Legal Advocacy (Právní obrana)

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) věří, že fanouškovská tvorba je kreativní a transformativní, zcela v souladu s pravidly dovoleného užití (fair use), a tudíž bude tuto tvorbu vždy aktivně ochraňovat a bránit před komerčním zneužitím a právním napadáním. Tato pomoc zároveň není vyhrazena pouze fanouškům a projektům přímo spojeným s OTW.

Úkol výboru pro právní záležitosti OTW zahrnuje vzdělávání, pomoc a poradenství.

 • Vytváříme a zveřejňujeme naučné materiály o rozvoji práva týkajícího se fandomu na stránkách transformativeworks.org a archiveofourown.org.
 • Pomáháme jednotlivým fanouškům ve chvílích, kdy jsou jejich práce napadeny, odpovídáme na jejich dotazy spojené se zákony pro fanouškovskou tvorbu a pomáháme jim najít právní zastoupení.
 • Spolupracujeme s dalšími poradenskými organizacemi a spolky z USA a celého světa.
 • Hájíme zákony a zásady, které podporují rovnováhu a chrání fanouškovskou tvorbu a fandomy.
 • A mnohem více!

Práce našeho právního poradenství zahrnuje:

Získání výjimky z amerického autorského práva (dále DMCA), která umožňuje tvůrcům nekomerční transformativní tvorby obejít ochranu proti kopírování na Blu-ray, DVD a materiálech distribuovaných na internetu.
 • 2017-2018 Petice k Úřadu pro autorská práva ve prospěch výjimky z DMCA pro tvůrce nekomerční transformativní tvorby
  • Komentáře, březen 2018
  • Komentáře, prosinec 2017
  • Petice, červenec 2017
 • 2014-2015 Petice směřovaná na Úřad pro autorská práva ve prospěch výjimky z DMCA pro tvůrce nekomerční transformativní tvorby
  • Odezva, červen 2015
  • Odpověď, květen 2015
  • Komentáře, únor 2015
  • Petice, listopad 2014
 • 2011-2012 Petice směřovaná na Úřad pro autorská práva ve prospěch výjimky z DMCA pro tvůrce nekomerční tvorby
  • Odpověď a druhá obrázková galerie, srpen 2012
  • Test Suite of Fair Use Vids (Ukázková sada videí k zásadám dovoleného užití)
  • Obrázková galerie
  • Komentáře k odpovědi, březen 2012
  • Komentář, prosinec 2011
 • 2008-2009 Materiály k petici
  • Komentář k odpovědi, únor 2009
  • Komentář, prosinec 2008

Veškerá korespondence, komentáře a další informace je možné najít zde: Získávání výjimek z americké DMCA.

 

Předkládání komentářů a korespondence ohledně jednotlivých zásad vládě USA a vládám po celém světě.

 • Komentáře pro kanadský parlament v rámci pravidelné revize kanadského zákona o autorském právu, červen 2018
 • Komentáře pro Obchodního zastupitele USA ohledně Severoamerické dohody o volném obchodu, červen 2017
 • Komentáře pro Úřad pro autorská práva ohledně morálních zásad přiřazování a integrity, březen 2017
 • Následné komentáře pro Úřad pro autorská práva ohledně Sekce 512 DMCA, únor 2017
 • Komentáře pro Singapur v odezvě na navrhované změny v singapurské správě autorských práv, říjen 2016
 • Komentáře pro Úřad autorských práv ve věci obnovení DMCA činitele, červen 2016
 • Komentáře pro Evropskou komisi ohledně uplatňování práv duševního vlastnictví, duben 2016
 • Komentáře pro Úřad autorských práv USA ohledně sekce 512 DMCA, březen 2016
 • Komentáře pro Úřad autorských práv USA ohledně sekce 1201 DMCA, únor 2016
 • Komentáře pro Evropskou komisi, prosinec 2015
 • Komentáře pro amerického IPEC (Koordinátora vymáhání práva duševního vlastnictví), říjen 2015
 • Komentáře pro jihoafrickou vládu, září 2015
 • Dopis Kongresu USA, březen 2015
 • Podání návrhu australské vládě, září 2014
 • Komentáře pro Evropskou komisi, únor 2014
 • Komentáře pro Úřad Spojených států amerických pro patenty, obchodní známky a informace (PTO/NTIA), říjen 2013

Veškerou korespondenci,komentáře a další informace můžete najít zde: Komentáře a korespondence k zásadám.

 

Podávání stanovisek třetí strany pro případy týkající se zákonů o autorských právech, o pravidlech dovoleného užití (fair use) a svobodě projevu online v USA
 • Star Athletica vs. Varsity Brands
  • Stanovisko třetí strany, červenec 2016
 • Lenz vs. Universal
  • Stanovisko třetí strany, září 2016
  • Stanovisko třetí strany, říjen 2015
  • Stanovisko třetí strany, prosinec 2013
 • Capitol Records vs. Vimeo
  • Stanovisko třetí strany, červenec 2014
 • Cindy Lee Garcia vs. Google a další
  • Stanovisko třetí strany, listopad 2014
  • Stanovisko třetí strany, duben 2014
 • Fox vs. Dish & Dish vs. ABC
  • Stanovisko třetí strany, leden 2014
  • Stanovisko třetí strany, leden 2013
 • Salinger vs. Colting
  • Stanovisko třetí strany, srpen 2009

Všechny tyto zprávy a další informace můžete najít zde: Stanoviska třetí strany v případech týkajících se zákonů o autorských právech, o pravidlech dovoleného užití (fair use) a svobodě projevu online v USA .

 

Podávání stanovisek třetí strany pro případy týkající se publikačních práv v rámci amerických zákonů

 

Rozporování registrací ochranných známek, které by fandom zařadili do soukromého vlastnictví
 • Petice za zrušení známky FANDOM

Korespondenci, komentáře a další informace je možné najít zde: Rozporování registrací ochranných známek.

 

Právní výbor OTW můžete kontaktovat zasláním emailu.
(Právní výbor vítá vaše dotazy a poznámky. Berte na vědomí, že komunikací s Právním výborem mezi vámi nevznikne vztah právník – klient, pokud tak Právní výbor vysloveně písemně neurčí. Naše schopnost odpovídat na otázky, vztahující se k právním zřízením v zemích, kde není úředním jazykem angličtina, je také značně omezena – ale jsme ochotni poskytnout jakékoliv informace budeme moci!