Περαιτέρω Αλλαγές στις Αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποστήριξης και της Επιτροπής Πολιτικής & Κατάχρησης

Καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς καλύτερη εξισορρόπηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Υποστήριξης και της Επιτροπής Πολιτικής & Κατάχρησης, μετακινούμε δύο ακόμη είδη ζητημάτων από την εξουσία της Επιτροπής Πολιτικής & Κατάχρησης στην εξουσία της Επιτροπής Υποστήριξης:

Εγγύτερος Συγγενής στα Fandom

Αυτή είναι μια επιλογή που προσφέρουμε η οποία επιτρέπει σε ένα καθορισμένο άτομο να διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας εάν πεθάνετε ή δεν είστε σε θέση να το κάνετε εσείς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα ‘Εγγύτερος Συγγενής στα Fandom’, μπορείτε να διαβάσετε τις Συχνές Ερωτήσεις περί Όρων Παροχής Υπηρεσιών για αυτό το θέμα. Παρακαλούμε σημειώστε πως αν έχετε ένα αίτημα για Εγγύτερο Συγγενή στα Fandom εν εξελίξει, η Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης θα ολοκληρώσει όσα αιτήματα έχει ήδη λάβει.

Από εδώ και πέρα, αν επιθυμείτε να ορίσετε έναν Εγγύτερο Συγγενή στα Fandom ή χρειάζεται να αλλάξετε ή να ενεργοποιήσετε κάποιον ήδη ορισμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Υποστήριξης.

Διπλά Έργα

Μερικές φορές, λόγω κάποιας δυσλειτουργίας ή σφάλματος, ένα έργο μπορεί να αναρτηθεί πολλαπλές φορές. Αυτό μπορείτε να το αναφέρετε στην Επιτροπή Υποστήριξης, η οποία θα το ερευνήσει και θα κατεβάσει τα ακριβή αντίγραφα. Παρακαλούμε σημειώστε πως έργα με διαφορετικό περιεχόμενο (όπως ένα έργο που αποτελεί τροποποιημένη ή αναθεωρημένη εκδοχή ενός άλλου έργου) δε θεωρούνται ακριβή αντίγραφα.

Αν επιθυμείτε να καταγγείλετε έργα τα οποία είναι ακριβή αντίγραφα μεταξύ τους, παρακαλούμε στην αναφορά σας στην Επιτροπή Υποστήριξης συμπεριλάβετε συνδέσμους προς όλα τα εν λόγω έργα. Ελπίζουμε πως αυτές οι αλλαγές θα είναι χρήσιμες επιτρέποντας στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικής & Κατάχρησης να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε άλλα ζητήματα!


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.