Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2022, Τόμος 173

I. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Τον Νοέμβριο οι Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) ολοκλήρωσαν τις εισαγωγές των By Your Command, ένα αρχείο για το Battlestar Galactica, και The Pony Fiction Archive, ένα αρχείο λογοτεχνίας θαυμαστών για το My Little Pony: Friendship is Magic. Ανακοινώθηκαν επίσης οι επερχόμενες εισαγωγές των Slashknot, μιας κοινότητας του LiveJournal για τους Slipknot (συγκρότημα), και του The LeBeau Library, ένα αρχείο λογοτεχνίας θαυμαστών για τους X-Men. Μείνετε συντονισμένοι στην αρχή του 2023 για μια σύνοψη όλων των εισαγωγών που ολοκληρωσαν οι Ανοιχτές Πόρτες το περασμένο ημερολογιακό έτος!

II. Στο ΑΟ3

Η Επιτροπή Προσβασιμότητας, Σχεδιασμού & Τεχνολογίας ανάρτησε σημειώσεις έκδοσης με λεπτομέρειες για συνολικά 55 θέματα που επιλύθηκαν με 4 διανομές από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Υποστήριξης εργάστηκε πάνω στην ανανέωση των εσωτερικών της εγγράφων και διαδικασιών, ενώ η Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης (η οποία έλαβε πάνω από 1.400 δελτία τον Νοέμβριο, μια ελαφριά αύξηση από τον Οκτώβριο) άρχισε την μετάβαση σε διάφορα νέα εργαλεία.

Τον Οκτώβριο, οι οργανωτές ετικετών διαχειρίστηκαν πάνω από 440.000 ετικέτες σε πάνω από 53.000 fandom—περίπου 950 ετικέτες ανά οργανωτή.

III. ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ OTW

Ο Νοέμβριος ήταν φορτωμένος μήνας για την Επιτροπή Επικοινωνιών, η οποία εξέδωσε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2021 και ξεκίνησε να διερευνά εναλλακτικές του Pinboard, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να ορίζονται ως σελιδοδείκτες τα ενημερωτικά δελτία του OTW. Η Επιτροπή Επικοινωνιών επίσης δημοσίευσε μια ανάρτηση η οποία υπενθύμιζε στους χρήστες τους επίσημους και ανεπίσημους λογαριασμούς του OTW στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά υπό στη σκιά των πρόσφατων θεμάτων με το Twitter.

Η Επιτροπή Οικονομικών κατέθεσε τη φορολογική δήλωση του OTW για το 2021 και πλησίασε στην ολοκλήρωση της αναφοράς του λογιστικού ελέγχου του 2021, η οποία πρόκειται να εκδοθεί σύντομα. Και οι δύο αναφορές να ανέβουν στη σελίδα του OTW όταν όλα οριστικοποιηθούν!

Η Επιτροπή Συστημάτων συνέχισε να εργάζεται πάνω σε ορισμένα ζητήματα υλισμικού (οι διακομιστές έχουν επιπλέον απαιτήσεις τελευταία, αλλά τους αγαπάμε παρόλα αυτά), αλλαγές σχετικές με την SQL, και συνεργασίες με την Επιτροπή Fanlore και άλλες.

Προκειμένου να δώσει σε όλους τους εθελοντές του OTW μια ευκαιρία να εγκαταλείψουν τυχόν ρόλους που θα ήθελαν να αφήσουν πριν το επόμενο ημερολογιακό έτος, χωρίς πίεση, η Επιτροπή Εθελοντών & Προσληψεων έκανε τον ετήσιο έλεγχο Still Willing To Serve για διάφορες επιτροπές και συνεργάστηκε με επιτροπές όπως η Οργάνωση Ετικετών και η Μεταφραστική Επιτροπή που έκαναν τον δικό τους έλεγχο. Η Επιτροπή Εθελοντών & Προσλήψεων συνέχισε επίσης να εργάζεται για την εφαρμογή διαφόρων νέων εργαλείων για χρήση μεταξύ επιτροπών.

IV. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΟΛΑ

Από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 25 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Εθελοντών & Προσλήψεων έλαβε 241 νέα αιτήματα, και ολοκλήρωσε 268, αφήνοντάς μας με 32 ανοιχτά αιτήματα (συμπεριλαβανομένων εισαγωγών και αφαιρέσεων όπως αναγράφονται παρακάτω).

Έως τις 25 Νοεμβρίου 2022, το OTW έχει 945 εθελοντές. \o/ Πρόσφατες μετακινήσεις προσωπικού αναγράφονται παρακάτω.

Νέοι Εθελοντές της Επιτροπής Εγγράφων του AO3: Jacks, Michelle Artbear, Polynya, Synnie, 2 ακόμη Επιμελητές
Νέοι Εθελοντές της Επιτροπής Ανοιχτών Πορτών: Alecto Gaia & 2 ακόμη Βοηθοί εισαγωγών
Νέοι Εθελοντές της Επιτροπής Οργάνωσης Ετικετών: Aceto_Shiobana, Alix, Allíster, Amanda Triplett, Anisha, Art, Bagel, Cabbage, Calico, CCocito, Charls, copacet, Cthulu, Derpinaz, Divia, ElleC, ginkgofan, Glitch, hematophage, hheyhalley, itsoverfeeling, Ity, Itze, Lixia, Luhba, Lyf, LyzS, Maven Morozov, Miru, Nandor, Nataliya, Noelia, Novae, Rook, Sanctuaria, Selly, Sijing, Slumber, Spri, Suji, Synth, Tay’haai, Toriceratops, Vyslanté, Zero, Ziskandra και 1 ακόμη
Νέοι Εθελοντές της Μεταφραστικής Επιτροπής: J_Choi, Kristina Lihan, Sheherezade
Νέοι Εθελοντές της Επιτροπής TWC: 1 Επιμελητής Κειμένου
Νέοι Εθελοντές της Επιτροπής Εθελοντών & Προσλήψεων: Natalia Gruber (Επικεφαλής Εργαλειακής Εφαρμογής)

Πρώην Διευθυντές: Jess White
Πρώην Πρόεδροι Επιτροπών: VSSAKJ (Επιτροπή Οργάνωσης Ετικετών), Matty (Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης), Lady Oscar (Έλεγχος Ποιότητας & Επικεφαλής Δοκιμών)
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Προσβασιμότητας, Σχεδιασμού & Τεχνολογίας: 1 Υψηλόβαθμος Εθελοντής Προγραμματισμού, 1 Εθελοντής στον Έλεγχο Ποιότητας & Δοκιμών
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Επικοινωνιών: Jess White (Πρόεδρος και Εθελόντρια Συντονισμού Εκδηλώσεων), 1 Εθελοντής Γραφικών, 1 Εθελοντής των Fanhackers, 1 Συντονιστής Ιστοσελίδας
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Εκλογών: 1 Συντονιστής Ομάδας, 4 Ειδικοί Επικοινωνιών, 1 Ειδικός Δημοσίων Σχέσεων
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Fanlore: Kairen (Πολιτική & Διοίκηση), 1 Πολιτική & Διοίκηση, 2 Σχεδιαστές Γραφικών
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Ανοιχτές Πόρτες: eliotjay (εθελοντής διοίκησης), 1 Βοηθός εισαγωγών
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Πολιτικής & Κατάχρησης: Azarias & 1 ακόμη
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Υποστήριξης: Belen & 6 ακόμη
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Συστημάτων: 1 Εθελοντής
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Οργάνωσης Ετικετών: Giles, Jody, serkestic & 11 ακόμη
Πρώην Εθελοντές της Μεταφραστικής Επιτροπής: Dan L, Mallorn, Mohini, Prerna A. Popat, Rhea, Sammi Lee, Shivani Kadam, Sofia, & 6 ακόμη
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής TWC: Katherine E. Morrissey (Κριτικός Επιμελητής), Louisa Stein (Κριτικός Επιμελητής)
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Εθελοντών & Προσλήψεων: 1 Εθελοντής
Πρώην Εθελοντές της Επιτροπής Δικτύων: 1 Εθελοντής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες των επιτροπών μας, παρακαλούμε μεταβείτε στη λίστα των επιτροπών στην ιστοσελίδα μας.


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στησελίδα της Μεταφραστικής Επιτροπής.

Μη κατηγοριοποιημένο

Comments are closed.