Οικονομικά του OTW: Προϋπολογισμός 2017

Το 2016 υπήρξε μια πολυάσχολη χρονιά για την Επιτροπή Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά για να βελτιώσουμε τα λογιστικά του οργανισμού και τις οικονομικές πολιτικές του. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι άλλος ένας τομέας στον οποίο έχουμε βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες—ειδικά όσον αφορά στη συνεργασία μας με τις διάφορες ομάδες μας για να προβλέψουμε τα πιθανά τους έξοδα και να συμπεριλάβουμε τυχόν απροσδόκητες αλλαγές.

Χωρίς άλλη καθυστέρηση, ορίστε ο προϋπολογισμός μας για το 2017 (κατεβάστε το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για περισσότερες λεπτομέρειες):
 

Έξοδα 2017

 

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Το Αρχείο Μας: 75,7%. Ανοιχτές Πόρτες: 0,5%. Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες: 1,5%. Fanlore: 2,7%. Νομική Υπεράσπιση: 1,2%. Συνεδριακή Προβολή: 1,8%. Διοίκηση: 8,4%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 8,2%.

 

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

 
Ξοδεύτηκαν $7.013,49 και απομένουν $206.325,51
 

 • Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017, έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $7.013,49 από τα συνολικά $213.339 για αυτό το έτος.
 • Το 75,7% των εξόδων του OTW διατίθεται για τη συντήρηση του AO3. Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τους διακομιστές—τόσο τις νέες αγορές όσο και τον τρέχων συντοπισμό και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Έχοντας ξεκινήσει από πέρυσι, διεξαγάγαμε μια έρευνα αναζητώντας εταιρείες πρόθυμες να συνεργαστούν μαζί μας για την αναβάθμιση της υποδομής του AO3. Συνεργαστήκαμε μέχρι στιγμής με δύο εταιρείες στην προετοιμασία για την απαραίτητη αναβάθμιση στο Rails και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε φέτος τα προγράμματα με συμβάσεις.

 

Fanlore

 
Ξοδεύτηκαν $312,61 και απομένουν $7.174,89
 

 • Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ξοδεύτηκαν μέχρι στιγμής $312,61 από τα συνολικά $7.487,50 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα αγοράς διακομιστών, συντήρησης και συντοπισμού, πέραν του κόστους των σχετικών αδειών και διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

 

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

 
Ξοδεύτηκαν $400,04 και απομένουν $3.982,96
 

 • Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ξοδεύτηκαν μέχρι στιγμής $400,04 από τα συνολικά $4.383 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το μερίδιό του από τα έξοδα για τους διακομιστές, όπως και από το κόστος για την έκδοση και τον αποθηκευτικό χώρο του περιοδικού (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

 

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

 
Ξοδεύτηκαν $60,80 και απομένουν $1.475,67
 

 • Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ξοδεύτηκαν μέχρι στιγμής $60,80 από τα συνολικά $1.536,47 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της φετινής χρονιάς για τις Ανοιχτές Πόρτες αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων για τα αρχεία που εισήχθησαν στο AO3 μέσω των Ανοιχτών Πορτών (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

 

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

 
Ξοδεύτηκαν $0 και απομένουν $3.500
 

 • Μέχρι στιγμής ξοδεύτηκαν $0 από τα συνολικά $3.500 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη υποβολής εγγράφων και τα έξοδα μετακίνησης για συνέδρια (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

 

Συνεδριακή Προβολή

 
Ξοδεύτηκαν $0 και απομένουν $5.000
 

 • Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ξοδεύτηκαν μέχρι στιγμής $0 από τα συνολικά $5.000 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα συνεδριακής προβολής περιλαμβάνουν την προετοιμασία και την αποστολή διαφημιστικού υλικού σχετικό με το OTW και τα προγράμματά του ώστε εθελοντές να το μοιραστούν με άλλους θαυμαστές στα συνέδρια, όπως και την πιθανή οργάνωση δικού μας χώρου κατά τη διάρκεια των συνεδρίων (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

 

Συγκέντρωση Χρημάτων

Ξοδεύτηκαν $ 1.573,52 και απομένουν $21.486,48
 

 • Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ξοδεύτηκαν μέχρι στιγμής $1.573,52 από τα συνολικά $23.060 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και αποστολή ευχαριστήριων δώρων και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την παρακολούθηση της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

 

Διοίκηση

 
Ξοδεύτηκαν $977,15 και απομένουν $22.683,68

 • Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017,
  ξοδεύτηκαν μέχρι στιγμής $977,15 από τα συνολικά $23.660,83 για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τη διαχείριση έργου, τα εργαλεία επικοινωνίας και λογιστικής (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

 

Έσοδα 2017

 

Έσοδα OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 32,4%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 42,2%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 24,3%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 1,1%.

 

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κάθε χρόνο κατά τις εκστρατείες για συγκέντρωση χρημάτων του Απριλίου και του Οκτωβρίου, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 75% περίπου των εσόδων μας για το 2017. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς και μέσω του Amazon Smile.
 • Η ομάδα Οικονομικών του OTW διερευνά επιλογές για ένα βιώσιμο σχέδιο επένδυσης των τρεχόντων εσόδων του OTW. Τα προβλεπόμενα έσοδα πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη των φετινών εξόδων χωρίς να χρειαστούν έκτακτες αναλήψεις από το αποθεματικό μας.
 • Μέχρι στιγμής $6.839,56 (από τις 28 Φεβρουαρίου 2017) και προβλέπονται $308.500 μέχρι το τέλος του έτους.

 
Δωρήθηκαν $6.839,56 και απομένουν $301.660,44
 

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών.

Για να κατεβάσετε τον ενημερωμένο προϋπολογισμό του OTW για το 2017 σε μορφή λογιστικού φύλλου, παρακαλούμε πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε εθελοντικά από τη μεταφραστική ομάδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο μας, επισκεφτείτε τη σελίδα της Μεταφραστικής Επιτροπής στο transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.