Παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του OTW

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Antonius Melisse και η Natalia Gruber έχουν παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Antonius επρόκειτο ήδη να ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες και η θέση του να αναπληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας εκλογικής περιόδου. Ωστόσο, η Natalia είχε ακόμη 2 χρόνια για την ολοκλήρωση της θητείας της. Η θέση της θα προστεθεί στον αριθμό των θέσεων προς πλήρωση στις επερχόμενες εκλογές.

Επειδή ο αριθμός των κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τώρα ίσος με τον αριθμό των υποψηφίων, στις φετινές εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου του OTW όλοι οι υποψήφιοι θα εκλεγούν αυτόματα. Ωστόσο, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν, στις 11 – 14 Αυγούστου και τα μέλη του OTW θα εκλέξουν τρεις υποψηφίους που θα υπηρετήσουν πλήρεις θητείες (3 χρόνια) και δύο υποψηφίους που θα υπηρετήσουν μέρος της θητείας το

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Antonius και τη Natalia για τις υπηρεσίες τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ευχόμαστε τα καλύτερα στα μελλοντικά τους εγχειρήματα.

Επεξεργάστηκε για να προστεθεί: Η διευθύντρια του Διοικητικού Συμβουλίου Alex Tischer έχει επίσης παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW με ισχύ από τις 17 Ιουλίου.


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Announcement

Comments are closed.