυμαστές και τις απόψεις των θαυμαστών σε σχετικές έρευνες.

  • Βίντεο Θαυμαστών & Πολυμέσα
    Τα προγράμματά μας σχετικά με τα πολυμέσα συμπεριλαμβάνουν το Fan Video Roadmap (Οδικός Χάρτης για Βίντεο Θαυμαστών), το πρόγραμμα Vidding History (Ιστορία Βίντεο Θαυμαστών) συμπεριλαμβανομένου του Test Suite of Fair Use Vids (Επιδείξεις Θεμιτής Χρήσης Βίντεο Θαυμαστών), και έναν αριθμό από ενημερωτικές σελίδες για δημιουργούς βίντεο, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για το πού να φιλοξενήσετε τα βίντεό σας και οδηγιών για το πώς να τα ενσωματώσετε στο AO3.

  • Zotero Fan Studies Bibliography
    Ολοκληρωμένη βιβλιογραφία ερευνών θαυμαστών που διατηρεί η Nele και η Karen από το TWC.

  • Συνδεδεμένα ακαδημαϊκά βιβλία του OTW