Οικονομικά του OTW: Προϋπολογισμός 2018

Το 2017 ήταν άλλη μια πολυάσχολη και παραγωγική χρονιά για την Επιτροπή Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων)! Συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών του οργανισμού και την τήρηση των πρότυπων λογιστικών πρακτικών. Ξεκινήσαμε τον πρώτο έλεγχο των οικονομικών μας εκθέσεων, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2018. Μπορείτε να δείτε τις ελεγμένες οικονομικές εκθέσεις για το 2015 και το 2016 στη σελίδα της Επιτροπής Οικονομικών του OTW. Προετοιμαζόμαστε τώρα για τον έλεγχο των οικονομικών μας εκθέσεων για το 2017, ο οποίος θα ξεκινήσει σε λίγες βδομάδες.

Χωρίς άλλη καθυστέρηση, ορίστε ο προϋπολογισμός μας για το 2018 (κατεβάστε το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για περισσότερες λεπτομέρειες):

Έξοδα 2018

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Το Αρχείο Μας (AO3): 75,1%. Ανοιχτές Πόρτες: 0,4%. Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Νομική Υποστήριξη: 1,4%. Διοίκηση: 13,5%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 7,4%.

AO3

Έχουν ξοδευτεί $13.334,02 και απομένουν $252.698,05

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, έχουν ξοδευτεί $13.334,02 από τα συνολικά $266.032,07 για αυτό το έτος.
 • Το 75,1% των εξόδων του OTW διατίθεται για τη συντήρηση του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τους διακομιστές—τόσο τις νέες αγορές όσο και τον τρέχων συντοπισμό και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Τα φετινά προβλεπόμενα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν $100.000 σε έξοδα εργολαβιών. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη δουλειά των εργολάβων μας στις αναβαθμίσεις του Rails και του Elasticsearch στο AO3 και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μαζί τους και σε άλλα προγράμματα.
 • Επιπλέον των εξόδων των εργολαβιών, τα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν μια σημαντική αναβάθμιση των διακομιστών συνολικού ύψους περίπου $96.000. Αυτή η αναβάθμιση εστιάζει σε νέους διακομιστές βάσης δεδομένων για τα έργα, τα σχόλια και άλλες δραστηριότητες του AO3, όπως επίσης και σε ένα νέο ράφι για τους διακομιστές. Οι νέοι διακομιστές θα πρέπει να αυξήσουν τα έξοδα συντοπισμού, ενώ τα παλιά μηχανήματα θα αναπροσαρμοστούν για να παράγουν τις σελίδες του AO3 και να τις προβάλλουν στους χρήστες.

Fanlore

 Έχουν ξοδευτεί $257,44 και απομένουν $4.640,53

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου, 2018, έχουν ξοδευτεί $257,44 από τα συνολικά $4.897,97 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα αγοράς διακομιστών, συντήρησης και συντοπισμού, αλλά και στο κόστος των σχετικών αδειών και διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί $418,81 και απομένουν $2.575,18

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, έχουν ξοδευτεί $418,81 από τα συνολικά $2.993,99 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το μερίδιό του από τα έξοδα για τους διακομιστές, όπως και από το κόστος για την έκδοση και τον αποθηκευτικό χώρο του περιοδικού (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

Έχουν ξοδευτεί $94,16 και απομένουν $1.162,95

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, έχουν ξοδευτεί $94,16 από τα συνολικά $1.257,11 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της φετινής χρονιάς για τις Ανοιχτές Πόρτες αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων των αρχείων που εισήχθησαν στο AO3 μέσω των Ανοιχτών Πορτών (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

Έχουν ξοδευτεί $1.500,00 και απομένουν $5.000,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, έχουν ξοδευτεί $1.500,00 από τα συνολικά $5.000,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη υποβολής εγγράφων και τα έξοδα μετακίνησης για συνέδρια και ακροάσεις. Τον Ιανουάριο ξοδεύτηκαν $1.500 για να καταβληθεί το τέλος για μια Διαφωνία Ονομασίας Τομέα στον WIPO (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας), επειδή κάποιος καταχώρησε μια διεύθυνση διαδικτυακού τομέα πολύ παρόμοια με εκείνη του AO3. (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων

Έχουν ξοδευτεί $1.751,46 και απομένουν $24.383,54

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, έχουν ξοδευτεί $1.751,46 από τα συνολικά $26.135,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και την αποστολή ευχαριστήριων δώρων, όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την καταγραφή της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Διοίκηση

Έχουν ξοδευτεί $2.023,59 και απομένουν $45.799,81

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, έχουν ξοδευτεί $2.023,59 από τα συνολικά $47.823,40 για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τον έλεγχο των οικονομικών εκθέσεων, όπως επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας και λογιστικής (δείτε όλα τα διοικητικά έξοδα).

Έσοδα 2018

Έσοδα του OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 36,6%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 42,6%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 18,3%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 2,4%. Έσοδα από τόκους: 0,1%.

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κατά τη διάρκεια των εκστρατειών για συγκέντρωση χρημάτων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 79% περίπου των εσόδων μας για το 2018. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς, μέσω του Amazon Smile και μέσω του προγράμματος PayPal Giving Fund, το οποίο χορηγεί δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle. Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενώ κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το “Organization for Transformative Works” ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Δεδομένης της γενναιοδωρίας σας τα περασμένα χρόνια, έχουμε ένα αρκετά καλό αποθεματικό, το οποίο σκοπεύουμε να το κρατήσουμε για περίπτωση ανάγκης. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να εξερευνήσουμε εναλλακτικές πηγές εσόδων, συμπληρωματικών των δωρεών σας. Η Επιτροπή Οικονομικών και το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW επέλεξαν ένα συντηρητικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αρχικά για ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων μας, το οποίο δε θα θέσει σε κανέναν κίνδυνο την αρχική επένδυση. Αυτή η ενέργεια θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε σε εφαρμογή μια σταθερή πολιτική όσον αφορά στην επένδυση και στη χρήση του αποθεματικού μας.
 • Το αποθεματικό θα βοηθήσει επίσης ως ενίσχυση τις χρονιές που σχεδιάζουμε αγορές μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σχεδιάζουμε τους επόμενους μήνες να αντικαταστήσουμε το παλιό υλισμικό των διακομιστών, πράγμα που θα αυξήσει σημαντικά τα φετινά μας έξοδα. Τα τρέχοντα προβλεπόμενα φετινά έξοδά μας ξεπερνούν τα προβλεπόμενα έσοδα του 2018 κατά περίπου $30.000. Το επιπλέον ποσό πιθανώς να καλυφθεί από το αποθεματικό ανάλογα με τις ανάγκες μας κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί $12.668,54 (ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018) και $315.631,46 προβλέπονται να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Έχουν δωρηθεί $12.668,54 και απομένουν να δωρηθούν $315.631,46

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα οργανώσουμε επίσης μια ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η αγγλική εκδοχή της παρούσας ανάρτησης διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση και το πώς να λάβετε μέρος σε αυτή.

Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό του OTW για το 2018 σε μορφή υπολογιστικού φύλλου, παρακαλούμε πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Announcement

Comments are closed.