Αναφορές Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014

Σχετικά με αυτές τις αναφορές

Για τη συγγραφή αυτών των αναφορών, η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού πραγματοποίησε έρευνα σε όλο το ενεργό προσωπικό και τις-ους εθελόντριες-ές, καθώς και στο αποσυρθέν προσωπικό και εθελόντριες-ές της κάθε επιτροπής και ομάδας εργασίας, πήρε συνεντεύξεις από τις-ους προέδρους και συμπληρωματικές συνεντεύξεις από τα μέλη του προσωπικού και τις-ους εθελόντριες-ές (ενεργές-οί ή μη) που ήθελαν να μιλήσουν μαζί μας περαιτέρω.

Το περιεχόμενο των αναφορών βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα μέλη των επιτροπών και των ομάδων εργασίας. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν σε περιλήψεις με τα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις που επεσήμαναν τα μέλη του προσωπικού και οι εθελόντριες-ές (ενεργές-οί και μη), και σε συμβουλές για αλλαγή βάσει των προτάσεών τους. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη διαδικασία περιλαμβάνονται στις ίδιες τις αναφορές.

Πριν έλθουν στα χέρια σας, οι αναφορές ελέγχθηκαν από τις-ους προέδρους των αντίστοιχων επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου και διορθώθηκαν από την Επιτροπή Επικοινωνιών. Ο σκοπός ήταν να διορθώσουμε τα λάθη που ίσως κάναμε και να ζητήσουμε γνώμες πριν την ευρύτερη δημοσιοποίηση. Κανένα από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις έρευνες ή τις συνεντεύξεις δεν τροποποιήθηκε ή αφαιρέθηκε από την αναφορά ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων.

Οι απόψεις σας

Ελπίζουμε πως θα βρείτε τις αναφορές ενδιαφέρουσες και καλωσορίζουμε τις απόψεις σας! Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να επικοινωνήσετε με την επιτροπή, μπορείτε να έλθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν πως σε αυτές τις αναφορές ενσωματώνονται μόνο τα σχόλια των ενδιαφερομένων από το εσωτερικό του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), οπότε αν και τα σχόλια μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας από ενδιαφερόμενους εκτός του οργανισμού θα αναγνωστούν και θα συζητηθούν (και πιθανώς θα ληφθούν υπ’ όψιν για μελλοντικές αναφορές, όπως επίσης και για τον επόμενο γύρο στρατηγικού σχεδιασμού), οι απόψεις των ενδιαφερομένων εκτός του OTW δε θα ενσωματωθούν στις μελλοντικές αναθεωρήσεις αυτών των αναφορών.

Όλη η επικοινωνία που λαμβάνουμε υπάγεται σε αυστηρό κανονισμό απορρήτου και ευχαρίστως θα το συζητήσουμε μαζί σας αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία.

Σύνδεσμοι προς τις Αναφορές

Οι αναφορές ακολουθούν με τη σειρά δημοσιοποίησής τους. (Οι αναφορές είναι στα Αγγλικά.)