Newsletter for the OTW

Zpravodaj č.118, Říjen 2017

I. ÚSPĚŠNÁ KAMPAŇ ZA ZÍSKÁNÍ ČLENŮ!

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) nedávno uskutečnila říjnovou Kampaň za získání členů, a to pod taktovkou výboru pro Rozvoj a členství, s pomocí výborů pro Komunikaci a vnější vztahy, Překlady, Strategie, design a rozvoj webových stránek a dalšími. V průběhu kampaně se nám podařilo získat přes 137000 dolarů – čímž jsme překonali náš cíl 115000 dolarů – od 5500 jednotlivých přispěvatelů, reprezentujících více než 70 států. Pro ještě větší upřesnění: 2733 příspěvků přišlo od dárců, kteří přispěli poprvé; 1243 nových členů se bude moci volit v příštích volbách do Zastupitelstva OTW a v průběhu příštího měsíce budeme rozesílat 110 děkovných dárků!

Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli kampaň propagovat. Vaše podpora pro nás hodně znamená. Pokud jste kampaň nestihli, nevadí. Příspěvky přijímáme kdykoliv a děkovné dárky jsou k také vždy k dispozici. (Pokračování textu…)