Πρώην Διοικητικό Προσωπικό

Αυτή η σελίδα καταγράφει τα πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) ανά τα χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες για το κάθε άτομο και για το ιστορικό των εκλογών μας μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του Ιστορικού Εκλογών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκλογών του OTW.

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2021

 • Alex Tischer
 • Jess White
 • Kati Eggert
 • Kirsten Wright
 • Lex de Leon
 • Natalia Gruber
 • Rebecca Sentance

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2020

 • Claire P. Baker
 • Danielle Strong
 • Jessie Casiulis
 • Kirsten Wright
 • Lex de Leon
 • Natalia Gruber
 • Rebecca Sentance

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2019

 • Claire P. Baker
 • Danielle Strong
 • Jessie Camboulives
 • Kristina Busse
 • Lex de Leon
 • Natalia Gruber
 • Priscilla Del Cima

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2018

 • Atiya Hakeem
 • Claire P. Baker
 • Danielle Strong
 • Jessie Camboulives
 • Kristina Busse
 • Matty Bowers
 • Priscilla Del Cima

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2017

 • Alex Tischer
 • Aline Carrão
 • Atiya Hakeem
 • Katarina Harju
 • Kristina Busse
 • Matty Bowers
 • Priscilla Del Cima

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2016

 • Alex Tischer
 • Aline Carrão
 • Atiya Hakeem
 • Katarina Harju
 • Matty Bowers

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2015

 • Andrea Horbinski
 • Cat Meier
 • Eylul Dogruel
 • Jessica Steiner
 • Margaret J. MacRae
 • Soledad Griffin

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2014

 • Andrea Horbinski
 • Anna Genoese
 • Cat Meier
 • Eylul Dogruel
 • Franzeska Dickson
 • Nikisha Sanders

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2013

 • Andrea Horbinski
 • Cat Meier
 • Eylul Dogruel
 • Franzeska Dickson
 • Ira Gladkova
 • Julia Beck
 • Kristen Murphy
 • Maia Bobrowicz
 • Nikisha Sanders

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2012

 • Julia Beck
 • Francesca Coppa
 • Ira Gladkova
 • Jenny Scott-Thompson
 • Kristen Murphy
 • Naomi Novik
 • Nikisha Sanders

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2011

 • Allison Morris
 • Francesca Coppa
 • Hele Braunstein
 • Ira Gladkova
 • Kristen Murphy
 • Rachel Barenblat
 • Sheila Lane

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2010

 • Allison Morris
 • Elizabeth Yalkut
 • Francesca Coppa
 • Naomi Novik
 • Rachel Barenblat
 • Rebecca Tushnet
 • Sheila Lane

Διοικητικό Συμβούλιο του OTW 2009

 • KellyAnn Bessa
 • Francesca Coppa
 • Naomi Novik
 • Rachel Barenblat
 • Rebecca Tushnet
 • Susan Gibel
 • Sheila Lane

Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο του OTW (2007-2008)

 • Cathy Cupitt
 • Francesca Coppa
 • KellyAnn Bessa
 • Michele Tepper
 • Naomi Novik
 • Rebecca Tushnet
 • Susan Gibel