Οικονομικά του OTW: Ενημέρωση του Προϋπολογισμού 2020

Το 2020, η ομάδα της Επιτροπής Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) συνέχισε να ελέγχει τις οικονομικές συναλλαγές του οργανισμού ως προς την ακρίβεια και την ολοκλήρωσή τους. Οι υπόλοιπες λειτουργίες ήταν θέματα όπως η πληρωμή των λογαριασμών, η ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου των οικονομικών του 2019, και η εξασφάλιση πως τηρούνται οι προδιαγεγραμμένες λογιστικές πρακτικές.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα μας επίσης εργαζόταν σκληρά στην ενημέρωση του προϋπολογισμού του 2020, και με περηφάνια σας τον παρουσιάζουν! (δείτε το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού του 2020 για περισσότερες πληροφορίες):

Έξοδα 2020

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Archive of Our Own: 68,2%.Ανοιχτές Πόρτες: 0,2%. Transformative Works and Cultures: 0,3%. Fanlore: 2,4%. Νομική Υπεράσπιση: 0,4%. Συνεδριακή Προβολή: 0,1%. Διοίκηση: 9,3%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

έχουν ξοδευτεί 76.703,46$ και απέμειναν 306.623.55$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 76.703,46$ από τα συνολικά 383.327,00$ για αυτό το έτος.
 • 79,7% των εξόδων του OTW διατίθενται για τη συντήρηση του AO3. Αυτό συμπεριλαμβάνει μεγάλο μέρος των εξόδων για τις αγορές των διακομιστών μας—καινούριες αγορές καθώς και τον τρέχων συντοπισμό και συντήρηση—για εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας, και για τις διάφορες άδειες για τα συστήματα, καθώς και τα έξοδα που καταγράφονται παρακάτω (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Φέτος, υπήρξαν 18.000$ σε έξοδα εργολάβων για το διαχωρισμό των διαχειριστικών ρόλων στο παρασκήνιο που θα κάνουν τις εργασίες των εθελοντών πιο αποτελεσματικές. Άλλα προβλεπόμενα έξοδα του AO3 συμπεριλαμβάνουν 100.000,00$ σε έξοδα εργολάβων για την εργασία τους για τη μεταφορά των αναζητήσεων των συλλογών του AO3 στην Elasticsearch και αναβάθμιση του Rails στην έκδοση 6.
 • Επίσης, τα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν την αγορά νέων διακομιστών για τις εμπρόσθιες λειτουργίες, τη βάση δεδομένων, και τις εικονικές μηχανές, ύψους περίπου τα 147.000,00$. Οι νέοι διακομιστές για τη βάση δεδομένων θα επεκτείνουν την ικανότητα των υποδομών μας να αποθηκεύουν έργα του AO3 και επίσης θα αυξήσουν τον αριθμό των σελίδων που στέλνονται στους χρήστες. Οι παλιοί διακομιστές θα αξιοποιηθούν ως διακομιστές εφαρμογής, που δημιουργούν τις σελίδες του ιστότοπου.
 • Είναι επίσης σχεδιασμένη η εγκατάσταση μιας τρίτης καμπίνας για τους διακομιστές αργότερα το φετινό έτος που θα δώσει στο AO3 (και στους υπόλοιπους ιστότοπους του OTW) περισσότερη δύναμη και θα μειώσει τις επιπτώσεις των σφαλμάτων στους διακομιστές. Η εγκατάσταση της καμπίνας συμπεριλαμβάνει έξοδα ύψους περίπου $8.000,00 και θα αυξήσει τα μηνιαία έξοδά μας για τους διακομιστές κατά $2.200,00.
 • Άλλα έξοδα στον προϋπολογισμός περιλαμβάνουν 33.000,00$ για έναν εργολάβο της Επιτροπής Διαχείρισης Συστημάτων, που θα εργαστεί σε διάφορα προγράμματα του OTW, συμπεριλαμβανομένου και του AO3.

Fanlore

Έχουν ξοδευτεί 2.527,97$ και απομένουν 11.131,60$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 2.527,97$ από τα συνολικά 13.659,57$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα αγοράς διακομιστών, συντήρησης και συντοπισμού, αλλά και στο κόστος της ανανέωσης των διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί 331,00$ και απομένουν 1.500,00$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 331,00$ από τα συνολικά 1.831,00$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το κόστος για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του περιοδικού και το κόστος έκδοσης και αποθηκευτικού χώρου (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

έχουν ξοδευτεί 364,01$ και απομένουν 563,77$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 364,01$ από τα συνολικά 927,78$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα των Ανοιχτών Πορτών αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων των εισηγμένων αρχείων (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

έχουν ξοδευτεί 0,00$ και απομένουν 2.500,00$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 0,00$ από τα συνολικά 2.500,00$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη υποβολής εγγράφων (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

έχουν ξοδευτεί 0,00$ και απομένουν 500,00$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 0,00$ από τα συνολικά 500,00$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν 100,00$ για την εκτύπωση φυλλαδίων και 400,00$ για άλλες δραστηριότητες προβολής σε συνέδρια εκ μέρους του OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων

έχουν ξοδευτεί 44.771,92$ και απομένουν 62.476,28$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 44.771,92$ από τα συνολικά 107.248,20$ για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και την αποστολή ευχαριστήριων δώρων, όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την καταγραφή της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Διοίκηση

έχουν ξοδευτεί 10.475,36$ και απομένουν 41.928,78$

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 31 Ιουλίου 2020, έχουν ξοδευτεί 10.475,36$ από τα συνολικά 52.404,14$ για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τους ετήσιους ελέγχους των οικονομικών εκθέσεων, όπως επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας και λογιστικής (δείτε όλα τα διοικητικά έξοδα).

Έσοδα 2020

Έσοδα του OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 60,8%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 9,9%. Δωρεές εκτός εκστατειών: 24,5%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 4,0%. Έσοδα από τόκους: <0,1%. Έσοδα από δικαιώματα: 0,1%. Λοιπά έσοδα: <0,1%. Μόνιμα περιοσισμένες δωρεές: 0,7%

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κατά τη διάρκεια των εκστρατειών για συγκέντρωση χρημάτων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 71% περίπου των εσόδων μας για το 2020. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς, δικαιώματα, μέσω του Amazon Smile, και μέσω του προγράμματος PayPal Giving Fund, το οποίο χορηγεί δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle και το eBay for Charity. Αν θέλετε να μας στηρίξετε ενώ κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το “Organization for Transformative Works” ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Δεδομένης της γενναιοδωρίας σας τις περασμένες εκστρατείες, σκοπεύουμε να μεταφέρουμε 150.000$ επιπλέον στο αποθεματικό μας, το οποίο σκοπεύουμε να το κρατήσουμε για περίπτωση ανάγκης. Χάρη σε αυτό, εξερευνούμε εναλλακτικές πηγές εσόδων, συμπληρωματικών των δωρεών σας. Η ομάδα της Επιτροπής Οικονομικών σημείωσε πρόοδο στην αναζήτηση ενός κατάλληλου επενδυτικού πλάνου και έναν ειδικό επενδυτή για μια μικρή, μη κερδοσκοπική οργάνωση όπως το OTW και στοχεύουμε να συνδέσουμε ένα χαμηλού ρίσκου επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μέχρι το τέλος του 2021.
 • Η γενναιοδωρία σας συγκεκριμένα κατά την εκστρατεία του Απριλίου 2020 επιτρέπει στο OTW να σχεδιάζει την οικονομική βιωσιμότητα μεγάλων προγραμμάτων. Ανυπομονούμε να τα μοιραστούμε μαζί σας όταν λύσουμε τα λογιστικά θέματα από νομικης και πρακτικής άποψης!
 • Επίσης λάβαμε την πρώτη μας μόνιμα περιορισμένη δωρεά: 5.161,62$ από το HP Education Fanon, Inc., έναν άλλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό τύπου 501(c)(3) με σκοπό την προόθηση την ανάγνωσης, που δυστυχώς διέκοψε τις λειτουργίες του το 2018. Η δωρεά θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη του βιβλίου της Francesca Coppa για την ιστορία του μοντάζ βίντεο θαυμαστών για τον εκδοτικό οίκο του πανεπιστημίου του Michigan, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό παραγωγή. Τα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν για την φιλοξενία των βίντεο που αναφέρει το βιβλίο, καθώς και για να γίνει το βιβλίο διαθέσιμο δωρεάν προς όλους.
 • Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 665.975,09$ (ως τις 31 Ιουλίου 2020) και 754.362,62$ προβλέπονται να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.
 • Έχουν δωρηθεί 665.975,09$ και απομένουν να δωρηθούν 88.387.53$

  Έχετε απορίες;

  Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα οργανώσουμε επίσης μια ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις σας. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η αγγλική εκδοχή της παρούσας ανάρτησης διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί η συζήτηση και το πώς να λάβετε μέρος σε αυτή.

  Για να κατεβάσετε τον ενημερωμένο προϋπολογισμό του OTW για το 2020 σε μορφή υπολογιστικού φύλλου, παρακαλούμε πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.


  Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

  Announcement

  Comments are closed.