Οικονομικά του OTW: Προϋπολογισμός 2021

Κατά το περασμένο έτος, η Επιτροπή Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) συνέχισε να εργάζεται για να εξασφαλίσει την πληρωμή των λογαριασμών, τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και την τήρηση των πρότυπων λογιστικών πρακτικών του οργανισμού. Η προετοιμασία για τον έλεγχο των οικονομικών εκθέσεων του 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη!

Η επιτροπή δούλεψε επίσης επιμελώς για την πλήρωση των αναγκών του OTW για το 2021 και σας παρουσιάζει με περηφάνια τον προϋπολογισμό του φετινού έτους (αποκτήστε πρόσβαση στο λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για το 2021 για πιο λεπτομερείς πληροφορίες):

Έξοδα 2021

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Το Αρχείο Μας: 75,0%. Ανοιχτές Πόρτες: 0,2%. Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες: 0,3%. Fanlore: 2,7%. Νομική Υπεράσπιση: 0,9%. Συνεδριακή Προβολη: 0,1%. Χορηγία Βιβλίου Βίντεο Θαυμαστών: 0,1%. Διοίκηση: 11,2%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

Έχουν ξοδευτεί $26.728,93 και απομένουν $389.523,46

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $26.728,93 από τα συνολικά $416.252,39 για αυτό το έτος.
 • Το 75,0% των εξόδων του OTW διατίθεται για τη συντήρηση του AO3. Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τους διακομιστές—τόσο τις νέες αγορές όσο και τον τρέχων συντοπισμό και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα, καθώς και τα έξοδα που έχουν υπογραμμιστεί παρακάτω (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Τα φετινά προβλεπόμενα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν επίσης $115.000,00 έξοδα εργολάβων για την ολοκλήρωση των αναζητήσεων συλλογών του AO3 στην Elasticsearch, για την αναβάθμιση του Rails στην έκδοση 6.1 και για τον εξωτερικό έλεγχο της ιστοσελίδας του AO3 προκειμένου να βρεθούν τυχόν ζητήματα προστασίας που χρειάζονται να διευθετηθούν.
 • Επιπλέον, τα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν $203.000,00 για την επέκταση της χωρητικότητας των διακομιστών ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πιθανό κάποια μέρη αυτής της ενέργειας να αναβληθούν μέχρι τον επόμενο χρόνο ανάλογα με τις περιστάσεις. Ο ενημερωμένος προϋπολογισμός που θα δημοσιευτεί αργότερα φέτος θα παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες.

Fanlore

Έχουν ξοδευτεί $1.017,54 και απομένουν $14.234,12

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $1.017,54 από τα συνολικά $15.251,66 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα για το υλισμικό, τη συντήρηση και τον συμτοπισμό των διακομιστών (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί $339,00 και απομένουν $1.492,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $339,00 από τα συνολικά $1.831,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το κόστος για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του περιοδικού και το κόστος έκδοσης και αποθηκευτικού χώρου (δείτε τα έξοδα όλων των προγαμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

Έχουν ξοδευτεί $128,88 και απομένουν $735,29

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $128,88 από τα συνολικά $864,17 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα των Ανοιχτών Πορτών αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων των εισηγμένων αρχείων (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

Έχουν ξοδευτεί $0,00 και απομένουν $5.000,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 18 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $0,00 από τα συνολικά $5.000,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη υποβολής εγγράφων και τα τέλη εγγραφής σε συνέδρια και ακροάσεις (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

Έχουν ξοδευτεί $0,00 και απομένουν $500,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $0,00 από τα συνολικά $500,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν 100,00$ για την εκτύπωση φυλλαδίων για διαδικτυακά συνέδρια και $400,00 για άλλες δραστηριότητες προβολής σε συνέδρια εκ μέρους του OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Χορηγία για το βιβλίο της F. Coppa σχετικά με την Ιστορία των Βίντεο Θαυμαστών

Έχουν ξοδευτεί $0,00 και απομένουν $598,32

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $0,00 από τα συνολικά $598,32 για αυτό το έτος.
 • Τα χρήματα αυτής της χορηγίας προέρχονται από μια δωρεά στο OTW που πραγματοποιήθηκε το 2020 για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης των εξόδων για την παραγωγή του βιβλίου της Francesca Coppa σχετικά με την ιστορία των βίντεο θαυμαστών. Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα εκδώσει το βιβλίο, θα φιλοξενήσει τα βίντεο θαυμαστών και θα το κάνει διαδικτυακά διαθέσιμο δωρεάν ώστε όλοι να μπορούν να το διαβάσουν και να το χρησιμοποιήσουν.
 • Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έξοδα για την επιπρόσθετη διόρθωση του κειμένου και την έκδοση (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων

Έχουν ξοδευτεί $5.657,33 και απομένουν $46.906,67

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $5.657,33 από τα συνολικά $52.564,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και την αποστολή ευχαριστήριων δώρων, όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την καταγραφή της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε όλα τα διοικητικά έξοδα).

Διοίκηση

Έχουν ξοδευτεί $3.154,33 και απομένουν $58.757,48

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχουν ξοδευτεί $3.154,33 από τα συνολικά $61.911,81 για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τους ετήσιους ελέγχους των οικονομικών εκθέσεων, όπως επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας, διοίκησης και λογιστικής (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Έσοδα 2021

Έσοδα του OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 13,9%. Δωρεές Εκστρατείας Οκτωβρίου: 20,8%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 55,4%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 9,7%. Έσοδα από τόκους: 0,1%. Έσοδα από δικαιώματα: 0,1%. Λοιπά έσοδα: <0,1%.

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε ένα σημαντικό μέρος των δωρεών μας κατά τη διάρκεια των εκστρατειών για συγκέντρωση χρημάτων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 35% περίπου των εσόδων μας για το 2021. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς, δικαιώματα, μέσω του Amazon Smile και μέσω του προγράμματος PayPal Giving Fund, το οποίο χορηγεί δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle και το eBay for Charity. Αν θέλετε να μας στηρίξετε ενώ κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το “Organization for Transformative Works” ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Χάρη στη γενναιοδωρία σας τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε ένα καλό χρηματικό ποσό ως αποθεματικό, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αγορές που είναι υψηλότερες απ’ ό,τι συνήθως. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σχεδιάζουμε να αναβαθμίσουμε τη χωρητικότητα των διακομιστών του AO3, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά τον εξοπλισμό και τα έξοδα φιλοξενίας των διακομιστών. Ακόμη, η ανάπτυξη του AO3 και των άλλων προγραμμάτων του OTW απαιτεί περισσότερους εθελοντές και διοικητική υποστήριξη που αυξάνουν τα έξοδα περαιτέρω. Το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού προβλέπει μια ανάληψη $195.000,00 από το αποθεματικό μας για την κάλυψη του κόστους το οποίο υπερβαίνει το ποσό των εσόδων που θα ληφθεί φέτος. Η ανάληψη αυτού του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα τις ανάγκες.
 • Μέχρι στιγμής (ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021) έχουν ληφθεί $55.553,19 και $360.575,00 προβλέπονται να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Έχουν δωρηθεί $55.553,19 και απομένουν να δωρηθούν $305.021,81

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα οργανώσουμε επίσης μια ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η αγγλική εκδοχή της παρούσας ανάρτησης διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση και το πώς να λάβετε μέρος σε αυτή.

Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό του OTW για το 2021 σε μορφή υπολογιστικού φύλλου, παρακαλούμε πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Report

Comments are closed.