Komisje

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) podzielona jest na komisje, które składają się z wolontariuszy. Każda komisja koncentruje się na konkretnym zadaniu, ale większość z nich współpracuje w celu wspierania i tworzenia rozmaitych projektów OTW. Jeśli chcesz poświęcić swój czas by pomóc OTW, sprawdź stronę wolontariatu, żeby zobaczyć czy jest otwarty nabór na miejsce odpowiadające twoim zdolnościom i zainteresowaniom. Komisje OTW to:

Komisje
Administracja Tagów
Dokumentacja AO3
Drzwi Otwarte
Fanlore
Finanse
Komunikacja
Pomoc Prawna
Rozwój i Członkostwo
Sieci/Strategia, Design i Rozwój w Sieci
Strategia Rozwoju
Systemy
Tłumaczenia
TWC
Ułatwienia dostępu, Design i Technologia
Wolontariusze i Rekrutacja
Wsparcie
Wybory
Zasady i Nadużycia

Komisje

Administracja Tagów
Współprzewodniczące/y: briar_pipe i Qem
Sortuje i organizuje tagi na AO3 zgodnie z Zasadami Administrowania Tagów, łącząc powiązane tagi w celu lepszego filtrowania i wyszukiwania, umożliwiając jednocześnie użytkownikom dowolne tagowanie ich prac.

Dokumentacja AO3
Współprzewodniczące/y: Claire P. Baker, Sammie Louise i Rebecca Sentance
Dokumentacja AO3 tworzy oraz utrzymuje kompletną i aktualną dokumentację, skierowaną zarówno do użytkowników jak i na wewnętrzne potrzeby AO3. Zaliczyć można do niej między innymi najczęściej zadawane pytania, samouczki oraz inne dokumenty związane z AO3.

Drzwi Otwarte
Współprzewodniczące/y: Janita Burgess i Angelique Jurd
Open Doors (Drzwi Otwarte) pracują nad zachowaniem zagrożonej twórczości fanowskiej każdego rodzaju.

Fanlore
Współprzewodniczące/y: Priscilla Del Cima (pełniąca obowiązki), Rebecca Sentance oraz Kate Flanagan
Utrzymuje Fanlore wiki. Wiąże się to ze wspieraniem edytorów wiki, jak również tworzeniem elastycznej infrastruktury do organizacji treści wiki.

Finanse
Przewodnicząca/y: Yuechiang Luo
Komisja finansów zajmuje się utrzymywaniem porządku w rejestrach OTW, wykonywaniem i śledzeniem płatności, współpracą z Zarządem nad tworzeniem i uaktualnianiem budżetu oraz przygotowywaniem i publikowaniem dokładnych i informacyjnych raportów finansowych. Dopilnowuje też, by OTW spełniała wszystkie wymagania dotyczące rozliczeń podatkowych.

Komunikacja
Przewodnicząca/y: Janita Burgess
Zajmuje się komunikatami prasowymi, newsletterami, postami, kontaktem z mediami i innymi zadaniami związanymi z promocją różnych projektów. Dodatkowo wspiera komunikację wewnątrz samego OTW, utrzymując przepływ informacji między różnymi komisjami.

Pomoc Prawna
Przewodnicząca/y: Betsy Rosenblatt
Wykonuje aktywności związane z działalnością Wsparcia Prawnego OTW, doradza Zarządowi i różnym komisjom w sprawach prawnych i służy jako łącznik z zewnętrznym doradcą prawnym. Składa się głównie z profesjonalnych prawników.

Rozwój i Członkostwo
Współprzewodniczące/y: Amy Lowell i TCD
Zajmuje się zbieraniem funduszy i pozyskiwaniem członków dla organizacji. Utrzymuje również bezpieczne bazy danych o członkach i darczyńcach, oraz zapewnia możliwość głosowania w wyborach OTW przez każdego członka.

Sieci/Strategia, Design i Rozwój w Sieci
Przewodnicząca/y: Ridicully
Zajmuje się projektowaniem oraz utrzymywaniem stron OTW. System zarządzania treścią, z którego korzystamy to WordPress – zawsze szukamy nowych, wykwalifikowanych deweloperów skłonnych do pomocy.

Strategia Rozwoju
Współprzewodniczące/y: Elliot Oberholtzer i Amy Shepard
Recenzuje i koryguje strategię rozwoju dla organizacji co 1-3 lata.

Systemy
Przewodnicząca/y: Matthew Vernon
Zajmuje się serwerami i infrastrukturą OTW i jej projektów.

Tłumaczenia
Przewodnicząca/y: Ori
Koordynuje wolontariuszy będących tłumaczami oraz pozostaje w kontakcie z innymi komisjami, aby ich projekty i dokumenty były dostępne w jak największej ilości języków.

TWC
Przewodnicząca/y: Karen Hellekson
Kieruje Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczością i Kulturą Przeobrażoną), międzynarodowym, wydawanym dwa razy do roku, recenzowanym czasopiśmie akademickim online z zakresu studiów nad mediami. Wiąże się to z zarządzaniem oprogramowaniem open-source dla czasopism (OJS), oceną nadesłanych materiałów i współpracą z autorami treści. Przeprowadzają też dokumenty przez OJS w celu recenzji, korekty, zadiustowania i opracowania graficznego.

Ułatwienia Dostępu, Design i Technologia
Współprzewodniczące/y: mumble i sarken
Koordynuje projektowanie i rozwój oprogramowania dla OTW. Wiodącym projektem prowadzonym przez tę komisję jest tworzenie OTW-Archive, pakietu oprogramowania typu open-source, do budowy Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum).

Wolontariusze i Rekrutacja
Przewodnicząca/y: Alison Watson
Prowadzi nabór i zarządza wolontariuszami oraz personelem przypisanym do wszystkich komisji i projektów, wyposaża ich w wielorakie narzędzia i monitoruje ich obsługę. Komisja utrzymuje również dużą bazę danych zawierającą wolontariuszy, zarządza naborem personelu i tworzy wewnętrzny materiał źródłowy oraz dokumentację dla komisji i projektów OTW. Pomaga to utrzymać wewnętrzną przejrzystość i ciągłość poprzez tworzenie i utrzymywanie silnej bazy wiedzy.

Wsparcie
Współprzewodniczące/y: CJ Record i Nary
Zajmuje się komunikacją pomiędzy użytkownikami i różnymi zespołami związanymi z AO3. Zespół Wsparcia pomaga rozwiązać problemy techniczne napotkane przez użytkowników i przekazuje ich opinie.

Wybory
Przewodnicząca/y: briar_pipe & Jenny McDevitt
Komisja ds. Wyborów prowadzi coroczne, odbywające się w sierpniu wybory do Zarządu OTW, w których biorą udział opłacani pracownicy Organizacji. Grupa jest odpowiedzialna za wszelkie aspekty wyborów – od początku aż do samego końca. Do jej obowiązków zalicza się przygotowanie kandydatów, zadbanie o stronę techniczną, kontrolowanie, by cały proces przebiegał zgodnie z naszymi regulaminami oraz prowadzenie okresu kandydatury (kiedy to kandydaci są przepytywani i przedstawiani członkom).

Zasady i Nadużycia
Przewodnicząca/y: Matty
Zajmuje się funkcjami nadużyć dla AO3, takimi jak naruszenie Regulaminu Serwisu.

Aktualnie jesteśmy odpowiedzialni za:

Skontaktuj się z Komisją Sieci/Strategii, Designu i Rozwoju w Sieci jeśli interesuje cię zostanie wolontariuszem, lub chcesz zgłosić problem techniczny z jedną z powyższych stron.