Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) anser att verk av fans är kreativa och transformerande, tillämpningar som är själva kärnan i det juridiska begreppet ”fair use” (tillåten användning), och kommer därför att vara proaktiv i att skydda och försvara dessa verk från kommersiellt utnyttjande och juridisk utmaning. Denna hjälp kommer inte att vara begränsad till fans eller projekt med direkt koppling till OTW.

OTWs juridiska komitté har som uppdrag att bland annat utbilda, assistera och rådgiva.

 • Vi skapar och lägger upp utbildande material om utvecklingen inom fandomrelaterad juridik på transformativeworks.org och archiveofourown.org.
 • Vi hjälper individuella fans när deras verk blir utmanade, vi besvarar juridiska frågor relaterade till verk av fans, och vi hjälper fans att hitta juridisk representation.
 • Vi samarbetar med andra lobby-grupper i USA. och i resten av världen.
 • Vi förespråkar lagar och politik som främjar balans och skyddar verk av fans och fandoms.
 • Och mycket mer!

Vårt juridiska arbete inkluderar:

Att få till stånd ett undantag från USAs DMCA-lag som tillåter skapare av icke-kommersiella remixar att kringå kopieringsskydd på Blu-Ray, DVD, och material som delas på nätet.
 • 2014-2015 Begäran till USAs upphovsrättsbyrå till stöd för ett undantag från DMCA för skapare av icke-kommersiella remixer.
  • Juni 2015 Svar
  • Maj 2015 Svar
  • Februari 2015 Kommentarer
  • November 2014 Begäran
 • 2011-2012 Begäran till USAs upphovsrättsbyrå till stöd för ett undantag från DMCA för skapare av icke-kommersiella remixer.
  • Augusti 2012 Svar och ett andra bildgalleri
  • Testfall av videor med tillåten användning
  • Bildgalleri
  • Mars 2012 Svarsommentarer
  • December 2011 Kommentarer
 • 2008-2009 Material rörande begäran
  • Februari 2009 Svarskommentar
  • December 2008 Kommentar

De faktiska breven och kommentarerna samt mer information går att finna under Obtaining exemptions to the U.S. DMCA.

 

Framläggande av politiska kommentarer och brev till den amerikanska regeringen och andra regeringar i världen
 • December 2015 Kommentarer till den europeiska kommissionen
 • Oktober 2015 Kommentarer till U.S. IPEC
 • September 2015 Kommentarer till den sydafrikanska regeringen
 • Mars 2015 Brev till den amerikanska kongressen
 • September 2014 Föreläggande till den australienska regeringen
 • Februari 2014 Kommentarer till den europeiska unionen
 • Oktober 2013 Kommentarer till PTI/NTIA
 • De faktiska breven och kommentarerna samt mer information går att finna under Policy comments and Letters.

 

Inlämnande av amicus-utlåtande beträffande amerikansk upphovsrättslag, tillåten användning, och yttrandefrihet på internet
 • Lenz v. Universal
  • Oktober 2015 Amicus-utlåtande
  • December 2013 Amicus-utlåtande
 • Capitol Records v. Vimeo
  • Juli 2014 Amicus-utlåtande
 • Cindy Lee Garcia v. Google et al
  • November 2014 Amicus-utlåtande
  • April 2014 Amicus-utlåtande
 • Fox v. Dish & Dish v. ABC
  • Januari 2014 Amicus-utlåtande
  • Januari 2013 Amicus-utlåtande
 • Salinger v. Colting
  • August 2009 Amicus-utlåtande

De faktiska utlåtandena samt mer information går att finna under Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. copyright law, fair use, and online freedom of expression.

 

Inlämnande av Amicus-utlåtanden beträffande amerikansk namn- och bildlag
 • Davis v. Electronic Arts
  • November 2015 Amicus-utlåtande
  • Januari 2015 Amicus-utlåtande
 • Hart v. Electronic Arts
  • Maj 2012 Amicus-utlåtande

De faktiska utlåtandena samt mer information går att finna under Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. right of publicity laws.

 

För att kontakta OTWs juridiska komitté, skicka ett epostmeddelande.
(Den juridiska komittén välkomnar dina kommentarer och frågor. Observera att kommunikation med den juridiska komitéen inte kommer att skapa ett klientförhållande, såvida inte kommittén uttryckligen skriver något annat. Vi är också begränsade i vår förmåga att besvara frågor rörande rättssystem i länder där engelska inte är det officiella språket. Men vi är erbjuder gärna den information vi har!)