Toimikunnat ja työryhmät

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on organisoitu toimikuntiin ja työryhmiin, jotka kaikki koostuvat vapaaehtoisista. Toimikunnat ja työryhmät ovat kaikki keskittyneet omiin alueisiinsa, joskin useat niistä tekevät yhteistyötä tukeakseen erinäisiä OTW:n projekteja ja antaakseen oman panoksensa OTW:n menestykseen. Jos olet kiinnostunut lahjoittamaan omaa aikaasi OTW:n tueksi, voit tarkistaa vapaaehtoisten rekrytointisivulta, onko tarjolla taitojasi ja kiinnostustasi vastaavaa paikkaa. OTW:n toimikunnat ja työryhmät ovat:

Toimikunnat
Väärinkäytökset
Esteettömyys, design & teknologia
AO3-dokumentaatio
Viestintä
Kehitys & jäsenyys
Vaalit
Fanivideot & Multimedia
Talous
Kansainvälisyys & näkyvyys
Aikakausjulkaisu
Oikeusneuvonta
Open Doors (Avoimet ovet)
Strateginen suunnittelu
Käyttäjätuki
Ylläpito
Avainsanojen järjestely
Käännös
Vapaaehtoistyö ja rekrytointi
Web
Wiki

Työryhmät
Käyttöehtojen sisältö

ToimikunnatVäärinkäytökset

Puheenjohtaja: Matty Bowers
Käsittelee Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) väärinkäytöksiä, kuten valituksia ja käyttöehtojen rikkomisia.

Esteettömyys, design & teknologia
Puheenjohtajat: mumble & sarken
Koordinoi OTW:n ohjelmistojen suunnittelua ja kehittämistä. Tällä hetkellä toimikunnan pääasiallisena projektina on avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketin, OTW-Archiven, luominen AO3:n rakentamiseksi ja tukemiseksi.

AO3-dokumentaatio
Puheenjohtajat: Claire P. Baker & Sammie Louise
AO3-dokumentaatiosta vastaava toimikunta luo ja ylläpitää täydellistä ja ajantasaista käyttäjille näkyvää AO3-dokumentaatiota. Tähän kuuluu muun muassa UKK-sivuja, tutoriaaleja, näyttölähetyksiä (screencast), ja muita AO3:een liittyvää dokumentaatiota.

Viestintä
Puheenjohtajat: Janita Burgess & Kiri Van Santen
Vastaa lehdistötiedotteista, uutiskirjeistä, blogikirjoituksista, yhteyksistä mediaan ja muista erilaisten projektiemme edistämiseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi edistää yhteydenpitoa OTW:n itsensä sisällä eri toimikuntien välillä.

Kehitys & jäsenyys
Puheenjohtaja: Amy Lowell Vastaa OTW:n varainkeruusta ja jäsenten hankinnasta. Ylläpitää myös tietosuojattua tietokantaamme jäsen- ja lahjoittajatiedoista ja varmistaa, että jokainen jäsen pystyy äänestämään OTW:n vaaleissa.

Vaalit
Puheenjohtajat: briar_pipe & Mahewa & Araise Solace
Vaalit-toimikunta järjestää OTW:n vuotuiset johtokunnan jäsenten vaalit. Vaalit ovat joka vuosi marraskuussa, ja OTW:n jäsenyydestä maksaneet jäsenet saavat äänestää niissä. Toimikunta vastaa koko vaaliprosessista alusta loppuun. Tähän sisältyy ehdokkaiden prosessiin valmisteleminen, vaalien järjestämisen tekninen puoli, ohjesääntöjen seuraamisen varmistaminen koko prosessin ajan, ja ehdokkuusajan hoitaminen (kun ehdokkaat esitellään jäsenille ja vastaavat kysymyksiin).

Fanivideot & multimedia
Puheenjohtaja: Tisha Turk
Hallinnoi OTW:n kaikkiin eri faniperinteisiin kuuluvia videoihin ja multimediaan liittyviä projekteja. Tähän kuuluvat muun muassa informaatio ja resurssit fanivideoiden tekijöille ja tutkijoille, multimedian lisääminen AO3:een, fanivideoiden suullinen historia, fanivideoiden kohtuullisen käytön ennakkotapaukset fanien oikeuksien ajamisen avuksi, sekä pimeä arkisto fanivideoiden säilytykseen ja suojaamiseksi.

Talous
Puheenjohtajat: Atiya Hakeem & Yuechiang Luo
Vastuussa OTW:n kirjanpidosta, maksujen suorittamisesta ja seuraamisesta, budjetin luomisesta ja päivittämisestä yhdessä johtokunnan kanssa, tarkkojen ja informatiivisten tilinpäätösten valmistelusta ja julkaisusta sekä sen varmistamisesta, että OTW täyttää kaikki verovelvollisuutensa.

Kansainvälisyys & näkyvyys
Väliaikainen puheenjohtaja: Matty Bowers
Työskentelee lisätäkseen OTW:n ja sen projektien kansainvälistä näkyvyyttä ja esteettömyyttä.

Aikakausjulkaisu
Puheenjohtaja: Karen Hellekson
Hallinnoi Transformative Works and Cultures – TWC -julkaisua (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit), joka on kansainvälinen vertaisarvioitu kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen mediatutkimukseen keskittyvä verkossa julkaistava aikakausjulkaisu. Tähän kuuluu TWC:n vapaan lähdekoodin julkaisuohjelmiston (Open Journal Systems, OJS) ylläpito, julkaisuehdotusten harkinta ja tarvittaessa työskentely kirjoittajien ja sisällön kanssa. Toimikunta käsittelee myös dokumentteja OJS-ohjelmistossa vertaisarviointia, tarkistamista, toimittamista ja tekstin asettelua varten.

Oikeusneuvonta
Puheenjohtaja: Betsy Rosenblatt
Neuvoo hallitusta ja eri toimikuntia lainopillisissa asioissa ja toimii yhteydenpitäjänä ulkopuolisiin lainopillisiin neuvojiin. Koostuu pääasiassa lainoppineista ammattilaisista.

Avoimet Ovet
Puheenjohtaja: Michelle Dong
Avoimet Ovet työskentelee säilyttääkseen kaikenlaisia fanitöitä, jotka ovat uhattuina.

Strateginen suunnittelu
Puheenjohtaja: Elliot Oberholtzer
Käy läpi ja päivittää OTW:n strategista suunnitelmaa 1-3 vuoden välein.

Käyttäjätuki
Puheenjohtajat: CJ Record & Nary
Pitää huolta kommunikaatiosta käyttäjien ja erinäisten AO3:n ylläpidossa mukana olevian tiimien välillä. Tukitiimi auttaa ratkaisemaan käyttäjien kohtaamia teknisiä ongelmia ja välittää käyttäjien palautteen eteenpäin.

Ylläpito
Puheenjohtajat: Matthew Vernon & puckling
Vastaa OTW:n ja sen projektien käyttämistä palvelimista ja infrastruktuurista.

Avainsanojen järjestely
Puheenjohtajat: briar_pipe & Qem
Ylläpitää ja hallinnoi avainsanoja AO3:ssa avainsanojen järjestelyn ohjeistuksen mukaisesti, luoden yhteyksiä toisiinsa liittyvien avainsanojen välille parantaakseen haku- ja suodatustoimintoja, mutta kuitenkin antaen käyttäjille vapauden käyttää mitä tahansa haluamiaan avainsanoja teoksissaan.

Käännös
Puheenjohtajat: Priscilla Del Cima, Trey C & SunnyB
Valvoo vapaaehtoisia kääntäjiä ja toimii yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa saattaakseen näiden projektit ja dokumentit saataville mahdollisimman monilla eri kielillä.

Vapaaehtoiset & rekrytointi
Puheenjohtajat: Alison Watson & Curtis Jefferson
Rekrytoi ja vastaa kaikkien toimikuntien ja projektien vapaaehtoisista ja jäsenistä, varustaa heidät erilaisilla työvälineillä ja pitää kirjaa heidän työstään. Toimikunta myös ylläpitää suurta tietokantaa vapaaehtoisista, pitää huolta toimikuntien jäsenten värväämisestä ja luo OTW:n projektien ja komiteoiden sisäiset asiakirjat. Tämä edistää sisäistä läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta rakentamalla ja ylläpitämällä vankkaa tietopohjaa.

Web
Puheenjohtajat: Co-chairs: Alex Tischer (virkaatekevä) & James Baxter
Suunnittelee ja ylläpitää OTW:n nettisivuja. Valitsemamme sisällönhallintajärjestelmä (CMS) on WordPress, ja etsimme aina lisää osaavia kehittäjiä auttamaan.

Tällä hetkellä olemme vastuussa:

Ota yhteyttä Web-komiteaan, jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena tai jos olet havainnut teknisen ongelman jollakin edellä mainituista sivustoista.

Wiki
Väliaikainen puheenjohtaja: Priscilla Del Cima
Ylläpitää Fanlore-wikiä. Tähän sisältyy niin Fanlore-wikin toimittajien tukeminen kuin myös joustavan infrastruktuurin vakiinnuttaminen wikin sisällön rajausta ja organisointia varten.

Työryhmät

Käyttöehtojen sisältö
Vetäjä: Rebecca Tushnet
Suunnittelee ja toimeenpanee AO3:n käyttöehdot ja muut sisältöön liittyvät toimintaperiaatteet.