Οικονομικά του OTW: Προϋπολογισμός 2019

Το 2018 ήταν άλλη μια πολυάσχολη και παραγωγική χρονιά για την Επιτροπή Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε παρασκηνιακά για να διασφαλίσουμε πως οι λογαριασμοί πληρώνονται, τα λογιστικά μας βιβλία είναι ακριβή και οι πρότυπες λογιστικές πρακτικές τηρούνται. Διεξάγονται επίσης προετοιμασίες για τον έλεγχο των οικονομικών μας εκθέσεων για το 2018! Και τώρα σας παρουσιάζουμε τον προϋπολογισμό για το 2019 (μεταβείτε στο λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για περισσότερες λεπτομέρειες):

Έξοδα 2019

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Το Αρχείο Μας (AO3): 81,2%. Ανοιχτές Πόρτες: 0,2%. Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες: 0,4%. Fanlore: 1,3%. Νομική Υποστήριξη: 1,0%. Συνεδριακή Προβολή: 0,1%. Διοίκηση: 9,8%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

Έχουν ξοδευτεί $12.242,60 και απομένουν $405.861,47
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $12.242,60 από τα συνολικά $418.104,06 για αυτό το έτος.
 • Το 81,2% των εξόδων του OTW διατίθεται για τη συντήρηση του AO3. Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τους διακομιστές—τόσο τις νέες αγορές όσο και τον τρέχων συντοπισμό και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Τα φετινά προβλεπόμενα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν $110.000 σε έξοδα εργολαβιών για αναβαθμίσεις και ελέγχους ασφαλείας.
 • Επιπλέον, τα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν μια σημαντική αναβάθμιση και επέκταση των διακομιστών συνολικού ύψους περίπου $177.000. Νέοι διακομιστές εικονοποίησης θα αντικαταστήσουν τον τωρινό εξοπλισμό, κάνοντας πιο ομαλές τις δοκιμές και την ανάπτυξη κώδικα για το ΑΟ3. Οι παλιοί διακομιστές θα επαναχρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικός χώρος για τους καινούριους διακομιστές. Άλλοι καινούριοι διακομιστές θα αυξήσουν τη ικανότητα του ΑΟ3 να εμφανίζει σελίδες και αποτελέσματα αναζήτησης στους χρήστες με λιγότερα προβλήματα συνδεσιμότητας.
 • Άλλα αναμενόμενα έξοδα περιλαμβάνουν $33.000 για έναν εργολάβο Συστημάτων ο οποίος θα πραγματοποιήσει εργασίες στην υποδομή του υλισμικού του ΑΟ3.

Fanlore

Έχουν ξοδευτεί $329,34 και απομένουν $6.409,63
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $329,34 από τα συνολικά $6.738,97 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα αγοράς διακομιστών, συντήρησης και συντοπισμού, αλλά και στο κόστος της ανανέωσης των διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Οι νέοι διακομιστές εικονοποίησης θα εξυπηρετούν και σελίδες του Fanlore και θα αποθηκεύουν αντίγραφα ασφαλείας τού wiki του.

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματισιτκά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί $275,00 και απομένουν $1.558,00
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $275,00 από τα συνολικά $1.833,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το κόστος για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του περιοδικού και το κόστος έκδοσης και αποθηκευτικού χώρου (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

Έχουν ξοδευτεί $91,82 και απομένουν $844,35
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $91,82 από τα συνολικά $936,17 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα των Ανοιχτών Πορτών αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων των εισηγμένων αρχείων (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

Έχουν ξοδευτεί $0 και απομένουν $5.000
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $0 από τα συνολικά $5.000 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη υποβολής εγγράφων και τα έξοδα μετακίνησης για συνέδρια και ακροάσεις (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

Έχουν ξοδευτεί $0 και απομένουν $500,00
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $0 από τα συνολικά $500,00 για αυτό το έτος.
 • Προϋπολογισμένα έξοδα περιλαμβάνουν $100 για εκτύπωση φυλλαδίων και $400 για άλλες δραστηριότητες (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων

Έχουν ξοδευτεί $2.296,25 και απομένουν $29.163,75
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $2.296,25 από τα συνολικά $31.460,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και την αποστολή ευχαριστήριων δώρων, όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την καταγραφή της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Διοίκηση

Έχουν ξοδευτεί $2.785,99 και απομένουν $47.685,81
 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ξοδευτεί $2.785,99 από τα συνολικά $50.471,80 για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τους ετήσιους ελέγχους των οικονομικών εκθέσεων, όπως επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας και λογιστικής (δείτε όλα τα διοικητικά έξοδα).

Έσοδα 2019

Έσοδα του OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 31%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 35,8%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 28,6%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 4,5%. Έσοδα από τόκους: 0,1%. Έσοδα από δικαιώματα <0,1%.

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κατά τη διάρκεια των εκστρατειών για συγκέντρωση χρημάτων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 67% περίπου των εσόδων μας για το 2019. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς, δικαιώματα, μέσω του Amazon Smile και μέσω του προγράμματος PayPal Giving Fund, το οποίο χορηγεί δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle και το eBay for Charity. Αν θέλετε να μας στηρίξετε ενώ κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το “Organization for Transformative Works” ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Δεδομένης της γενναιοδωρίας σας τα περασμένα χρόνια, έχουμε ένα αρκετά καλό αποθεματικό, το οποίο σκοπεύουμε να το κρατήσουμε για περίπτωση ανάγκης. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να εξερευνήσουμε εναλλακτικές πηγές εσόδων, συμπληρωματικών των δωρεών σας. Η ομάδα της Επιτροπής Οικονομικών σημείωσε πρόοδο στην αναζήτηση ενός κατάλληλου επενδυτικού πλάνου για μια μικρή, μη κερδοσκοπική οργάνωση όπως το OTW και στοχεύει να συνθέσει ένα χαμηλού ρίσκου επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μέχρι το τέλος του 2019.
 • Το αποθεματικό θα βοηθήσει επίσης ως ενίσχυση τις χρονιές που σχεδιάζουμε αγορές μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σχεδιάζουμε τους επόμενους μήνες να αντικαταστήσουμε το παλιό υλισμικό των διακομιστών, καθώς και να αγοράσουμε νέο υλισμικό για τους διακομιστές, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά τα έξοδά μας για αυτό το έτος. Ορισμένα από τα προβλεπόμενα έξοδα που σημειώνονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό ίσως δεν πραγματοποιηθούν πριν το τέλος του έτους, λόγω διάφορων περιορισμών. Για να δικαιολογήσουμε αυτήν την αβεβαιότητα, παρόλο που όλα τα αναμενόμενα έξοδα περιγράφονται στο λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού, έχουμε υπολογίσει μια ανάληψη $96.000 από το αποθεματικό μας για να καλύψουμε το ποσό που αντιστοιχεί στα λιγότερο πιθανά έξοδα. Το επιπλέον ποσό πιθανώς να καλυφθεί από το αποθεματικό ανάλογα με τις ανάγκες μας κατά τη διάρκεια του έτους. Η ενημέρωση του προϋπολογισμού μας, η οποία θα δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο, θα περιέχει ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα του 2019.
 • Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί $23.849,99 (ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019) και $395.634,01 προβλέπονται να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Έχουν δωρηθεί $23.849,99 και απομένουν να δωρηθούν $395.634,01

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα οργανώσουμε επίσης μια ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η αγγλική εκδοχή της παρούσας ανάρτησης διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση και το πώς να λάβετε μέρος σε αυτή. Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό του OTW για το 2019 σε μορφή υπολογιστικού φύλλου, παρακαλούμε πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.
Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.
Announcement

Comments are closed.