Βίντεο Θαυμαστών και Πολυμέσα

Οι θαυμάστριες-ές δημιουργούν μια μεγάλη ποικιλία έργων ως πολυμέσα, όπως τέχνη, βίντεο, μουσικά βίντεο για anime, trailer θαυμαστών, machinima, ομιλούσα λογοτεχνία, και άλλα. Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι αφοσιωμένο στη παροχή πρόσβασης και στη διατήρηση της ιστορίας αυτών των έργων, και τα προγράμματα του Βίντεο Θαυμαστών και Πολυμέσων αποσκοπούν στη παροχή πληροφοριών και υλικού προς την ευρύτερη κοινότητα των θαυμαστών-μοντέρ, και στη βοήθεια εξήγησης αυτών των έργων στο γενικό κοινό.

Fan Video Roadmap (Οδικός Χάρτης για Βίντεο Θαυμαστών)

Το Fan Video Roadmap είναι ένας οδηγός για τα μελλοντικά χαρακτηριστικά και υπηρεσίες του OTW σχετικά με τα βίντεο, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου μας να ενσωματώσουμε βίντεο στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

Υλικό για Θαυμαστές-Μοντέρ

Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν πληροφορίες που ελπίζουμε θα είναι χρήσιμες στους δημιουργούς βίντεο· αν έχετε κάποια πρόταση μια σελίδα που θα έπρεπε να φιλοξενηθεί εδώ, ή νέες προτάσεις ή διορθώσεις στις υπάρχουσες σελίδες, παρακαλούμε να επικοινωνίσετε μαζί μας.

Υλικό για Ερευνητές Βίντεο Θαυμαστών

: Μια βιβλιοθήκη βίντεο θαυμαστών που συζητήθηκε σε ερευνητικά άρθρα: επίσης θα παρέχουμε ένα σημείο επαφής για ερευνητές που σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν έργο, έτσι ώστε τα μελλοντικά άρθρα και βιβλία έχουν σταθερές αναφορές και βιβλιογραφία.

Προγράμματα Ιστορίας Vidding

Το OTW έχει συγκεκριμένη νομική και ερευνητική εξειδίκευση σε βίντεο θαυμαστών επί live-action υλικού· τα προγράμματα Vidding History (Ιστορία Βίντεο Θαυμαστών) αποσκοπούν στη παροχή υπηρεσιών στη κοινότητα του vidding και στην εξήγηση του vidding στο γενικό κοινό. Τα παρόντα προγράμματα συμπεριλαμβάνουν: το Vidding Oral History Project (Πρόγραμμα Προφορικής Ιστορίας του Vidding), το Test Suite of Fair Use Vids (Επιδείξεις Θεμιτής Χρήσης Βίντεο Θαυμαστών), και το Vidding (2008), ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του OTW για το πρόγραμμα Γνώσης Νέων Μέσων του MIT. Μεγάλο μέρος του νομικού έργου του OTW σχετίζεται με τα βίντεο θαυμαστών· μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση).

The Dark Archive (Το Σκοτεινό Αρχείο)

Ο στόχος του σκοτεινού αρχείο θα είναι η διατήρηση και προστασία βίντεο· το αρχείο δε θα είναι online ή γενικώς προσβάσιμο. Δείτε τον Οδικό Χάρτη για Βίντεο Θαυμαστών για περισσότερες πληροφορίες.

Torrent of Our Own (Το Torrent Μας)

Το Torrent Μας θα είναι ένας ιδιωτικός torrent tracker για μετασχηματιστικά έργα θεμιτής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων: βίντεο, trailer λογοτεχνίας, τέχνη θαυμαστών, PDF περιοδικών, AMV, πολιτικές διασκευές, machinima, και άλλα μετασχηματιστικά έργα θαυμαστών. Δείτε τον Οδικό Χάρτη για Βίντεο Θαυμαστών για περισσότερες πληροφορίες.