Říjnová kampaň: Hájíme vaše zájmy

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Mnozí fanoušci se s OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) seznámili při prohlížení Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) nebo Fanlore, ne všichni naši návštěvníci však vědí, že OTW obhajuje a prosazuje práva fanoušků, a co to vlastně obnáší.

OTW nejde jen o zajištění prostoru, v němž chrání a uchovává fanouškovskou tvorbu. Znamená to pro nás i účast na diskusích o fandomu a fanouškovské tvorbě. Promlouváme, abychom napomohli ke zlepšení veřejné politiky a přijímání fanouškovské tvorby a remixové kultury, které má na nás, fanoušky, bezprostřední dopad. Vaše podpora nám pomáhá veřejně promlouvat o věcech, které se nás týkají, více způsoby a na více místech.

OTW chápe jako obzvlášť důležité zasazovat se za oblasti fandomu, v nichž jsou hnací silou ženy. Moderní fandom je příliš často chápán jako mužská doména, ať už jde o fanouškovství v oblasti sportu, tradičního sci-fi či novějších fandomů. Věříme v hodnotu komunit založených na online fanouškovské tvorbě, v nichž se často sdružují ženy, osoby s queer, genderqueer identitou, příslušníci a příslušnice různých etnik a další marginalizované skupiny fanoušků.

Naše azazování se za tyto oblasti fandomu neprobíhá jen online. Více se soustředíme se i na rozvoj vazeb v reálném životě, například při různých setkáních fanoušků. OTW letos vyslala zástupce na Comic-Con a Worldcon a připravujeme i další zdroje pro všechny, kdo by chtěli OTW a její projekty při setkáních reprezentovat.

Uvědomujeme si také, že potřeba rozvíjení a posilování vazeb někdy přesahuje oblast fandomu: proto jsme nedávno společně s EFF (The Electronic Frontier Foundation) sponzorovali akci na Dragon Conu zasazující se za ochranu soukromí online. Měli jsme zastoupení i na dalších fanouškům nakloněných akcích, např. na AdaCamp, což byl open source tréning zaměřený na ženy v oblastech kultury technologií a open source. Svou činností v právní oblasti jsme se, stejně jako dosud, zasazovali o fandom coby prostor uplatňující a umocňující vliv fanoušků a za svobodnější tvorbu v rámci stávajících zákonů o autorském právu. Tyto aktivity umožňují našim dobrovolníkům získat důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, a zároveň zlepšovat práci OTW.

Věříme, že naše aktivity pomáhají k vytváření prostoru, v němž se více uplatňuje a umocňuje vliv náš a naší komunity. Svým příspěvkem OTW můžete zajistit, abychom se za fanouškovskou tvorbu mohli zasazovat i v následujících letech.

Říjnová kampaň: Chráníme

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Jednou z nejlepších věcí na OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je fakt, že se k lidem ve fandomu odmítá chovat přistupovat jako ke zboží.

Fandom se čím dál více ocitá v zorném poli veřejnosti — a to nejen díky své tvořivé energii, ale i proto, že je zřejmá jeho tržní hodnota pro tvůrce, producenty a odborníky ze strany marketingu. Vaše podpora pomáhá OTW hájit fandom jako svobodný prostor oddělený komerčních zájmů.

O přízeň fanoušků se ucházejí rozličná tvůrčí odvětví, ne vždy ale s pochopením nebo s ohledy na zájmy fanoušků samotných. Fanoušci jsou víc než pouhou neplacenou pracovní silou a fanouškovská tvorba je něčím víc než jen dalším potencionálním zdrojem výdělku.

OTW vzniklo jako odpověď na zkušenosti s příliš mnoha službami, které se ukázaly jako zranitelné vůči komerčnímu využívání a snahám o jejich manipulaci ze strany trhu, bez ohledu na fanoušky, kteří tyto služby vybudovali a využívají. Postoj OTW je již dlouho takový, že fandom má být společným prostorem, který pomáhá uplatnit a umocnit vliv svých členů, a tedy, že fandom má existovat jako prostor oproštěný od využívání, vlivu a manipulace ze strany trhu. Rozmanitost nám dává sílu a zachování nekomerční fanouškovské tvorby je součástí této rozmanitosti. Z našeho prohlášení: “K ochraně naší tvorby proti komerčnímu zneužití nebo právnímu napadení máme aktivní a inovativní přístup.”

To na jedné straně zajišťuje náš Legal committee (Výbor pro právní záležitosti), který se zasazuje za fanoušky a za liberální výklad zákonů, jimiž se řídí dovolené užití (fair use) ve vztahu k fanouškovské tvorbě. Cílem našeho úsilí je také ochrana autorů transformativní tvorby, ať už ve formě poradenství ve věcech týkajících se autorských práv a dalších právních záležitostí pro jednotlivé fanoušky, účastí na DMCA Digital Millenium Copyright Act of 1998), který doplňuje americké autorské právo; pomocí výstrah upozorňujících fanoušky na scénáře možného neoprávněného užití, i tím, že fanouškům poskytují informace a odpovídají na jejich dotazy.

Pokud ještě dnes pošlete OTW svůj dárcovský příspěvek můžete nám pomoci pokračovat v úsilí za zachování fandomu jako životem pulsujícího prostředí, v němž smíme svobodně tvořit a radovat se z tvorby jiných.

Říjnová kampaň: Necenzurujeme obsah

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) hájí transformativní tvorbu ve všech jejích formách. Protože fungujeme výhradně díky podpoře fanoušků, nepodléhá žádný z mnoha projektů OTW cenzuře z jakékoli strany. Díky tomu OTW podporuje fanouškovskou tvorbu a uchovává historii fanouškovské kultury, aniž by se musela obávat kulturního tlaku ze strany společnosti.

Fanouškovské práce zpřístupněné na stránkách Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) se pohybují v širokém spektru: od roztomilých a veselých, přes temné, drsně realistické, vášnivé a sexy, až po hlubokomyslné a výmluvné (a některé mají všechny tyto přívlastky!).

Fanoušci se nemusejí obávat, že jejich práce budou smazány, aby byly stránky AO3 lákavější pro zadavatele reklamy. Jak jsme si již řekli včera, ve financování našich činností jsme závislí na fanoušcích, nikoli na reklamě. Proto může AO3 zůstat nezávislá a přijímat tolik fanouškovských prací, kolik její servery pojmou.

Toto je základní princip za vznikem OTW. Při psaní smluvních podmínek AO3 byla naším cílem maximální otevřenost, protože jsme chtěli vytvořit prostor neomezený komerčními zájmy. V podmínkách uvádíme: “Jste si vědomi, že při užívání AO3 můžete být vystaveni materiálům, které jsou urážlivé, vyvolávají negativní emocionální reakce, obsahují chyby, jsou sexuálně explicitní, neslušné, rouhavé, nevhodné, gramaticky nesprávné nebo obsahují hrubky.” AO3 zveřejňuje práce, na které se vztahují všechna tato varování (i jiná!) a bude v tom pokračovat tak dlouho, dokud budou naše servery funkční.

AO3 je však jen jedním z mnoha projektů, jejichž obsah naše organizace necenzuruje, a jejichž uživatelé se spoléhají na příslib svobody slova.

Stránky Fanhackers uveřejňují diskuse na témata ostatních příspěvků k fandomu a Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) jsou akademickým časopisem věnovaným výhradně studiím fanouškovské kultury. Fanhackers a TWC přijímají příspěvky i od laiků a vítají široké spektrum názorů na fandom a fanouškovské tradice.

Fanlore, náš stále se rozrůstající archiv fanouškovské historie, si zachovává pro všechny články postoj otevřenosti vůči rozdílným názorům. Koneckonců, žádný “správný” pohled na fanouškovskou kulturu neexistuje. Každý z účastníků příběhu má platný názor a fanoušci dostanou prostor “vyprávět své příběhy ze své vlastní perspektivy,” jak je uvedeno v zásadách otevřenosti vůči rozdílným názorům na Fanlore.

To vy jste tvůrci a my respektujeme vaše právo tvořit si podle svého. Fungujeme už 7 let bez cenzury a doufali jsme, že tento týden vybereme 70 000 $. Fandom pro nás tuto částku překonal už po dvou dnech! Pomůžete nám vybrat 125 000 $? S vaší podporou můžeme projekty OTW udržet i nadále nezávislé a bez cenzury. Prosím přispějte!

Také bychom rádi upozornili uživatele AO3, kteří stále dostávají naše emaily k této kampani, že budou chodit až do pátku 24. října. Protože seznam našich uživatelů se značně prodloužil, potrvá několik dní od začátku rozesílání, než všichni obdrží svůj email. Začali jsme v neděli večer, takže některé informace již nejsou aktuální – omlouváme se!