Επιτροπή Οικονομικών

Ποιοι Είμαστε

Η Επιτροπή Οικονομικών είναι υπεύθυνη για την ακριβή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), την πραγματοποίηση και τον έλεγχο της πορείας των πληρωμών, τη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο για τη δημιουργία και την ανανέωση του προϋπολογισμού, την προετοιμασία και τη δημοσιοποίηση ακριβών ενημερωτικών δελτίων οικονομικής κατάστασης και τη διασφάλιση πως το OTW πληροί όλες τις φορολογικές του απαιτήσεις.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα οικονομικά του OTW η οποία δεν απαντάται σε αυτήν τη σελίδα ή σε κάποιον από τους συνδέσμους που παρατίθενται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών.

Οι εκστρατείες μας για συγκέντρωση χρημάτων πραγματοποιούνται τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, αλλά η υποστήριξή σας είναι καλοδεχούμενη όλον τον χρόνο! Οι επαναλαμβανόμενες μηνιαίες δωρεές μάς βοηθούν να προγραμματίζουμε τα μελλοντικά μας σχέδια. Για να κάνετε δωρεά στο OTW χρησιμοποιήστε τη σελίδα δωρεών.

Προηγούμενοι Απολογισμοί

Για το καταστατικό μας, τους ετήσιους απολογισμούς, τις φορολογικές δηλώσεις μας, και τους λογιστικούς ελέγχους των οικονομικών μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα απολογισμών. Οι οικονομικές μας εκθέσεις που έχουν υποστεί έλεγχο επίσης βρίσκονται εδώ:

  • Λογιστικοί Έλεγχοι 2019
  • Λογιστικοί Έλεγχοι 2018
  • Λογιστικοί Έλεγχοι 2017(στα αγγλικά)
  • Λογιστικοί Έλεγχοι 2015-2016 (στα αγγλικά)
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές και την κατάσταση μέλους, παρακαλούμε περιηγηθείτε στη σελίδα Συχνών Ερωτήσεων για τις Δωρεές και την Κατάσταση Μέλους.

    Πριν το 2016, οι προϋπολογισμοί μας δε δημοσιοποιούνταν. Κάποιες χρονιές ο προϋπολογισμός συντασσόταν εσωτερικά, άλλες χρονιές δεν ήταν τόσο καλά σχεδιασμένος. Πληροφορίες για τους πιο πρόσφατους προϋπολογισμούς μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: