Επιτροπές

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι οργανωμένο σε επιτροπές που αποτελούνται όλες από εθελοντές. Κάθε επιτροπή έχει συγκεκριμένο στόχο, αν και οι περισσότερες συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τα διάφορα προγράμματα του OTW και να συνεισφέρουν στην επιτυχία του οργανισμού. Αν ενδιαφέρεστε να προσφέρετε τον χρόνο σας στο OTW, δείτε αν υπάρχει κενή θέση που ταιριάζει στις ικανότητες και στα ενδιαφέροντά σας στη λίστα εθελοντών. Οι επιτροπές του OTW είναι οι εξής:

Επιτροπή Προσβασιμότητας, Σχεδιασμού & Τεχνολογίας
Συμπρόεδροι: mumble & sarken
Συντονίζει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού εκ μέρους του OTW. Το κύριο πρόγραμμα που απασχολεί αυτήν τη στιγμή την Επιτροπή είναι η δημιουργία ενός πακέτου ανοιχτού λογισμικού, το Αρχείο OTW, για να κατασκευάσει και να υποστηρίξει το AO3 (Το Αρχείο Μας).

Επιτροπή Εγγράφων AO3
Συμπρόεδροι: Claire P. Baker, Michelle Schroeder & Sammie Louise
Η Επιτροπή Εγγράφων AO3 υπάρχει για να δημιουργεί και να διατηρεί ολοκληρωμένα και ενημερωμένα έγγραφα για τους χρήστες του AO3. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: Συχνές Ερωτήσεις, οδηγούς χρήσης, βίντεο χρήσης και άλλα έγγραφα σχετικά με το AO3.

Επιτροπή Επικοινωνιών
Πρόεδρος: Claudia Rebaza
Διαχειρίζεται τα δελτία τύπου, τις εγκυκλίους, τις αναρτήσεις στα ιστολόγια (blogs), τις επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλες εργασίες που σχετίζονται με την προώθηση των διαφόρων προγραμμάτων μας. Επιπροσθέτως, προωθεί την επικοινωνία εντός του OTW, έτσι ώστε οι πληροφορίες να ρέουν μεταξύ των επιτροπών.

Επιτροπή Ανάπτυξης & Μελών
Συμπρόεδροι: Amy2, Amy Lowell & Nrandom
Διαχειρίζεται τους εράνους και την προσέλκυση νέων μελών για το OTW. Επίσης, διατηρεί την ασφαλή μας βάση δεδομένων με τις πληροφορίες των μελών και των δωρητών και εξασφαλίζει πως κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει στις εκλογές του OTW.

Επιτροπή Εκλογών
Συμπρόεδροι: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan

Η Επιτροπή Εκλογών διεξάγει τις ετήσιες εκλογές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του OTW. Οι εκλογές γίνονται τον Αύγουστο κάθε χρόνου και ψηφίζουν τα μέλη που έχουν δωρίσει στο OTW. Η Επιτροπή Εκλογών είναι υπεύθυνη για όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, από την αρχή μέχρι το τέλος της. Αυτά περιλαμβάνουν την προετοιμασία των υποψηφίων, το τεχνικό μέρος των εκλογών, τη διασφάλιση πως όλη η διαδικασία υπακούει στους κανονισμούς μας και τη διεξαγωγή της προεκλογικής περιόδου (όταν οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στα μέλη και απαντούν σε ερωτήσεις).

Επιτροπή για το Fanlore
Συμπρόεδροι: Joanna Pernick & Noah A
Διατηρεί το wiki του Fanlore. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη των συντακτών του Fanlore και, επίσης, την εγκατάσταση ευέλικτων υποδομών για να ορίσουν και να οργανώσουν το υλικό του wiki.

Επιτροπή Οικονομικών
Πρόεδρος: Yuechiang Luo
Διατηρεί τα οικονομικά αρχεία του OTW, ελέγχει τις πληρωμές, συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο για τη δημιουργία και την ανανέωση του προϋπολογισμού, ετοιμάζει και δημοσιεύει ακριβείς και κατατοπιστικές οικονομικές δηλώσεις και εξασφαλίζει ότι το OTW ικανοποιεί όλες τις φορολογικές απαιτήσεις του.

Νομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Betsy Rosenblatt
Διεξάγει τις λειτουργίες της Νομικής Υπεράσπισης, συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάφορες επιτροπές επί νομικών θεμάτων και λειτουργεί ως σύνδεσμος με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους. Κυρίως αποτελείται από επαγγελματίες νομικούς.

Ανοιχτές Πόρτες
Συμπρόεδροι: Alison Watson & Eskici
Το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) εργάζεται για να διατηρήσει έργα θαυμαστών όλων των ειδών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης
Πρόεδρος: Aenya
Διαχειρίζεται τις αναφορές κατάχρησης για το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), όπως παράπονα και παραβιάσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Συμπρόεδροι: Arly Guevara & Kate Sanders
Επιθεωρεί και αναθεωρεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του OTW κάθε 1 με 3 χρόνια.

Επιτροπή Υποστήριξης
Πρόεδρος: Nary
Διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των διαφόρων ομάδων που ασχολούνται με το AO3. Η ομάδα της Υποστήριξης βοηθά στη λύση τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και μεταβιβάζει τα σχόλιά τους.

Επιτροπή Διαχείρισης Συστημάτων
Πρόεδρος: Frost the Fox
Διαχειρίζεται τους διακομιστές και τις υποδομές του OTW και των προγραμμάτων του.

Επιτροπή Οργάνωσης Ετικετών
Συμπρόεδροι: brhi, Dre & Qem
Ταξινομεί και οργανώνει τις ετικέτες στο AO3 σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργάνωσης Ετικετών, συνδέοντας ετικέτες που σχετίζονται μεταξύ τους για τη βελτίωση των φίλτρων και της αναζήτησης, ενώ ταυτοχρόνως οι χρήστες είναι ελεύθεροι να βάζουν ό,τι ετικέτες επιθυμούν στα έργα τους.

Μεταφραστική Επιτροπή
Συμπρόεδροι: Ioana & Natalia Gruber & Priscilla
Συντονίζει τους εθελοντές μεταφραστές και λειτουργεί ως σύνδεσμος με άλλες επιτροπές για να καταστήσει τα προγράμματα και τα έγγραφά τους διαθέσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες γίνεται.

Επιτροπή για το TWC
Συμπρόεδροι: Karen Hellekson & Kristina Busse
Διαχειρίζεται το Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες), ένα διεθνές διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό στο πεδίο των σπουδών μέσων ενημέρωσης με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές που εκδίδεται δύο φορές το χρόνο. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα του TWC (το OJS), την εξέταση των υποβεβλημένων άρθρων, καθώς και τη συνεργασία με τους συγγραφείς και την επεξεργασία του περιεχομένου, αν χρειάζεται. Επίσης, προωθεί τα έγγραφα μέσω του OJS για αξιολόγηση από ομότιμους κριτές, αναθεώρηση, διορθώσεις και διάταξη σελίδας.

Επιτροπή Εθελοντών & Προσλήψεων
Συμπρόεδροι: Alison Watson & Cyn
Προσλαμβάνει και διαχειρίζεται τους εθελοντές για όλες τις επιτροπές και τα προγράμματα, τους εξοπλίζει με μια ποικιλία εργαλείων και παρακολουθεί τις υπηρεσίες τους. Η Επιτροπή Εθελοντών, επίσης, διατηρεί μια μεγάλη βάση δεδομένων με τα αρχεία των εθελοντών, διαχειρίζεται εκστρατείες για πρόσληψη προσωπικού και δημιουργεί εσωτερικό υλικό προς αναφορά και έγγραφα για τα προγράμματα του OTW και τις επιτροπές του. Αυτό βοηθά στην εσωτερική διαφάνεια και συνέχεια, χτίζοντας και διατηρώντας σταθερά γνωστικά θεμέλια.

Επιτροπή Ανάπτυξης Ιστού
Πρόεδρος: Ridicully
Σχεδιάζει και συντηρεί τις ιστοσελίδες του OTW. Το CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) της επιλογής μας είναι το WordPress και πάντα αναζητούμε έμπειρους προγραμματιστές που μπορούν να μας βοηθήσουν.

Επί του παρόντος, είμαστε υπεύθυνοι για:

Επικοινωνήστε με την Επιτροπή Ανάπτυξης Ιστού αν θέλετε να βοηθήσετε εθελοντικά ή για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σε κάποια από τις παραπάνω ιστοσελίδες.