Legal Advocacy (Yasal Müdafaa)

OTW (Transformatif Eserler Derneği) hayran eserlerinin yaratıcı ve transformatif eserler olduğuna ve adil kullanımın özünü temsil ettiğine inanır; bu yüzden hayran eserlerini ticari sömürüye ve yasal diretmelere karşı korumada proaktif hareket etmektedir. OTW’nin sağladığı bu destek direkt OTW bağlantılı hayranlar ve projelerle sınırlı değildir.

Çalışmalarımızın arasında:

Davis v. Electronic Arts

OTW Hukuk komitesi, Electronic Frontier Foundation (EFF) ile birlikte bir amicus lahiyası başlatarak Davis v. Electronic Arts davasının tekrar dinlenmesi talebinde bulundu. Dava, ifade özgürlüğü garantisi veren ABD’nin İlk Düzenleme yasası (the First Amendment) ile isim, benzerlik ve kişiliklerin kullanımını sınırlandıran, eyaletlerin tanıtım yasalarının hakları arasındaki ilişki üzerineydi. Lahiya ABD Ninth Circuit mahkemesinin, gerçek insanlar hakkında tesir edici eserler yaratmak isteyen yaratıcıların zarar göreceği şekilde dengeyi bozan alınmış karar nedeniyle davayı tekrar dinlemesi yönünde savunma yaptı. Lahiya, var olan karar altında “gerçek bir kişi üzerine bir eser yaratan bir sanatçı, bir mahkemenin o kişinin benzerliğinin kullanımı için nasıl bir sorumluluk yükleyebileceği hakkında, özellikle de bu analize hangi kanunların nüfuz ettiğinden emin olamıyorsa, çok az bilgiye sahiptir.” yönünde savundu. Lahiya, gerçek kişileri gerçekçi şekilde ifade etmek isteyen sanatçıları ve telif haklarının aşımına karşı yaratıcı ifade biçimini korumak için mahkemenin davayı tekrar dinlemesini istedi.

Ticari olmayan remix yaratıcılarının DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) istisnası statüsü verilmesi için Telif Hakkı Bürosu’na verilen dilekçe, 2014 – 2015

OTW Hukuk komitesi, Electronic Frontier Foundation (EFF) ile birlikte hayran video yaratıcılarının yüksek kalite kaynak materyali kullanmasına izin verilmemesi yönündeki iddiayı çürüten yorumlar kayda geçirdi.

OTW, Electronic Frontier Foundation (“EFF”) ile birlikte ABD Telif Hakkı Bürosu’na iki istisna statüsü isteğinde bulundu. Dilekçeler, OTW’nin 2009 ve 2012 yılında alınmasını sağladığı, video yaratıcılarının DVDler ve online dağıtım hizmetlerinin kâr amacı gütmeyen, transformatif videolar yapması amacıyla sağladıkları audiovisual (hem görsel hem işitsel) içeriklerin şifrelemesini kırmasına izin veren istisna statüsünü yenilemeyi hedefliyor. Bu istisna statülerinin yenilenmesinin yanı sıra, OTW’nin dilekçesi aynı zamanda bu istisna statüsünün Blu-Ray disklerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini hedefliyor.

Avustralya Hükümeti’nin Online Telif Hakkı İhlali Tartışma Bildirisi için Yapılan Sunum

OTW Hukuk Komitesi, Creative Commons Avustralya ile birlikte 5 Eylül 2014’te Avustralya Hükümeti’nin Online Telif Hakkı İhlali Tartışma Bildirisi’ne katkıda bulunarak Avustralya Hükümeti’nin bir önerisine karşı görüş bildirdi. Öneri, internet servis sağlayıcılarının “yetkilendirme” yükümlülüğünün tanımını genişletiyordu. Bu, bireyler tarafından yapılan ihlalleri engelleyemeseler bile hizmetlerinin çalışma şeklini değiştirebilecekleri anlamına geliyor; ihlalle suçlananların internet bağlantılarını kesmek veya kullanıcıların aktivitelerini süzmek gibi.

Capitol Records v. Vimeo Davası

OTW, Center for Democracy and Technology (Demokrasi ve Teknoloji Merkezi), New Media Rights (Yeni Medya Hakları), Electronic Frontier Foundation ve Public Knowledge ile bir araya gelerek federal temyiz mahkemesinden plak şirketlerinin Capitol v. Vimeo davasında federal kanunları atlatma girişimini durdurmasını talep eden bir layiha sundu. Bu dava ifade özgürlüğünü, yenilikçiliği ve bunları barındıran siteleri riske atmaktadır. Mahkeme kaldırma ihbarı almadan dahi barındırma hizmeti veren sitenin bir materyali kaldırmasını gerektirecek “kırmızı bayrak” sayılan ihlal bilgisinin ne olduğunu tartışıyor. Layihada OTW ve işbirliği yaptığı kuruluşlar, dava mahkemesi tarafından belirlenecek standartların kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri barındıran sitelere makul olmayan yükler getireceği ve adil kullanım ilkesi ile koruma altına alınan ifade şekillerini uzaklaştıracağını savundu.

Cindy Lee Garcia v. Google, Inc.,YouTubeLLC, et al. ve Nakoula Basseley Nakoula Davası

12 Kasım 2014’te mahkeme önceki kararın geçersiz olduğu yönünde karar aldı ve davanın bütün mahkeme tarafından—sadece üç yargıçlı bir panel değil—Aralık ayında dinlenmesi kararını verdi. OTW, davada yeni bir amicus lahiyası oluşturarak ilk lahiyadaki savunmamızı genişletti.

OTW, Floor64 (TechDirt’ün sahibi) ile işbirliği yaparak bir layiha sundu ve mahkemeden kararını tekrar gözden geçirmesini istedi. Verdikleri karar bu davada doğru bir sonuç doğursa da internette ifade özgürlüğüne zarar veren, kötü bir emsal teşkil edecektir. Dava, içerik barındıran sitelerin — YouTube, AO3 ve bu gibi diğer birçok sitenin — kullanıcılarının yayınladığı içerikten sorumlu tutulmasını önleyen DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) güvenli liman hükümleri ile İletişim Ahlakı Yasası (ABD) 230. bölümün kapsamı ve uygulaması hakkındaydı.

Avrupa Komisyonu’na Sunulan Görüşler

Şubat 2014’te OTW Hukuk Komitesi Avrupa Birliği Şeffaflık Sicili’ne (Transparency Register) OTW’nin kaydını yaptırdı ve Avrupa Komisyonu’nun olası bir AB telif hakkı reformuyla ilgili çağrısını yanıtlayan bir sunumda bulundu.

Stephanie Lenz, v. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc. ve Universal Music Publishing Group Davası

OTW, bu layihayı Public Knowledge ve Stanford Fair Use Project (Stanford Adil Kullanım Projesi) tarafından temsil edilen International Documentary Association (Uluslararası Belgesel Birliği) ortaklığı ile sundu. Sunulan layiha asılsız telif hakkı ihlali iddialarının adil kullanım kavramına ve meşru ifade özgürlüğüne zarar verdiğini ısrarla kötüye kullanılan DMCA ihbarları ile belgeleyerek açıklıyor. Tüzük, kaldırma ihbarını yollayan tarafın kullanımın “kanun tarafından izin verilmiş” bir kullanım olmadığını teyit etmesi gerektiğini söylüyor ve yalan beyan olması halinde cezalandırma öngörüyor. Bu yüzden biz kanun uyarınca telif hakkı sahiplerinin DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) ihbarı yollamadan önce kullanımın adil olup olmadığı sorusuna iyi niyetle yaklaşmaları gerektiğini savunuyoruz. Universal’in Bayan Lenz’in videosunda yaptığı gibi “önce vur sonra soru sor” şeklindeki yaklaşımların da cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

PTO/NTIA’ya Sunulan Görüşler

Ekim 2013’te, ABD Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi (NTIA) ve ABD Patent ve Marka Ofisi (PTO) halktan telif hakkı politikası sorunları ile ilgili görüş istediler. Bu konu remix yaratmanın da yasal çerçevesini içeriyordu. Avukatlarımız, yeni telif hakkı mevzuatını teklif edecek olan bu kurumlara, telif hakkı kanununda yapılacak herhangi bir değişikliğin neden transformatif eserler yaratma özgürlüğünü gözetmesi gerektiğini açıklamak için hayranların onlara gönderdiği hikayeleri kullandılar.

OTW Hukuk ekibi üyesi Rebecca Tushnet ayrıca 12 Aralık 2013 tarihinde aynı görüş süreci dahilinde bu kurumlar karşısında tanıklığa çağrılan Remixlerin Yasal Çerçevesi konulu heyette yer aldı. (Konuşması :33’te başlıyor.)

Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp. ve Fox Television Holdings v. Dish Network L.L.C. ve Dish Network Corporation Davası

OTW, Electronic Frontier Foundation ve Public Knowledge ile birlikte sunduğu amicus layihasında şu görüşe yer verdi: “Telif hakkı mevzuatı Fox gibi telif hakkı sahiplerine eserlerinin kullanımında mutlak kontrol vermez. Yerel mahkeme Dish Ad Hopper (Reklam Atlatıcısı) kullanıcılarının Fox’un özel haklarını çiğnemediğine, Dish’in müşterilerinin kullanımından sorumlu tutulamayacağına ve Fox’un telafi edilemeyecek bir zarara uğramadığına karar verirken bariz emsalleri örnek almış ve doğru politika izlemiştir.”

Ticari olmayan remix yaratıcılarının DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) istisnası statüsünün yenilenmesi için Telif Hakkı Bürosu’na verilen dilekçe, 2011 – 2012

  • Electronic Frontier Foundation’ın görüşü (PDF), 2 Aralık 2011’de sunuldu. OTW üyeleri Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn ve Francesca Coppa, EFF ile birlikte çalışarak ticari olmayan remix yaratıcılarının DMCA istisnası statüsünün yenilenmesi ve genişletilmesi için bir teklif sundular.
  • EFF’nin video remixçiler ve diğer remix sanatçılarının DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) istisnası sayılması teklifini destekleyen, OTW adına sunulan cevabi görüş (PDF); 2 Mart 2012’de sunuldu. OTW Hukuk ekibi üyeleri Rachael Vaughn ve Rebecca Tushnet, Hukuk ve Hayran Videosu Komiteleri üyeleri ile birlikte çalışarak EFF’nin teklifini destekleyen bir Cevap hazırladılar. EFF de ayrıca ticari olmayan remixçilerin istinası da dahil olmak üzere birçok istisnayı kapsayan kendi Cevabi Görüşlerini (PDF) sundu.
  • Test Suite of Fair Use Vids (Adil Kullanım Videoları Test Paketi) revize edildi, DVD’den kopyalanan görüntü ile ekrandan alınan görüntünün karşılaştırması eklendi.
  • Francesca Coppa, Rebecca Tushnet ve Tisha Turk ABD Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) huzurunda tanıklık etti, 4 Haziran 2012; Tisha Turk ilk Resim Galerimizin sunumunu yaparak DVD’den kopyalanan ile ekrandan alınan görüntü kaynağının kalite farkını örneklerle açıkladı.
  • DVD CCA’nın ekran görüntüsünü savunan örneklerine cevap, 2 Ağustos 2012’de sunuldu; OTW’nin kendi örnek setini ikinci Resim Galerisinde bulabilirsiniz.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc. Davası

OTW, Digital Media Law Project (Dijital Medya Hukuku Projesi) ve International Documentary Association (Uluslararası Belgesel Birliği) ve on hukuk profesörünün de katılımıyla bir amicus layihası sundu ve EA’nın üniversite futbol oyuncularının verilerini/tasvirlerini kullanımının ABD Anayasası Birinci Maddesi kapsamına girdiği görüşünü savundu. Bir oyuncunun gerçek verilerinin – oyuncunun boyu, kilosu, numarası ve takımı gibi – yaratıcı eserlere dahil edilebilmesi Birinci Madde kapsamında EA’nın ve halkın hakkıdır.

Salinger v. Colting Davası

OTW, American Library Association (Amerikan Kütüphaneler Birliği), Association of Research Libraries (Araştırma Kütüphaneleri Birliği), Association of College and Research Libraries (Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Birliği) ve Right to Write Fund (Yazma Özgürlüğü Fonu) tarafından Salinger/60 Years Later (60 Yıl Sonra) davası için sunulacak amicus layihasında işbirliğine davet edildi. OTW üyeleri Rebecca Tushnet ve Casey Fiesler, Stanford’ın Center for the Internet and Society (İnternet ve Toplum Merkezi) ve UC Berkeley Hukuk Fakültesi avukatları ile birlikte çalışarak layihayı hazırladılar.

Ticari olmayan remix yaratıcılarına DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) istisnası statüsü tanınması için Telif Hakkı Bürosu’na verilen dilekçe, 2008- 2009

EFF, ABD Kongre Kütüphanesi’ne (Library of Congress) başvurarak hayran videoları gibi ticari olmayan ve adil kullanım olarak kabul edilen remixlerin yapımında kullanılmak üzere DVD’lerden görüntü kopyalanmasına DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) istisnası olarak izin verilmesini talep etti. OTW (ve birçok video remixçi) bu başvurunun hazırlanmasına yardım etti.

OTW, EFF’nin video remixçiler ve diğer remix sanatçılarına DMCA istisnası statüsü verilmesi teklifini destekleyen bir cevabi görüş sundu.

22 Haziran’da Telif Hakkı Bürosu 6-8 Mayıs’ta Düzenlenen DMCA İhlali Önleme Oturumları’nda. tanıklık eden OTW ve diğer gruplardan ek bilgi istedi. (Bu oturumlar; film çalışmaları profesörleri dışında kalan eğitimciler (K-12 öğretmenleri dahil), belgesel film yapımcıları, video remixçiler ve diğer ticari olmayan remix sanatçılarına DMCA istisnası statüsü tanınmasının lehine ve karşıtı ifadelerin dinlenmesi için tasarlanmıştı.) Bu ek sorular DVDler ve ekran görüntüsü alma yazılımları ile ilgiliydi.

22 Ağustos 2009’da Telif Hakkı Bürosu ikinci bir grup ek soru gönderdi. OTW, Electronic Frontier Foundation, birçok kütüphane birliği (ALA, AALA, ARL, ACRL), film ve medya çalışmaları profesörleri ve belgesel yapımcıları ve organizasyonları ile birlikte ortak bir cevap üzerinde çalıştı. Ayrıca EFF ile ortaklaşa ayrı bir cevap hazırlayarak video remixçiler ve diğer remix sanatçılarının ihtiyaçlarına dikkat çektik. Bu cevabı aşağıda bulabilirsiniz.