Underground Banner

Underground se stěhuje na AO3

Underground, archiv pro fanouškovské povídky zaměřené na Labyrint, se přesouvá do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu).

V tomto příspěvku:

Menší objasnění

Underground je archiv, který se věnuje fanouškovskovským povídkám zaměřeným na film Labyrint z roku 1986. Obsahuje téměř 200 prací. Jeho archivářka, banshee, se nyní rozhodla archiv uzavřít a práce přesunout na AO3.

Open Doors (Otevřené dveře) budou spolupracovat s banshee na převodu Underground do samostatné, vyhledávatelné sbírky na AO3. Staré odkazy budou časem přesměrovány na sbírky AO3, takže práce budou na svých starých odkazech stále dohledatelné.

Práce z Underground začneme přesouvat na AO3 po prosinci 2018. (more…)

The Tom Paris Dorm Logo

Tom Paris Dorm se stěhuje na AO3

Tom Paris Dorm, archiv pro fanouškovské povídky zaměřené na Toma Parise, se přesouvá do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu).

V tomto příspěvku:

Menší objasnění

Tom Paris Dorm je archiv pro fanouškovské povídky zaměřené na postavu Toma Parise ze Star Trek: Voyager. Archiv byl vytvořen na konci roku 1999 pod názvem “The Wonderful World of Thomas Eugene Paris”. Od té doby se postupně rozrůstal a nyní obsahuje více než 1,300 prací. Jeho archivářka, banshee, se nyní rozhodla archiv uzavřít a práce přesunout na AO3.
(more…)