Οδηγείες για την Κατάθεση Δεξιώσεων

Η Επιτροπή Επικοινωνιών αναρτά μια μηνιαία αναφορά που προωθεί τις δεξιώσεις που αναφέρονται στο Ημερολόγιο Δεξιώσεων του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων)

Ενθαρρύνουμε τις καταθέσεις στο ημερολόγιο σε οποιαδήποτε γλώσσα, με την προϋπόθεση πως συμπεριλαμβάνουν:

1) Γεγονότα που σχετίζονται με τις-ους θαυμάστριες-ές, είτε διαδικτυακά, είτε πρόσωπο με πρόσωπο.
2) Ακαδημαϊκά γεγονότα όπως διασκέψεις, δημοσιεύσεις, και καλέσματα για κατάθεση ερευνών σχετικές με τις κοινότητες θαυμαστών.
3) Γεγονότα σχετικά με την τεχνολογία ανοιχτού κώδικα.

Οι μηνιαίες αναρτήσεις είναι περιλήψεις των γεγονότων στο ημερολόγιο για αυτό τον μήνα, καθώς επίσης και εκκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες που έχουν τα ακόλουθα κριτήρια:

Έχει την έγκριση ανεξάρτητων Επιτροπών Ηθικής;

Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν ανεξάρτητες-οι ερευνήτριες-ές που δεν μπορούν να λάβουν έγκριση επίβλεψης επειδή δε σχετίζονται με κάποιο οργανισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να παρατεθούν αντικατάστατα με τη μορφή βιογραφικών που περιλαμβάνουν προηγούμενες εργασίες και πιστοποιητικά, καθώς επίσης και συνδέσμους σε προηγούμενο έργο που είναι ανοιχτά διαθέσιμο διαδικτυακά.

Υπάρχει φόρμα συγκατάθεσης για τις-ους συμμέτοχους που επιτρέπεται να δώσουμε συνδέσμους;

Δε θα συμπεριλάβουμε έρευνα που δεν καθορίζει όρια ηλικίας για τις-ους συμμέτοχους, και που δεν καθορίζει πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες, ποιες είναι οι διαδικασίες (αν δεν είναι διαδικτυακή επισκόπηση), ποιες-οι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, και πώς θα διατηρηθεί το απόρρητο των συμμέτοχων.

Υπάρχουν πλήρεις πληροφορίες επικοινωνίας για τις-ους ερευνήτριες-ές (και τις επιτροπές ή ανωτέρους τους);

Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη θεσμική τους θέση, αν αυτή υπάρχει, καθώς επίσης και διευθύνσεις ηλεκτρονικής (email) και φυσικής αλληλογραφίας όπου μπορούμε να έρθουμε σε επαφή.

Θα μοιραστούν οι πληροφορίες με την κοινότητα μετά το τέλος της έρευνας;

Αυτό μπορεί να γίνει επικοινωνώντας με την Επιτροπή Επικοινωνιών με σύνδεσμο προς τα αποτελέσματα.

Παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με την Επιτροπή Επικοινωνιών για να καταθέσετε όλα τα παραπάνω.