Αλλαγή Αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Υποστήριξης και Πολιτικής & Κατάχρησης

Προκειμένου να ισορροπήσουμε τον εργασιακό φόρτο των Επιτροπών Υποστήριξης και Πολιτικής & Κατάχρησης, κάνουμε ορισμένες αλλαγές ως προς το ποιος είναι αρμόδιος για ποιον τύπο αιτήματος.

Η Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης θα συνεχίσει να ασχολείται με τις παραβιάσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και η Επιτροπή Υποστήριξης θα συνεχίσει να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και να ασχολείται με αναφορές σφαλμάτων, όπως πάντα. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες προηγουμένως διαχειριζόταν η Επιτροπή Πολιτικής & Κατάχρησης και τις οποίες τώρα θα διαχειρίζεται η Επιτροπή Υποστήριξης. Αυτές είναι:

  • Απώλεια πρόσβασης σε λογαριασμό (για παράδειγμα, αν δε θυμάστε ή δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας ώστε να λάβετε μήνυμα επαναφορά συνθηματικού)
  • Ερωτήσεις και προβλήματα σχετικά με αποποιημένα έργα
  • Έργα με λανθασμένη ετικέτα γλώσσας

Εάν θέλετε να υποβάλετε αναφορά για κάποιο από αυτά τα θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Υποστήριξης. Αν υποβάλετε οποιαδήποτε αναφορά στο λάθος τμήμα, δεν πειράζει! Θα μεταφέρουμε την αναφορά απευθείας ή θα σας ζητήσουμε να την υποβάλετε εκ νέου στη σωστή ομάδα.

Ελπίζουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν επιτρέποντας στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικής & Κατάχρησης να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε άλλα ζητήματα!

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.