Οικονομικά του OTW: Προϋπολογισμός 2020

Το 2019, η ομάδα της Επιτροπής Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) εργάστηκε στο παρασκήνιο για να εξασφαλίσει πως όλοι οι λογαριασμοί του λογαριασμού ήταν πληρωμένοι, πως έγιναν όλες οι φορολογικές καταθέσεις, και πως όλες οι λογιστικές διαδικασίες έγιναν όπως πρέπει. Έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για τις οικονομικές δηλώσεις και τον έλεγχο του 2019!

Εν τω μεταξύ, η ομάδα μας επίσης εργαζόταν σκληρά για να καλύψει τις ανάγκες του OTW το 2020, και με περηφάνια σας παρουσιάζουν τον φετινό προϋπολογισμό (δείτε το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού του 2020 για περισσότερες πληροφορίες):

Έξοδα 2020

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Archive of Our Own: 79,7%.Ανοιχτές Πόρτες: 0,1%. Transformative Works and Cultures: 0,3%. Fanlore: 1,1%. Νομική Υπεράσπιση: 0,8%. Συνεδριακή Προβολή: 0,1%. Διοίκηση: 8,5%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Translation)

έχουν ξοδευτεί 11.326,91$ και απέμειναν 492.087,24$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 11.326,91$ από τα συνολικά 503.414,15$ για αυτό το έτος.
 • 79,7% των εξόδων του OTW διατίθενται για τη συντήρηση του AO3. Αυτό συμπεριλαμβάνει μεγάλο μέρος των εξόδων για τις αγορές των διακομιστών μας—καινούριες αγορές καθώς και τον τρέχων συντοπισμό και συντήρηση—για εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας, και για τις διάφορες άδειες για τα συστήματα, καθώς και τα έξοδα που καταγράφονται παρακάτω (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Φέτος τα προβλεπόμενα έξοδα του AO3 συμπεριλαμβάνουν 100.000,00$ σε έξοδα εργολάβων για την εργασία τους για τη μεταφορά των αναζητήσεων των συλλογών του AO3 στην Elasticsearch και αναβάθμιση του Rails στην έκδοση 6.
 • Επίσης, τα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν δοκιμαστικά μια σημαντική σχεδιασμένη αναβάθμιση και επέκταση των διακομιστών μας ύψους περίπου 255.000,00$. Οι νέοι διακομιστές για τη βάση δεδομένων θα επεκτείνουν την ικανότητα του AO3 να παράγει σελίδες και αποτελέσματα αναζητήσεων στους χρήστες με λιγότερα προβλήματα στη σύνδεση. Οι παλιοί διακομιστές θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικός χώρος για τους καινούριους διακομιστές. Είναι πιθανό αυτή η αλλαγή να αναβληθεί για του χρόνου, αναλόγως των περιστάσεων. Ο ανανεωμένος προϋπολογισμός που θα εκδώσουμε αργότερα φέτος θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες.
 • Άλλα έξοδα στον προϋπολογισμός περιλαμβάνουν 33.000,00$ για έναν εργολάβο της Επιτροπής Διαχείρισης Συστημάτων, που θα εργαστεί σε διάφορα προγράμματα του OTW, συμπεριλαμβανομένου και του AO3.

Fanlore

Έχουν ξοδευτεί 533,83$ και απομένουν 6.484,45$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 533,83$ από τα συνολικά 7.018,28$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα αγοράς διακομιστών, συντήρησης και συντοπισμού, αλλά και στο κόστος της ανανέωσης των διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί 331,00$ και απομένουν 1.500,00$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 331,00$ από τα συνολικά 1.831,00$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το κόστος για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του περιοδικού και το κόστος έκδοσης και αποθηκευτικού χώρου (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

έχουν ξοδευτεί 139,66$ και απομένουν 732,17$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 139,66$ από τα συνολικά 871,83$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα των Ανοιχτών Πορτών αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων των εισηγμένων αρχείων (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

έχουν ξοδευτεί 0,00$ και απομένουν 5.000,00$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 0,00$ από τα συνολικά 5.000,00$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη υποβολής εγγράφων και τα έξοδα μετακίνησης για συνέδρια και ακροάσεις (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

έχουν ξοδευτεί 0,00$ και απομένουν 500,00$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 0,00$ από τα συνολικά 500,00$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν 100,00$ για την εκτύπωση φυλλαδίων και 400,00$ για άλλες δραστηριότητες προβολής σε συνέδρια εκ μέρους του OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων

έχουν ξοδευτεί 2.891,28$ και απομένουν 56.295,90$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 2.891,28$ από τα συνολικά 59.187,18$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και την αποστολή ευχαριστήριων δώρων, όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την καταγραφή της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Διοίκηση

έχουν ξοδευτεί 6.777,87$ και απομένουν 46.879,38$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, έχουν ξοδευτεί 6.777,87$ από τα συνολικά 53.657,25$ για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τους ετήσιους ελέγχους των οικονομικών εκθέσεων, όπως επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας και λογιστικής (δείτε όλα τα διοικητικά έξοδα).

Έσοδα 2020

Έσοδα του OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 25,0%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 32,6%. Δωρεές εκτός εκστατειών: 34,6%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 7,4%. Έσοδα από τόκους: 0,1%. Έσοδα από δικαιώματα: 0,1%. Λοιπά έσοδα: <0,1%

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κατά τη διάρκεια των εκστρατειών για συγκέντρωση χρημάτων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 58% περίπου των εσόδων μας για το 2020. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς, δικαιώματα, μέσω του Amazon Smile και μέσω του προγράμματος PayPal Giving Fund, το οποίο χορηγεί δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle και το eBay for Charity. Αν θέλετε να μας στηρίξετε ενώ κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το “Organization for Transformative Works” ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Δεδομένης της γενναιοδωρίας σας τα περασμένα χρόνια, έχουμε ένα αρκετά καλό αποθεματικό, το οποίο σκοπεύουμε να το κρατήσουμε για περίπτωση ανάγκης. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να εξερευνήσουμε εναλλακτικές πηγές εσόδων, συμπληρωματικών των δωρεών σας. Η ομάδα της Επιτροπής Οικονομικών σημείωσε πρόοδο στην αναζήτηση ενός κατάλληλου επενδυτικού πλάνου για μια μικρή, μη κερδοσκοπική οργάνωση όπως το OTW και στοχεύει να συνθέσει ένα χαμηλού ρίσκου επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μέχρι το τέλος του 2020.
 • Το αποθεματικό θα βοηθήσει επίσης ως ενίσχυση τις χρονιές που σχεδιάζουμε αγορές μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σχεδιάζουμε να αναβαθμίσουμε τις ικανότητες των διακομιστών του AO3, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά τα έξοδά μας για αυτό το έτος. Ορισμένα από τα προβλεπόμενα έξοδα που σημειώνονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό ίσως δεν πραγματοποιηθούν πριν το τέλος του έτους, λόγω διάφορων περιορισμών. Για να δικαιολογήσουμε αυτήν την αβεβαιότητα, παρόλο που όλα τα αναμενόμενα έξοδα περιγράφονται στο λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού, έχουμε υπολογίσει μια ανάληψη 111.000,00$ από το αποθεματικό μας για να καλύψουμε το ποσό που αντιστοιχεί στα λιγότερο πιθανά έξοδα. Αυτό το επιπλέον ποσό πιθανώς να καλυφθεί από το αποθεματικό ανάλογα με τις ανάγκες μας κατά τη διάρκεια του έτους. Η ενημέρωση του προϋπολογισμού μας, η οποία θα δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο, θα περιέχει ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα του 2020.
 • Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 49.079,71$ (ως τις 29 Φεβρουαρίου 2020) και 520.900,00$ προβλέπονται να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.
 • Έχουν δωρηθεί 49.079,71$ και απομένουν να δωρηθούν 471.820,29$

  Έχετε απορίες;

  Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα οργανώσουμε επίσης μια ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η αγγλική εκδοχή της παρούσας ανάρτησης διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση και το πώς να λάβετε μέρος σε αυτή.

  Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό του OTW για το 2020 σε μορφή υπολογιστικού φύλλου, παρακαλούμε πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.


  Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

  Announcement

  Comments are closed.