Ủng hộ Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa

 

Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của bạn! Bạn có thể tham gia OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) hoặc quyên góp trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc bằng PayPal. Nếu bạn ở Mỹ, bạn cũng có thể sử dụng séc điện tử, hoặc trả bằng séc thông dụng qua bưu điện.

Nếu bạn muốn quyên góp thông qua bưu điện và bạn là công dân Mỹ, vui lòng in và điền vào văn bản này Đơn Quyên Góp PDF (bằng tiếng Anh) và gửi lại cho chúng tôi với tờ séc của bạn đến địa chỉ:

Organization for Transformative Works, Inc.
2576 Broadway #119
New York, NY 10025
USA

Nếu bạn có câu hỏi về quá trình quyên góp, vui lòng liên hệ Ban Phát Triển và Hội Viên.