Slavíme první milion

AO3 dosáhlo prvního milionu uživatelů!

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) s nadšením oznamuje dosažení dalšího milníku pro Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv): první milion registrovaných uživatelů!

Slavíme první milion

AO3 bylo založeno s myšlenkou vytvořit fanoušky ovládaný prostor, kde mohou být fanouškovské práce sdíleny bez komerčního vlivu či obsahových omezení. Dostat se od nápadu k veřejné beta verzi zabralo téměř dva a půl roku, ale 14. listopadu 2009 začalo několik členů veřejnosti zakládat své první účty na AO3. Archiv začal narůstat a milníky se kupily. Neuvěřitélného milionu prací jsme dosáhli 15. února 2014 a k jeho oslavě založili výroční Mezinárodní den fanouškovské tvorby prvně konaný 15. února 2015.

Když AO3 dosáhlo milníku dvou miliónů fanouškovských prací, oslavovali jsme oddanost všech našich uživatelů, registrovaných i neregistrovaných, kteří inspirují nás dobrovolníky a pomáhají tak udržovat projekty OTW v chodu. Nyní, když jsme dosáhli jednoho milionu registrovaných uživatelů, chceme oslavovat a poděkovat obzvláště jim – autorům sdílejícím svoji tvorbu, moderátorům pořádajícím výzvy a výměny, čtenářům obstarávajícím sbírky i všem, kteří zanechávají komentáře a povzbuzují tak autory v jejich práci. Bez vaší podpory a kreativity by nic z tohoto nebylo možné. Bez uživatelů by nemohlo AO3 existovat a my si ceníme veškerého vašeho zápalu a tvrdé práce, kterou s námi sdílíte každý den.

V budoucnu se na AO3 bude odehrávat mnoho zajímavých věcí, takže nás dále navštěvujte, ať vám nic neunikne. Děkujeme vám za veškerou vaši podporu a doufáme, že si i nadále budete čas strávený na AO3 užívat!

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Kudos!

Naše říjnová kampaň za získání členů 2016 je nyní u konce a my všichni v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) bychom vám tímto chtěli poděkovat za vaši účast a štědrost. Společně se nám podařilo vybrat přes 130 000 dolarů z více než 5 400 jednotlivých příspěvků!

Každý účastník kampaně pomohl OTW nadále vzkvétat a díky tomu se budou naše projekty a týmy nadále rozšiřovat a naše práce také bude mít větší dosah. Vaše účast posílila naši komunitu a i proto vám můžeme poskytnout lepší služby.

Chtěli bychom zároveň srdečně poděkovat současným členům, kteří se kampaně opět zúčastnili a díky kterým můžeme pokračovat v naší práci. Zároveň v OTW vítáme přes 1 200 nových členů. Jsme opravdu vděčni všem, kdo nás podporují – ať už svými příspěvky, reklamou, dobrovolnictvím nebo tím, že nás povzbuzují. Máte od nás kudos!

Graf nárůstku kudos na AO3 od nuly v roce 2010 až po 60 milionů v roce 2016.

Graf s nárůstem prací a komentářů na AO3 každý rok od nuly v roce 2008 až po více než 500 000 prací a 9,5 milionů komentářů jen v letošním roce.

(A nezapomeňte, že i když kampaň už skončila, můžete přispět OTW kdykoliv!)


Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

OTW říjnová kampaň, 13.-19. října 2016

Posviťme si na Právní obranu

Právní tým OTW (Organizace pro transformativní tvorbu) dennodenně brání právo fandomu na fanouškovskou tvorbu. Snaží se zabránit nespravedlivému odstraňování tvorby a žalobám proti fanouškům, zajišťovat výjimky, které chrání práva fanoušků, a účastní se právních kauz, které by mohly mít dopad na celý fandom. Chcete-li podpořit činnost naší právní obrany, prosíme, přispějte. (Pokračování textu…)