Open Doors

Ang Open Doors na proyekto ay nakatalagang tangkilikin ang mga fannish na gawang napapanganib. Mayroon kaming ilang mga mas maliliit na proyekto at pagsisikap na sumagip na nakatalagang suminop at mangalaga ang iba’t ibang uri ng mga hangang-katha at mga artepakto ng kultura ng mga tagahanga.

Kasama sa aming gawain ang:

  • Mga Natatanging Koleksyon: Kabilang sa Galeriya ng mga Natatanging Koleksyon ang mga nasagip na artsibo at mga hamong nakapaskil sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), at kasama na rin ang mga digital na proyekto na hindi maaaring isama sa AO3 o sa Fanlore. Kasama na rito ang mga .pdf, multimedia na hangang-katha, site ng mga tagahanga na mahalaga sa kasaysayan, at iba pang mga digital na artepakto.
  • Fan Culture Preservation Project (Proyekto para sa Pangangalaga ng Kultura ng mga Tagahanga): Isang magkasanib na proyekto sa pagitan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) at sa kagawaran ng Special Collections sa Unibersidad ng Iowa upang sinupin at pangalagaan ang mga fanzine at iba pang hindi digital na mga anyo ng kultura ng mga tagahanga.
  • GeoCities Rescue Project: Isang proyektong pinangangalagaan ang mga site ng mga tagahangang maglalaho sana noong sinara ng Yahoo ang Geocities noong Oktubre 2009.

Para sa karagdagang impormasyon, maanong sumangguni sa website ng Open Doors.