Λάβαρο από την caitie που δείχνει εφημερίδα με τα ονόματα και τα λογότυπα του OTW και των προγραμμάτων του στις σελίδες της

Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2018, Τόμος 122

I. ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ TWC

Η Επιτροπή του TWC εξέδωσε το 26ο τεύχος του Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες), με τίτλο “Social TV Fandom and the Media Industries” (Το Fandom της Κοινωνικής Τηλεόρασης και οι Βιομηχανίες των ΜΜΕ), στις 15 Μαρτίου. Με συντάκτη του τον Myles McNutt (του Πανεπιστημίου Old Dominion), αυτό το τεύχος μελετά τις μυριάδες προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της παραγωγής και κατανάλωσης τηλεοπτικών εκπομπών μέσω ενός άρθρου σύνταξης, 9 άρθρων, 4 κριτικών βιβλίων και μιας συνέντευξης της Flourish Klink από το Chaotic Good Studios.

Έχετε τον νου σας για το επόμενο τεύχος του TWC, με τίτλο “Tumblr and Fandom” (Τumblr και Fandom), που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2018.

Αν ενδιαφέρεστε να συνεισφέρετε στο TWC, μπορείτε να δείτε τις εκκλήσεις για υποβολή επιστημονικών άρθρων στη σελίδα ανακοινώσεων του περιοδικού.

II. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΘΕΜΙΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) συμμετείχε στην Πέμπτη Ετήσια παγκόσμια Εβδομάδα Θεμιτής Χρήσης/Θεμιτής Μεταχείρισης από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου. Το OTW ήταν ένας από τους 153 οργανισμούς (και πολλά άτομα!) που γιόρτασαν, προώθησαν και εξήγησαν τις εξαιρέσεις της Θεμιτής Χρήσης και της Θεμιτής Μεταχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων διεθνώς. Ως μέρος αυτών των δραστηριοτήτων, η Νομική Επιτροπή του OTW, με τη βοήθεια της Επιτροπής Επικοινωνιών, πραγματοποίησε μια ανάρτηση με θέμα “Why Fanworks are (Usually) Fair Use (Γιατί τα Έργα Θαυμαστών εμπίπτουν (Συνήθως) στη Θεμιτή Χρήση).

Η Επιτροπή Επικοινωνιών δημοσίευσε επίσης και μια σχετική ανάρτηση επισκέπτη, των Ioana Pelehatăi και Alex Lungu, που έχουν έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και των οποίων η διαδικτυακή σειρά “Copy Me” ασχολείται με μύθους γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα και την αντιγραφή.

Η συμμετοχή του OTW στην Εβδομάδα Θεμιτής Χρήσης/Θεμιτής Μεταχείρισης 2018 συμπληρώθηκε με τη συμμετοχή της Προέδρου της Νομικής Επιτροπής, Betsy, σε μια δημόσια συζήτηση με θέμα, “Exploring the Role of Fair Use in Fan Culture” (Εξερευνώντας τον Ρόλο της Θεμιτής Χρήσης στην Κουλτούρα των Θαυμαστών) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Michigan.

III. ΣΤΟ AO3

Παρασκηνιακά στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), συνεχίζει να υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας λόγω διαφόρων εν εξελίξει βελτιώσεων της υποδομής. ΗΕπιτροπή Προσβασιμότητας, Σχεδιασμού & Τεχνολογίας εργάζεται σκληρά για μερικές προσεχείς αλλαγές και η Επιτροπή Διαχείρισης Συστημάτων ελέγχει επιμελώς τους διακομιστές για να διασφαλίσει πως όλα λειτουργούν ομαλά.

Τον Μάρτιο, οι Ανοιχτές Πόρτες ανακοίνωσαν την προσεχή εισαγωγή του VinXperience, ένα αρχείο πολλαπλών fandom με έργα λογοτεχνίας θαυμαστών για τον Vin Diesel.

Η Επιτροπή Οργάνωσης Ετικετών οργάνωσε 548.000 ετικέτες τον Φεβρουάριο. Η Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης έλαβε πάνω από 900 καταγγελίες τον Μάρτιο, ελάχιστα αυξημένες από τις άνω των 800 του Φεβρουαρίου. Η Επιτροπή Υποστήριξης έλαβε κοντά στα 1.600 δελτία τον Μάρτιο, συμπεριλαμβανομένων και περίπου 450 μέσα σε μια ημέρα εξαιτίας κάποιων προβλημάτων που σχετίζονταν με την αναβάθμιση του συστήματος. Ευχαριστούμε τους χρήστες για την υπομονή και την κατανόησή τους ενώ συνεχίζουμε τη βελτίωση των υποδομών! Ακολουθήστε τον λογαριασμό @AO3_Status στο Twitter για ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το AO3.

IV. ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ OTW

Όσον αφορά στα νέα που σχετίζονται με την Επιτροπή Οικονομικών, το OTW ολοκλήρωσε αυτόν τον μήνα τον έλεγχο των οικονομικών του εκθέσεων για το 2015 και το 2016, με τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές να αποφαίνονται πως οι οικονομικές εκθέσεις του OTW είναι ακριβείς, αξιόπιστες και συμμορφώνονται με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε τις Ελεγμένες Οικονομικές Εκθέσεις του OTW για το 2015-2016 στη σελίδα των Αναφορών και Διοικητικών Εγγράφων τής ιστοσελίδας μας.

Η Νομική Επιτροπή συνέχισε κι εκείνη τον Μάρτιο τις εργασίες υπεράσπισης, συμμαχώντας με άλλους οργανισμούς για να καταθέσει έγγραφα σε διάφορες τρέχουσες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Απαντητικών Σχολίων στις απαλλαγές του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ από τις διατάξεις τού DMCA κατά της παράκαμψης και μιας πραγματογνωμοσύνης που ζητούσε την επανεξέταση μιας υπόθεσης (TVEyes v. Fox), βάσει της διάταξης στην οποία η χρήση αποσπασμάτων βίντεο από δελτία ειδήσεων για λόγους που περιλαμβάνουν την κριτική και τον σχολιασμό συνιστά Θεμιτή Χρήση. Μπορείτε να βρείτε όλες τις υποβολές νομικών εγγράφων του OTW στη σελίδα της Νομικής Υπεράσπισης στην ιστοσελίδα μας.

V. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΟΛΑ

Μέχρι και τις 28 Μαρτίου, ο OTW αριθμεί 662 εθελοντές. \o/ Οι πρόσφατες μετακινήσεις προσωπικού αναφέρονται παρακάτω:

Νέο Προσωπικό στις Επιτροπές: Kate Flanagan (Fanlore), shadowkeeper (Fanlore), Jessica Doble (Fanlore) και άλλο 1 μέλος προσωπικού στο Fanlore
Νέοι Εθελοντές Μεταφραστές: 1 εθελοντής

Πρώην Προσωπικό Επιτροπών: Carli Anderson (Επιτροπή Εκλογών), stellal (Επιτροπή Οργάνωσης Ετικετών), Kiri Van Santen (Επιτροπή Επικοινωνιών) και 1 μέλος προσωπικού στην Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης
Πρώην Εθελοντές στην Οργάνωση Ετικετών: Tsukiko
Πρώην Εθελοντές Μεταφραστές: IshaTagore, Kenyan-Girl και άλλος ένας εθελοντής

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ευθύνες των επιτροπών, παρακαλούμε δείτε τη λίστα των επιτροπών στην ιστοσελίδα μας.
Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.