Regulamin Serwisu

Ta strona jest tłumaczeniem „Website Terms of Service.” W razie wątpliwości lub niejednoznaczności obowiązuje wersja angielska.

Oto Regulamin Serwisu (RS) OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Inne projekty OTW, w tym: Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum) i Fanlore wiki posiadają swoje własne regulaminy. Jeśli korzystasz z któregoś z tych projektów, zachęcamy cię do zapoznania się z ich regulaminami.

I. Ogólne Zasady

1. Terminologia prawnicza: zawierająca to w jakim przypadku wniesiony zostanie pozew, kiedy i na jakiej podstawie prawnej

RS stanowi porozumienie między tobą a OTW i reguluje twoje korzystanie z serwisu (strony OTW).

RS i związek pomiędzy tobą a OTW będzie regulowany według prawa stanu Nowy York, bez brania pod uwagę różnic w przepisach prawnych.

Ty i OTW zgadzacie się, by oddać się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądom znajdującym się w obrębie okręgu Nowy York (Manhattan).

Niemożność zastosowania jakiejkolwiek części RS przez OTW nie uchyla możliwości ich narzucania przez OTW. Ponadto, uchylenie spowodowane konkretnym przypadkiem nie powoduje zniesienia żadnych innych naruszeń RS, nawet w odniesieniu do tego samego użytkownika.

Jeżeli sąd kompetentnej jurysdykcji uzna którąkolwiek klauzulę RS za niepoprawną, zgadzasz się na to, że powinien on zastosować intencje strony, które zostały wcześniej wyrażone w tej klauzuli, jak również zachować pozostałe zasady zawarte w RS.

Zgadzasz się na to, że, bez względu na prawo stanowiące inaczej, każde roszczenie lub przyczyna działania powstająca w związku z użytkowaniem Serwisu lub RS musi być złożona do sądu w przeciągu roku (1) od jej wystąpienia. W przeciwnym wypadku uznaje się ją za umorzoną.

2. Zgadzasz się na Regulamin Serwisu

Poprzez wstawianie komentarzy lub jakichkolwiek innych informacji (“Treść”) oświadczasz, że zgadzasz się przestrzegać RS.

3. Potencjalne problemy z Serwisem

a. OTW dostarcza swoich serwisów na podstawie “as is” (“jak jest”) i “as available” (“jak dostępne”). OTW nie gwarantuje (czyli nie składa prawnie wiążącej obietnicy), że nasze serwisy spełnią wasze oczekiwania; że będą one nieprzerwane, na czas, bezpieczne, bezbłędne lub, że wyniki otrzymane za ich pośrednictwem będą pewne, wiarygodne i satysfakcjonujące. Będziemy starać się dostarczać jak najlepszą obsługę użytkownikom strony. Jest jednak wiele rzeczy (np. przestoje, ataki hakerów itp.), nad którymi nie mamy kontroli i nie możemy im zapobiec.

Ściągając, oglądając i uzyskując dostęp do jakichkolwiek materiałów poprzez stronę OTW, robisz to na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia i utratę danych spowodowaną ściągnięciem tych materiałów ponosisz wyłącznie ty.

b. OTW jednoznacznie zrzeka się wszelkich rękojmi, stwierdzonych bądź domyślnych polegających na, ale nie ograniczających się do sugerowanych gwarancji handlowych, przydatności do konkretnego celu i nienaruszalności. RS reprezentuje porozumienie pomiędzy tobą i OTW, dlatego też żadna komunikacja słowna bądź pisemna z kimkolwiek związanym z OTW nie tworzy gwarancji bądź obietnic, które nie są jednoznacznie wyrażone w RS.

c. Jednoznacznie zgadzasz się, że OTW nie będzie odpowiedzialne za żadne szkody żadnego rodzaju (nawet jeśli OTW było ostrzeżone o możliwości ich wystąpienia) wynikające z serwisów, polegające na, ale nie ograniczające się do, twojej możliwości bądź niemożliwości użytkowania serwisów, nieautoryzowanego dostępu do zmian w Treści lub informacji, które wstawiasz oraz czynów i oświadczeń stron trzecich korzystających z serwisów.

d. Zgadzasz się, że OTW nie będzie odpowiedzialne za ciebie lub inną stronę trzecią w przypadku zakończenia lub ograniczenia dostępu do serwisów OTW. OTW w dowolnym czasie może zmienić, zakończyć lub chwilowo zawiesić serwisy lub ich części.

e. Zgadzasz się na to, że OTW nie będzie odpowiedzialne za ciebie w przypadku roszczeń wynikających z Treści, które udostępniasz, twojego związku z Serwisem, twojego korzystania z RS lub naruszania jakichkolwiek praw innej osoby.

Innymi słowy OTW nie będzie odpowiedzialne za umożliwienie ci wstawiania i ściągania Treści lub innych czynności związanych z serwisami OTW. OTW nie zakłada jakichkolwiek prawnych konsekwencji, jakie mogą czekać cię za wstawianie, oglądanie lub robienie innych rzeczy z Treściami.

4. Komentarze na stronie OTW

Możemy utrzymywać na stronie jeden lub więcej blogów, które akceptują komentarze. Dążymy do przejrzystości i zwykle wstawiamy nawet krytyczne komentarze, które otrzymujemy. Wstawiając komentarze zgadzasz sią na to, że zastrzegamy sobie prawo do ich wstawiania bądź nie. Jeśli zadecydujemy, w naszej wyłącznej swobodzie decyzji, że komentarz jest spamem lub reklamą, ujawnia prywatne informacje osoby trzeciej, zawiera nielegalne treści lub nienawistne wypowiedzi, możemy nie wstawić tego komentarza lub usunąć go w dowolnym czasie.

5. Treści, które widzisz poprzez użytkowanie Serwisu:

a. OTW lub sami użytkownicy jej serwisów mogą wstawiać linki do innych stron. OTW nie kontroluje tych stron i godzisz się na to, że nie jest odpowiedzialna i może nie popierać ich treści bądź dostępności. (Prosimy zgłaszać niedziałające linki.)

b. Rozumiesz to, że OTW nie jest odpowiedzialne za Treści wstawiane przez innych. Odpowiedzialność tą ponoszą jedynie osoby je wstawiające. Rozumiesz, że korzystając ze strony możesz zostać narażona/y na zobaczenie materiału, który jest obraźliwy, błędny, wyraźnie seksualny, niemoralny, bluźnierczy, nie na miejscu lub błędnie napisany.

c. OTW nie jest odpowiedzialne za żadne Treści, na które możesz zostać narażona/y poprzez użytkowanie Strony.

6. Co robimy z twoimi treściami:

Poprzez wstawianie Treści na stronę OTW w formie komentarza, zgadzasz się na to, że możemy skopiować go i pokazać innym ludziom. Uściślając, poprzez wstawianie treści w formie komantarza, udzielasz OTW ogólnoświatowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, aby udostępnić twoje treści. “Udostępnić” tzn. rozprowadzać, odtwarzać, wykonywać, wyświetlać, kompilować oraz modyfikować lub adaptować. Modyfikowanie i adaptowanie odnosi się tu do tego, jak twoja praca będzie pokazywana, a nie do samej jej treści. Nie będziemy edytować twoich komentarzy pod względem treści lub znaczenia. Możemy zmienić formaty, automatycznie przekształcić tagi html do standardowej formy lub dokonać innych zmian, aby zwiększyć dostępność lub umożliwić skuteczne moderowanie naszego forum z komentarzami.

II. Polityka Wieku

W zgodności z zasadami Stanów Zjednoczonych co do dziecięcej prywatności online, OTW i jej strony nie zbierają świadomie i nie sprzedają informacji od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia. Dzieciom nie posiadającym trzynastu lat zabrania się zatem wstawiania jakiegokolwiek typu Treści na strony OTW. Wstawienie ich powoduje potwierdzenie, że posiada się co najmniej trzynaście (13) lat.

Proszenie rodzica lub prawnego opiekuna o udostępnienie Treści nie stanowi wstawiania Treści według tej polityki.

III. Polityka Prywatności

http://transformativeworks.org/pl/polityka-prywatności