Zvyšte váš vliv

Před několika dny jste se dozvěděli, k čemu OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) používávaše finanční příspěvky. Zde představujeme několik způsobů, jak zajistit, aby vaše dary OTW měly větší dopad!

Mnoho společností ve Spojených státech, jako je například Apple, Microsoft a Google přispějí na dobročinný účel ve stejné výši, jako jste přispěli vy, pokud jste jejich zaměstnanci. OTW je v USA registrována jako nezisková společnost, což znamená, že splňuje podmínky mnoha firemních dorovnávacích programů. Pokud si nejste jistí, zda to platí ve vašem regionu či pro vaši společnost, zeptejte se svého zaměstnavatele nebo daňového účetního. Svůj příspěvek byste tak mohli okamžitě zdvojnásobit! (Pokračování textu…)

Dubnová kampaň za získání členů: Na vaší podpoře záleží

V OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) se toho za posledních pár měsíců hodně stalo. Podívejte se na některé z mnoha nových a zajímavých věcí, které OTW dokázala díky vaší podpoře.

Naše správa systémů měla v tomto období napilno! Počet fanouškovských prací na Archive of Our Own Our – AO3 (Našem vlastním archivu) roste, stejně jako počet uživatelů a návštěvníků. Potřebujeme více místa k ukládání těchto fanouškovských prací a širší pásmo, abychom tu mohli být pro všechny. Také potřebujeme lepší počítače, které by dokázaly rychleji hledat v pracích a reagovat na více dotazů najednou. Vaše příspěvky pomáhají správě systémů získat vše, co potřebujeme k udržování našich projektů v chodu pro fanoušky, jako jste vy! Detailní rozpis našich výdajů pro rok 2017 můžete najít níže. (Pro podrobnější informace o financích OTW přejděte na rozpočet pro rok 2017.)

(Pokračování textu…)

Finance OTW: rozpočet na rok 2017

Rok 2016 byl pro tým výboru Správy financí OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) velmi rušný a nyní usilovně pracujeme na zlepšení účetnictví a finanční politiky. V posledních měsících jsme též dosáhli zlepšení v oblasti sestavování rozpočtu—zejména co se týče spolupráce s našimi rozličnými týmy při odhadu jejich nákladů a promítání neočekávaných změn do rozpočtu.

Ve stručnosti, zde je náš rozpočet na rok 2017 (zde si můžete stáhnout tabulku s rozpočtem obsahující podrobné informace):
 

Náklady na rok 2017

Náklady podle oblastí: Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv): 75.7%. Open Doors (Otevřené dveře): 0.5%. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura): 1.5%. Fanlore: 2.7%. Legal Advocacy (Právní obrana): 1.2% Con Outreach: 1.8%. Admin: 8.4%. 
Získávání finančních prostředků: 8.2%.

 

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Utraceno 7 013.49 USD; zbývá 206 325.51 USD.

 • Z celkového rozpočtu 213 339 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 7 013.49 USD.
 • 75.7% nákladů OTW jde na udržování AO3. To zahrnuje náklady na provoz serverů—nákup nových, kolokaci a údržbu —nástroje pro sledování výkonu webu a různé licence vztahující se k systému ( přehled všech programových nákladů).
 • V minulém roce jsme začali hledat společnosti, které by nám mohly pomoci s upgrady infrastruktury AO3. Zatím jsme spolupracovali se dvěma společnostmi na přípravě velmi potřebného upgradu na Rails a těšíme se, že letos tyto projekty ještě rozšíříme.

 

Fanlore

Utraceno 312.61 USD; zbývá 7 174.89 USD.

 • Z celkového rozpočtu 7 487.50 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 312.
  61 USD.
 • Většinu výdajů Fanlore tvoří vedle licencí a webové domény její část poplatků za alokaci, údržbu a kolokaci serveru (přehled všech programových nákladů).

 

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Utraceno 400.04 USD; zbývá 3 982.96 USD.

 • Z celkového rozpočtu 4 383 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 400.04 USD.
 • Náklady TWC sestávají z jejího podílu na poplatcích za servery, a také z poplatků za publikaci a skladování odborného časopisu (přehled všech programových nákladů).

 

Open Doors (Otevřené dveře)

Utraceno 60.80 USD; zbývá 1 475.67 USD.

 • Z celkového rozpočtu 1 536.47 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 60.80 USD.
 • Letošní výdaje na projekt Otevřených dveří představují poplatky za hosting, zálohování a za doménu pro importované archivy (přehled všech programových nákladů).

 

Legal Advocacy (Právní obrana)

Utraceno 0 USD; zbývá 3 500 USD.

 • Z celkového rozpočtu 3 500 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 0 USD.
 • Výdaje Právní obrany sestávají z registračních poplatků a cestovních nákladů na konference (přehled všech programových nákladů).

 

Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků

Utraceno 0 USD; zbývá 5 000 USD.

 • Z celkového rozpočtu 5 000 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 0 USD.
 • Naše náklady za rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků jdou na přípravu a zasílání propagačních materiálů OTW a jejích projektů, které sdílíme s ostatními fanoušky na setkáních, případně také za organizaci našich vlastních prostor při těchto setkáních (přehled všech programových nákladů).

 

Získávání finančních prostředků

Utraceno 1 573.52 USD; zbývá 21 486.48 USD.

 • Z celkového rozpočtu 23 060 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 1 573.52 USD.
 • Naše náklady za získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků účtovaných třetí stranou, která zpracovává jednotlivé finanční příspěvky; nákup a zasílání děkovných dárků; za nástroje pro hosting databáze členů OTW a sledování komunikace s dárci a potenciálními dárci (přehled všech programových nákladů).

 

Administrativa

Utraceno 977.15 USD; zbývá 22 683.68 USD.

 

Příjmy pro rok 2017

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 32.4%, Příspěvky z říjnové kampaně: 42.2%. Příspěvky mimo kampaně: 24.3%. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 1.1%.

 • OTW je financována výhradně z vašich příspěvků—děkujeme za vaši štědrost!
 • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2017 měly společně tvořit asi 75% našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši) a od Amazon Smile.
 • Tým výboru Správy financí OTW se zabývá možnostmi udržitelného plánu, jak investovat stávající rezervy OTW; náš předpokládaný příjem by měl pokrýt letošní výdaje, aniž by byly nutné mimořádné výběry z našich rezerv.
 • Nyní (k 28. únoru 2017) máme 6 839.56 USD a do konce roku předpokládáme ještě příjem 308 500 USD

Vybrány příspěvky ve výši 6 839.56 USD; zbývá získat 301 660.44 USD.
 

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, prosím kontaktujte výbor pro Správu financí.
Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2017 v tabulce si prosím stáhněte pod tímto odkazem.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.