Οι Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) Ανακοινώνουν Νέες Εισαγωγές Έργων Περιοδικών Θαυμαστών (fanzine)

Πέρυσι, η επιτροπή των Ανοιχτών Πορτών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) ανακοίνωσε αρκετές αλλαγές στο Fan Culture Preservation Project (Πρόγραμμα Διατήρησης Κουλτούρας Θαυμαστών), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του AO3 Fanzine Scan Hosting Project – FSHP (Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ψηφιοποιημένων Περιοδικών Θαυμαστών).

Το FSHP είναι μια συνεργασία με το πρόγραμμα διατήρησης Zinedom που το διαχειρίζονται θαυμαστές, μέσω του οποίου λογοτεχνία και τέχνη θαυμαστών που είχαν δημοσιευθεί αρχικά σε τυπωμένα περιοδικά θαυμαστών εισάγονται στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Έργα θαυμαστών μπορούν να εισαχθούν στο AO3 με τη συναίνεση είτε των δημιουργών των έργων είτε του εκδότη του περιοδικού στο οποίο τα έργα είχαν δημοσιευθεί.

Από την αποκάλυψη του προγράμματος, οι Ανοιχτές Πόρτες δούλεψαν σκληρά προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασιών τους για το FSHP και τη δοκιμή της σε έργα θαυμαστών από περιοδικά. Παρόλο που οι Ανοιχτές Πόρτες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τη συνεργασία με εκδότες ώστε να εισαγάγουν ολόκληρα περιοδικά θαυμαστών, οι εθελοντές του FSHP και οι βοηθοί εισαγωγών ασχολούνται με τη σάρωση, μεταγραφή και εισαγωγή έργων θαυμαστών οι δημιουργοί των οποίων είχαν δώσει άδεια στο Zinedom για να τα εισάγει στο AO3.

Σήμερα, οι Ανοιχτές Πόρτες με χαρά ανακοινώνουν μια λίστα συλλογών που δημιούργησαν για τη φιλοξενία έργων θαυμαστών που έχουν εισαχθεί μέσω του FSHP. Έχει δημιουργηθεί μία συλλογή για κάθε περιοδικό θαυμαστών από το οποίο έχει εισαχθεί ένα ή περισσότερα έργα, αλλά αυτές οι συλλογές δεν περιλαμβάνουν κάθε έργο από αυτά τα περιοδικά και πολλές μέχρι στιγμής περιέχουν μόνο ένα έργο η καθεμία, σε περιπτώσεις όπου οι Ανοιχτές Πόρτες έχουν άδεια να εισαγάγουν μόνο εκείνο το συγκεκριμένο έργο. Για λόγους πλήρους διαφάνειας, οι Ανοιχτές Πόρτες έχουν σκοπό να συνεχίσουν την ανακοίνωση συλλογών ενώ αυτές δημιουργούνται κι οι οποίες ενδέχεται να μεγαλώσουν ή να μη μεγαλώσουν με επιπλέον έργα θαυμαστών καθώς μελλοντικά αποκτούνται περισσότερες άδειες από δημιουργούς.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, οι Ανοιχτές Πόρτες έχουν δημιουργήσει τις παρακάτω συλλογές που εκπροσωπούν περιοδικά θαυμαστών από τα οποία έχουν εισαχθεί έργα:

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην προηγούμενη ανακοίνωση. Εάν θέλετε να δώσετε άδεια στις Ανοιχτές Πόρτες για την εισαγωγή κάποιων δικών σας έργων θαυμαστών τα οποία έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί σε τυπωμένα περιοδικά θαυμαστών ή έχετε τυχόν απορίες σχετικά με το FSHP, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επιτροπή των Ανοιχτών Πορτών.

Επίσης, θα μας άρεσε πολύ αν θαυμαστές μπορούσαν να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε στο Fanlore την ιστορία τυχόν περιοδικών θαυμαστών στα οποία ίσως έχουν δημοσιεύσει. Εάν δεν έχετε εμπειρία στην επεξεργασία wiki, μην ανησυχείτε! Ανατρέξτε στη νέα πύλη επισκεπτών ή ρωτήστε τους Κηπουρούς του Fanlore για συμβουλές.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στη διατήρηση της ιστορίας των θαυμαστών για τις μελλοντικές γενιές αναγνωστών!

– Η ομάδα των Ανοιχτών Πορτών

Τα σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση θα απενεργοποιηθούν σε 14 ημέρες. Αν έχετε τυχόν απορίες, προβληματισμούς ή σχόλια σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα μετά από εκείνη την ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Ανοιχτές Πόρτες.


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Announcement

Comments are closed.