Vijeća

OTW (Organizacija za transformativna djela) je organizirana kroz vijeća koja sačinjavaju volonterke/volonteri. Svako vijeće ima specifičan fokus, iako većina surađuje u podupiranju različitih projekata OTW-a i pridonose uspjehu čitave organizacije. Ako ste zainteresirani za podupiranje OTW-a, pogledajte volonterski oglasnik da vidite ima li otvorenih mjesta koje odgovaraju vašim vještinama i interesima. Vijeća OTW-a su:

Vijeća
Pristupačnost, dizajn i tehnologija
Dokumentacija AO3 (Našeg vlastitog arhiva)
Komunikacije
Razvoj i članstvo
Izbori
Fanlor
Financije
Pravni odjel
Otvorena vrata
Pravila & zloupotreba
Strateško planiranje
Korisnička podrška
Sustavi
Uređivanje tagova
Prevođenje
TWC (Transformative Works and Cultures / Transformativna djela i kulture)
Volonterke/volonteri i zapošljavanje
Web strategija, dizajn i razvoj

Vijeće

Pristupačnost, dizajn i tehnologija
Supresjedatelji/ce: mumble & sarken
Koordinira dizajn i razvoj softvera u ime Organizacije za transformativna djela. Glavni projekt na kojem trenutno rad Vijeće je stvaranje softverskog paketa otvorenog koda (open-source), OTW-Arhiva, za izgradnju i podršku Našeg vlastitog arhiva.

Dokumentacija AO3 (Našeg vlastitog arhiva)
Supresjedatelji/ce: Claire P. Baker, Sammie Louise & Rebecca Sentance
Vijeće za dokumentaciju AO3 (Našeg vlastitog arhiva) postoji kako bi stvorilo i održavalo potpunu i ažuriranu korisničku i unutarnju dokumentaciju Našeg vlastitog arhiva. To uključuje, ali nije ograničeno na često postavljana pitanja, vodiče, objave i drugu dokumentaciju vezanu uz AO3.

Komunikacije
Presjedatelj/ica: Janita Burgess
Obrađuje priopćenja za javnost, biltene, postove na blogu, medijske kontakte i druge poslove koji se odnose na promociju naših različitih projekata. Osim toga, promiče komunikaciju unutar samog OTW-a, održavajući protok informacija između pojedinih vijeća.

Razvoj i članstvo
Supresjedatelji/ce: Amy Lowell & TCD
Upravlja prikupljanjem sredstava i izgradnjom članstva organizacije. Također održava našu sigurnu bazu podataka o članovima/članicama i donatorima i osigurava da svaki član može glasovati na izborima OTW-a.

Izbori
Supresjedateljice: briar_pipe i Jenny McDevitt
Izborno Vijeće vodi godišnje izbore za članove Upravnog Odbora OTW-a. Ti se izbori odvijaju svake godine u kolovozu, a glasuju članovi OTW-a koji plaćaju članarinu. Vijeće je odgovorno za sve aspekte izbora, od početka do kraja. To uključuje pripremu kandidata/kandidatkinja, tehničke aspekte vođenja izbora, osiguravanje da cijeli proces slijedi naše podzakonske akte, kao i provođenje razdoblja kandidature (kada se kandidati/kinje predstavljaju članstvu i odgovaraju na pitanja).

Fanlor
Predsjedateljice: Priscilla Del Cima (privremena) & Rebecca Sentance
Održava Fanlor wiki. To uključuje podršku Fanlor wiki urednicima/urednicama, kao i uspostavljanje fleksibilne infrastrukture za definiranje i organiziranje wiki sadržaja.

Financije
Predsjedateljica: Yuechiang Luo
Financije su odgovorne za održavanje knjigovodstva OTW-a, izradu i praćenje plaćanja, suradnju s Odbor upravitelja/ica u kreiranju i ažuriranju proračuna, za pripremu i objavljivanje točnih i informativnih financijskih izvještaja, te osiguravanje da OTW ispunjava sve svoje obveze prilikom porezne prijave.

Pravni odjel
Predsjedateljica: Betsy Rosenblatt
Bavi se aktivnostima Pravnog zagovaranja, savjetuje Odbor i razna vijeća o pravnim pitanjima te uspostavlja vezu s drugim zagovaračkim grupama i vanjskim pravnim savjetnicima. Uglavnom se sastoji od pravnih stručnjaka.

Otvorena vrata
Supresjedatelji/ce: Michelle Dong & Alison Watson
Otvorena vrata se bave očuvanjem fanovskih djela svih oblika.

Pravila & zloupotreba
Predsjedatelj/ica: Matty
Rješava funkcije zloupotrebe za Archive of Our Own – AO3 (Naš vlastiti arhiv), kao što su pritužbe i kršenja uvjeta korištenja.

Strateško planiranje
Supresjedatelji/ce: Elliot Oberholtzer & Amy Shepard
Pregledava i revidira strateški plan OTW-a svake 1 – 3 godine.

Korisnička podrška
Supresjedatelj: Matthew Vernon
Vodi komunikaciju između korisnica/ka i različitih timova uključenih u Naš vlastiti arhiv. Tim za Korisničku podršku pomaže prilikom rješavanja tehničkih problema korisnika/ica te prikupnja povratne informacije korisnika/ica.

Sustavi
Supresjedatelji/ce: Matthew Vernon & puckling
Održava servere i bavi se infrastrukturom OTW-a i njezinih projekata.

Uređivanje tagova
Supresjedatelji/ce: briar_pipe & Qem
Razvrstava i organizira tagove (oznake) djela Našeg vlastitog arhiva prema smjernicama Arhiva za uređivanje tagova, povezujući povezane tagove kako bi ih se bolje filtriralo i pretraživalo, omogućujući korisnicima/ama da tagiraju svoja djela kako god žele.

Prevođenje
Supresjedateljica: Ori
Koordiniraja prevoditeljice/prevoditelje, volonterke i volontere, te uspostavlja vezu s drugim vjećima kako bi Vijeće svoje projekte i dokumente učinilo dostupnima na što većem broju jezika.

TWC (Transformative Works and Cultures / Transformativna djela i kulture)
Presjedateljica: Karen Hellekson
Upravlja časopisom Transformativna djela i kulture (TWC), međunarodnim akademskim online časopisom sa znanstvenom recenzijom u području medijskih studija. To podrazumijeva primjenu TWC-ovog softvera otvorenog koda za časopise (OJS), pregled predloženih članaka te suradnju s autorima/icama i rad na sadržaju prema potrebi. Vijeće također prati dokumente korištenjem OJS-a tijekom procesa recenzije, revizije, lekture, korekture i grafičkog prijeloma.

Volonterke/volonteri i zapošljavanje
Predsjedateljica: Ridicully
Regrutira i upravlja volonterima/volonterkama i osobljem svih vijeća i projekata, opskrbljuje ih različitim alatima i prati njihov rad. Također održava i veliku bazu podataka o volonterkama/ima, upravljaju natječajima zapošljavanja osoblja te kreira interne referentne materijale i dokumentaciju OTW projekata i vijeća. Sve ovo pomaže unutarnju transparentnost i kontinuitet kroz izgradnju i održavanje robusne baze znanja.

Web strategija, dizajn i razvoj
Supresjedateljica: Alex Tischer
Vijeće se bavi dizajnom i održavanjem web stranica Organizacije za transformativna djela. Naš CMS izbor je WordPress, a uvijek tražimo kvalificirane razvojne programereke/programere koji će nam pomoći.

Trenutno smo odgovorni za:

Obratite se Vijeću za web strategiju, dizajn i razvoj ukoliko ste zainteresirani za volontiranje ili prijavite tehnički problem neke od gore navedenih web stranica.