Amicus curiae -kirjelmät Yhdysvaltain julkisuusoikeuslakeja koskevissa tapauksissa

Davis vs. Electronic Arts

OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) Oikeusneuvonta pyysi yhdessä Electronic Frontier Foundation ja Comic Book Legal Defense Fund -järjestöjen kanssa Yhdysvaltain korkeinta oikeutta ratkaisemaan Yhdysvaltain eri oikeusasteiden erimielisyydet siitä, milloin Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen, vapaata ilmaisua koskeva lisäys suojelee ihmisten sananvapautta käyttää jonkun nimeä, piirteitä tai identiteettiä vahingoittamatta heidän julkisuusoikeuksiaan. Tämä on osa OTW:n jatkuvaa työskentelyä sen eteen, että ensimmäisen lisäyksen takaama sananvapauden suoja kattaa myös kuuluisista ihmisistä kirjoittamisen.

OTW:n Oikeusneuvonta jätti yhdessä Electronic Frontier Foundation -järjestön (EFF) kanssa amicus curiae -kirjelmän (ulkopuolisen osapuolen toimittama dokumentti, joka sisältää päätöksen kannalta merkityksellistä tietoa tai jossa kehotetaan oikeutta tietynlaiseen päätökseen yleisen edun nimissä), jossa oikeutta pyydettiin harkitsemaan uudelleen antamaansa tuomiota Davis vs. Electronic Arts -tapauksessa. Tapaus koskee vapaata ilmaisua koskevan Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen suhdetta osavaltioiden julkisuusoikeuslakeihin, jotka rajoittavat sitä, miten yksilöiden nimiä, ulkonäköä ja tunnistettavia persoonia voidaan käyttää. Kirjelmän mukaan Yhdysvaltain yhdeksännen piirin valitustuomioistuimen tulisi käsitellä tapaus uudelleen, koska sen aikaisempi päätös tapauksessa johti epätasapainoon, joka rajoittaa niitä sisällöntuottajia, jotka haluavat luoda esittäviä teoksia todellisista henkilöistä. Kirjelmän mukaan nykyisen päätöksen voimassa ollessa ”todellisesta henkilöstä teosta luovalla taiteilijalla ei ole juurikaan käsitystä siitä, kuinka tuomioistuin saattaa arvioida henkilön ulkonäön käytön laillisuutta, etenkään, jos hänellä ei ole tietoa siitä, minkä alueen säännöt ohjaavat arviointia”. Kirjelmässä pyydettiin oikeutta käsittelemään tapaus uudelleen suojellakseen taiteilijoita, jotka haluavat luoda todenmukaisia kuvauksia todellisista ihmisistä, ja suojatakseen luovaa vapautta liiallisilta julkisuusoikeuksilta.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

OTW jätti yhdessä Digital Media Law Project ja International Documentary Association -järjestöjen sekä kymmenen oikeustieteen professorin kanssa amicus curiae -kirjelmän. Siinä esitettiin, että Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys turvaa EA:n oikeuden käyttää videopeleissään college-tasolla amerikkalaista jalkapalloa pelaavien dataa ja kuvauksia. EA:lla ja suurella yleisöllä on vahva ensimmäisen lisäyksen suojaama halu käyttää luovissa teoksissa todellista tietoa, kuten pelaajan pituutta, painoa, pelipaidan numeroa ja joukkuetta.