Οικονομικά του OTW: Ενημέρωση Προϋπολογισμού 2017

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δημοσίευσε τον προϋπολογισμό του για το 2017. Καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το οικονομικό μας μέλλον για το υπόλοιπο της χρονιάς, και πως έχουν εξελιχθεί ή αλλάξει σχεδίων μας τους τελευταίους μήνες.

Η Επιτροπή των Οικονομικών μας προετοιμάζεται αυτό τον καιρό για τον πρώτο έλεγχο της οικονομικής κατάστασης, διαδικασία που αναμένεται να διεξάγεται ετησίως από εδώ και πέρα. Δεδομένου του μεγέθους του οργανισμού μας και τη γενναιοδωρία των δωρητών μας, θεωρούμε σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι τα λογιστικά βιβλία και οι εσωτερικές λειτουργίες μας είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και λεπτομερείς. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τη σταθερότητα και τα έσοδα που απαιτούνται για την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστούμε τους δωρητές μας που το κατέστησαν αυτό δυνατό!

Έξοδα 2017

Έξοδα ανά πρόγραμμα: AO3: 72,2%. Ανοιχτές Πόρτες: 0,5%. TWC: 1,1%. Fanlore: 1,8%. Νομική Υπεράσπιση 0,5% Συνεδριακή Προβολή: 0,7%. Διοίκηση: 14,5%. Συγκέντρωση Χρημάτων: 8,7%.

AO3

Ξοδεύτηκαν$89.207,44 και απομένουν$134.838,35

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $89.207,44 από τα συνολικά $224.045,79 για αυτό το έτος.
 • Όπως συνηθίζεται, η πλειονότητα των εξόδων του OTW—ένα προβλεπόμενο 72% του συνόλου για το τρέχον έτος—διατίθεται για τη συντήρηση του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τους διακομιστές—τόσο τις νέες αγορές όσο και τον τρέχοντα συντοπισμό και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με προγραμματιστές πάνω σε δομικές βελτιώσεις του AO3, και έχει γίνει σημαντική πρόοδος μέσα στο χρόνο αυτό, όπως η απαραίτητη αναβάθμιση στο Rails! Δείτε τις τελευταίες σημειώσεις έκδοσης του AO3 για πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες αναπτύξεις μας.

Fanlore

Ξοδεύτητκαν $1.389,03 και απομένουν 4.299,83

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $1.389,03 από τα συνολικά $5.688,85 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα αγοράς διακομιστών, συντήρησης και συντοπισμού, πέραν του κόστους των σχετικών αδειών και διαδικτυακών τομέων του Fanlore (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Ξοδεύτητκαν $819,81 και απομένουν $2.579,93

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής$819,81 από τα συνολικά $3.399,74για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το μερίδιό του από τα έξοδα για τους διακομιστές, όπως και από το κόστος για την έκδοση και τον αποθηκευτικό χώρο του περιοδικού (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

Ξοδεύτητκαν $402,25 και απομένουν $1.283,52

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $402,25 από τα συνολικά $1.685,78για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της φετινής χρονιάς για τις Ανοιχτές Πόρτες αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων για τα αρχεία που εισήχθησαν στο AO3 μέσω των Ανοιχτών Πορτών (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

Ξοδεύτητκαν $0 και απομένουν$1.500,00

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $0 από τα συνολικά $1,500.00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης διοχετεύονται κυρίως σε τέλη κατάθεσης (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

Ξοδεύτητκαν $713,50 και απομένουν $1.300,00

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $713,50 από τα συνολικά $2.013,50για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα συνεδριακής προβολής περιλαμβάνουν την προετοιμασία και την αποστολή διαφημιστικού υλικού σχετικό με το OTW και τα προγράμματά του ώστε εθελοντές να το μοιραστούν με άλλους θαυμαστές στα συνέδρια. Φέτος οργανώσαμε μια συνάντηση στο San Diego Comic-Con και μια τεχνική ομιλία σχετικά με την υποδομή των συστημάτων του AO3 στο Nine Worlds (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων

Ξοδεύτητκαν $12.669,94 και απομένουν $14.420,00

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $12.669,94 από τα συνολικά $27.089,94 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα συγκέντρωσης χρημάτων περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και αποστολή ευχαριστήριων δώρων και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την παρακολούθηση της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Διοίκηση

Ξοδεύτητκαν $10.893,98 και απομένουν $33.981,00

 • Από τις 31 Αυγούστου 2017 έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής $10.893,98 από τα συνολικά $44.874,98για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τη διαχείριση έργου, τα εργαλεία επικοινωνίας και λογιστικής (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Έσοδα 2017

Έσοδα OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 45,6%, δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 35,8%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 17,1%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 1,5%.

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από τισ δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για την γενναιοδωρία σας!
 • Λαμβάνουμε την πλειονότητα των δωρεών μας κάθε χρόνο κατά τις εκστρατείες για συγκέντρωση χρημάτων του Απριλίου και του Οκτωβρίου, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 81% περίπου των εσόδων μας για το 2017. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς και μέσω του Amazon Smile.
 • Η ομάδα Οικονομικών του OTW διερευνά επιλογές για ένα βιώσιμο σχέδιο επένδυσης των τρεχόντων εσόδων του OTW. Τα προβλεπόμενα έσοδα πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη των φετινών εξόδων χωρίς να χρειαστούν έκτακτες αναλήψεις από το αποθεματικό μας.
 • Μέχρι στιγμής $191.014,11 (από τις 31 Αυγούστου 2017) και προβλέπονται $321.531,62 μέχρι το τέλος του έτους.

$191.014,11 donated; $130.517,51 left

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα διεξάγουμε επίσης μια ανοιχτή συνομιλία (στα Αγγλικά) ώστε να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Αυτή η συνομιλία θα πραγματοποιηθεί στο δημόσιο chatroom μας στις [15 Οκτωβρίου από τις 7μμ-9μμ] (τι ώρα είναι αυτό για εμένα;).

Αυτή η ανάρτηση θα ενημερωθεί με ένα σύνδεσμο για το chatroom μερικές ώρες πριν την καθορισμένη ώρα. Ελάτε να τα πούμε, και φέρτε τις ερωτήσεις σας!

Για να κατεβάσετε τον ανανεωμένο προϋπολογισμό του OTW για το 2017σε μορφή υπολογιστικού φύλλου,παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Announcement

Comments are closed.