Legal Advocacy (Právní obrana)

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) má za to, že fanouškovské práce jsou kreativní a transformativní, ve své podstatě v souladu s pravidly dovoleného užití (fair use), a tudíž se bude aktivně snažit ochraňovat a bránit tyto práce před komerčním zneužitím a právním napadáním. Tato pomoc zároveň nebude vyhrazena pouze pro fanoušky a projekty přímo spojené s OTW.

Mise Výboru právních záležitostí OTW zahrnuje vzdělávání, asistenci a poradenství.

 • Vytváříme a zveřejňujeme naučné materiály o rozvoji práva týkajícího se fandomu na transformativeworks.org a na archiveofourown.org.
 • Asistujeme jednotlivým fanouškům ve chvílích, kdy jsou jejich práce napadeny, odpovídáme na jejich otázky spojené se zákony pro fanouškovskou tvorbu a pomáháme jim najít právní zastoupení.
 • Spolupracujeme s dalšími poradenskými organizacemi a spolky z USA a celého světa.
 • Obhajujeme zákony a zásady, které podporují rovnováhu a chrání fanouškovskou tvorbu a fandomy.
 • A mnohem více!

Práce našeho právního poradenství zahrnuje:

Získání výjimky z americké DMCA, která umožňuje tvůrcům nekomerční transformativní tvorby obejít ochranu proti kopírování na Blu-ray, DVD a materiálech distribuovaných online.
 • 2017 Petice směřovaná na úřad pro Autorská práva ve prospěch výjimky z DMCA pro tvůrce nekomerční transformativní tvorby
  • Petice, červenec 2017
 • 2014-2015 Petice směřovaná na úřad pro Autorská práva ve prospěch výjimky z DMCA pro tvůrce nekomerční transformativní tvorby
  • Odezva, červen 2015
  • Odpověď, květen 2015
  • Komentáře, únor 2015
  • Petice, listopad 2014
 • 2011-2012 Petice směřovaná na Úřad pro autorská práva ve prospěch výjimky z DMCA pro tvůrce nekomerční tvorby
  • Odpověď a druhá obrázková galerie, srpen 2012
  • Test Suite of Fair Use Vids (Ukázková sada videí k zásadám dovoleného užití)
  • Obrázková galerie
  • Komentáře k odpovědi, březen 2012
  • Komentář, prosinec 2011
 • 2008-2009 Materiály k petici
  • Komentář k odpovědi, únor 2009
  • Komentář, prosinec 2008

Veškeré dopisy, komentáře a další informace je možné najít zde: Získávání výjimek z americké DMCA.

 

Předkládání komentářů a dopisů ohledně jednotlivých zásad vládě USA a vládám po celém světě.

 • Komentáře pro Obchodního zastupitele USA ohledně Severoamerické dohody o volném obchodu, červen 2017
 • Komentáře pro Úřad pro autorská práva ohledně morálních zásad přiřazování a integrity, březen 2017
 • Následné komentáře pro Úřad pro autorská práva ohledně Sekce 512 DMCA, únor 2017
 • Komentáře pro Singapur v odezvě na navrhované změny v Singapurské správě autorských práv, říjen 2016
 • Komentáře pro Úřad autorských práv ve věci obnovení DMCA činitele, červen 2016
 • Komentáře pro Evropskou komisi ohledně uplatňování práv duševního vlastnictví, duben 2016
 • Komentáře pro Úřad autorských práv USA ohledně sekce 512 DMCA, březen 2016
 • Komentáře pro Úřad autorských práv USA ohledně sekce 1201 DMCA, únor 2016
 • Komentáře pro Evropskou komisi, prosinec 2015
 • Komentáře pro amerického IPEC (Koordinátora vymáhání práva duševního vlastnictví), říjen 2015
 • Komentáře pro jihoafrickou vládu, září 2015
 • Dopis Kongresu USA, březen 2015
 • Podání návrhu Australské vládě, září 2014
 • Komentáře pro Evropskou komisi, únor 2014
 • Komentáře pro americkou PTO/NTIA (Národní telekomunikační a informační administraci – oddělení autorských práv), říjen 2013

Veškeré dopisy, komentáře a další informace můžete najít zde: Komentáře a dopisy k zásadám.

 

Podávání stanovisek třetí strany pro případy týkající se zákonů o autorských právech, o pravidlech dovoleného užití (fair use) a svobodě projevu online v USA
 • Star Athletica vs. Varsity Brands
  • Stanovisko třetí strany, červenec 2016
 • Lenz vs. Universal
  • Stanovisko třetí strany, září 2016
  • Stanovisko třetí strany, říjen 2015
  • Stanovisko třetí strany, prosinec 2013
 • Capitol Records vs. Vimeo
  • Stanovisko třetí strany, červenec 2014
 • Cindy Lee Garcia vs. Google a další
  • Stanovisko třetí strany, listopad 2014
  • Stanovisko třetí strany, duben 2014
 • Fox vs. Dish & Dish vs. ABC
  • Stanovisko třetí strany, leden 2014
  • Stanovisko třetí strany, leden 2013
 • Salinger vs. Colting
  • Stanovisko třetí strany, srpen 2009

Všechny tyto zprávy a další informace můžete najít zde: Stanoviska třetí strany v případech týkajících se zákonů o autorských právech, o pravidlech dovoleného užití (fair use) a svobodě projevu online v USA .

 

Podávání stanovisek třetí strany pro případy týkající se publikačních práv v rámci amerických zákonů
 • Cross vs. Facebook
  • Stanovisko třetí strany, leden 2017
 • Davis vs. Electronic Arts
  • Stanovisko třetí strany, listopad 2015
  • Stanovisko třetí strany, leden 2015
 • Hart vs. Electronic Arts
  • Stanovisko třetí strany, květen 2012

Všechny tyto zprávy a další informace můžete najít zde: Stanoviska třetí strany v případech týkajících se publikačních práv v rámci zákonů USA.

 

Rozporování registrací ochranných známek, které by fandom zařadili do soukromého vlastnictví
 • Petice za zrušení známky FANDOM

Dopisy, komentáře a další informace je možné najít zde: Rozporování registrací ochranných známek.

 

Právní výbor OTW můžete kontaktovat zasláním emailu.
(Právní výbor vítá vaše dotazy a poznámky. Berte na vědomí, že komunikací s Právním výborem mezi vámi nevznikne vztah právník – klient, pokud tak Právní výbor vysloveně písemně neurčí. Naše schopnost odpovídat na otázky, vztahující se k právním zřízením v zemích, kde není úředním jazykem angličtina, je také značně omezena – ale jsme ochotni poskytnout jakékoliv informace budeme moci!