Εορτασμός του τέλους του Τριετούς μας Στρατηγικού σχέδιου

Τον Ιανουάριο του 2017, το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) ξεκίνησε το πρώτο του στρατηγικό σχέδιο. Ο σκοπός ενός στρατηγικού σχεδίου είναι να κατευθύνει τον γενικότερο σκοπό του οργανισμού: να ορίσει τι θέλουμε να επιτύχουμε και πώς θα το επιδιώξουμε. Ένα στρατηγικό σχέδιο είναι εξίσου βασικό στοιχείο για κερδοσκοπικές και μη επιχειρήσεις, και για το OTW ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εξελιχθήκαμε από μια μικρή νεοσύσταχτη επιχείρηση σε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό με πολλά μέρη και ένα πρόγραμμα βραβευμένο με βραβείο Hugo.

Έχουμε συμπληρώσει τρία ολόκληρα χρόνια, δουλεύοντας σκληρά ώστε να κάνουμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο επιτυχία. Ολοκληρώνοντας αυτό το σχέδιο και αναμένοντας το μέλλον, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας ορισμένες κορυφαίες στιγμές που το στρατηγικό σχέδιο βοήθησε το OTW να επιτύχει.

Τι έκανε το πρώτο στρατηγικό σχέδιο του OTW για τον οργανισμό;

Για κάθε επιτροπή ξεχωριστά:

Όλες (ή σχεδόν όλες) οι επιτροπές του OTW πλέον γνωρίζουν και έχουν καταγράψει:

 • Ποιος είναι ο ρόλος της επιτροπής μέσα στον οργανισμό (πεδίο αρμοδιότητας),
 • Τι να περιμένουν από τον πρόεδρό τους και πώς να εκπαιδεύσουν ένα νέο πρόεδρο (περιγραφές προεδρικών/ηγετικών θέσεων και σχέδια εκπαίδευσης),
 • Πώς να βρείτε και να εκπαιδεύσετε νέο προσωπικό (σχέδια πρόσληψης),
 • Πώς να εξακριβώσουν και να επικοινωνήσουν πόσα χρήματα χρειάζονται ετησίως (προϋπολογισμοί ),
 • Ποιοι είναι οι στόχοι τους για το άμεσο μέλλον και πώς σκοπεύουν να τους επιτύχουν (σχέδια δράσης),
 • Ποιο είναι το τακτικό, τρέχον έργο της επιτροπής και πώς θα το διεκπαιρεώσουν (εσωτερικές σελίδες wiki).

Για το Συμβούλιο:

Το στρατηγικό σχέδιο έχει βοηθήσει το Συμβούλιο:

 • Να διασαφηνίσει τα καθήκοντα των μελών του Συμβουλίου και των Στελεχών του Συμβουλίου (καταγραφή αρμοδιοτήτων και ρόλων),
 • Να εξηγήσει πώς τα νέα μέλη του Συμβουλίου θα εξοικειώνονται με τις πληροφορίες που χρειάζονται (σχέδιο εκπαίδευσης Συμβουλίου),
 • Να συζητήσει το μέλλον της ηγεσίας του OTW, και να διαμορφώσει προτάσεις προς βελτίωσή της (Έρευνα σε επιλογές διοίκησης και σχέδια για τα μοντέλα των λειτουργιών).

Για τον οργανισμό συνολικά:

Το στρατηγικό σχέδιο έχει βοηθήσει τον οργανισμό συνολικά στο να διαμορφώσει:

 • Ετήσιους προϋπολογισμούς,
 • Σαφείς οικονομικές πολιτικές που συνάδουν με τις ενδεδειγμένες πρακτικές για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
 • Στόχους για το πόσα χρήματα θα πρέπει να έχουμε στα αποθεματικά ταμεία, και τι θέλουμε να επιτύχουν οι εκστρατείες συγκέντρωσης πόρων,
 • Μια διαδικασία με την οποία τα έργα μας μπορούν να στοχοθετούν και να καταγράφουν τα επιτεύγματά τους,
 • Μια αναφορά για τις γνώμες των εθελοντών πάνω στις συναντήσεις που αφορούν όλο το OTW, ζήτημα επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο.

Σας Ευχαριστούμε!

Εθελοντές του OTW συνεργάστηκαν γι’αυτούς τους στόχους, και το έργο μας κατέστη δυνατό από τις δωρεές και την υποστήριξη των μελών και χρηστών μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές και ενδιαφερόμενα μέλη του OTW!

Announcement, News of Note

Comments are closed.