Komisje

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) podzielona jest na komisje, które składają się z wolontariuszy. Każda komisja koncentruje się na konkretnym zadaniu, ale większość z nich współpracuje w celu wspierania i tworzenia rozmaitych projektów OTW. Jeśli chcesz poświęcić swój czas by pomóc OTW, sprawdź stronę wolontariatu, żeby zobaczyć czy jest otwarty nabór na miejsce odpowiadające twoim zdolnościom i zainteresowaniom. Komisje OTW to:

Komisje
Administracja Tagów
Dokumentacja AO3
Drzwi Otwarte
Fanlore
Finanse
Komunikacja
Nadużycia
Pomoc Prawna
Rozwój i Członkostwo
Sieci/Strategia, Design i Rozwój w Sieci
Strategia Rozwoju
Systemy
Tłumaczenia
TWC
Ułatwienia dostępu, Design i Technologia
Wolontariusze i Rekrutacja
Wsparcie
Wybory

Komisje


Administracja Tagów

Współprzewodniczące/y: briar_pipe i Qem

Sortuje i organizuje tagi na AO3 zgodnie z Zasadami Administrowania Tagów, łącząc powiązane tagi w celu lepszego filtrowania i wyszukiwania, umożliwiając jednocześnie użytkownikom dowolne tagowanie ich prac.

Dokumentacja AO3
Współprzewodniczące/y: Claire P. Baker, Sammie Louise i Rebecca Sentance
Dokumentacja AO3 tworzy oraz utrzymuje kompletną i aktualną dokumentację, skierowaną zarówno do użytkowników jak i na wewnętrzne potrzeby AO3. Zaliczyć można do niej między innymi najczęściej zadawane pytania, samouczki oraz inne dokumenty związane z AO3.

Drzwi Otwarte

Współprzewodniczące/y: Michelle Dong i Alison Watson

Drzwi Otwarte pracują nad zachowaniem zagrożonej twórczości fanowskiej każdego rodzaju.

Fanlore

Współprzewodniczące/y: Priscilla Del Cima (pełniąca obowiązki) i Rebecca Sentance

Utrzymuje Fanlore wiki. Wiąże się to ze wspieraniem edytorów wiki, jak również tworzeniem elastycznej infrastruktury do organizacji treści wiki.

Finanse

Przewodnicząca/y: Yuechiang Luo

Komisja finansów zajmuje się utrzymywaniem porządku w rejestrach OTW, wykonywaniem i śledzeniem płatności, współpracą z Zarządem nad tworzeniem i uaktualnianiem budżetu oraz przygotowywaniem i publikowaniem dokładnych i informacyjnych raportów finansowych. Dopilnowuje też, by OTW spełniała wszystkie wymagania dotyczące rozliczeń podatkowych.

Komunikacja

Współprzewodniczące/y: Janita Burgess i Lauren Hanna

Zajmuje się komunikatami prasowymi, newsletterami, postami, kontaktem z mediami i innymi zadaniami związanymi z promocją różnych projektów. Dodatkowo wspiera komunikację wewnątrz samego OTW, utrzymując przepływ informacji między różnymi komisjami.

Nadużycia

Przewodnicząca/y: Matty Bowers

Zajmuje się funkcjami nadużyć dla Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum), takimi jak naruszenie Regulaminu Serwisu.

Pomoc Prawna

Przewodnicząca/y: Betsy Rosenblatt

Doradza zarządowi i różnym komisjom w sprawach prawnych i służy jako łącznik z zewnętrznym doradcą prawnym. Składa się głównie z profesjonalnych prawników.

Rozwój i Członkostwo

Współprzewodniczące/y: Amy Lowell i TCD

Zajmuje się zbieraniem funduszy i pozyskiwaniem członków dla organizacji. Utrzymuje również bezpieczne bazy danych o członkach i darczyńcach, oraz zapewnia możliwość głosowania w wyborach OTW przez każdego członka.

Sieci/Strategia, Design i Rozwój w Sieci

Współprzewodniczące/y: Alex Tischer i James Baxter

Zajmuje się projektowaniem oraz utrzymywaniem stron OTW. System zarządzania treścią, z którego korzystamy to WordPress – zawsze szukamy nowych, wykwalifikowanych deweloperów skłonnych do pomocy.
Strategia Rozwoju

Współprzewodniczące/y: Elliot Oberholtzer i Amy Shepard

Recenzuje i koryguje strategię rozwoju dla organizacji co 1-3 lata.

Systemy

Współprzewodniczące/y: Matthew Vernon i puckling

Zajmuje się serwerami i infrastrukturą OTW i jej projektów.

Tłumaczenia
Współprzewodniczące/y: Trey C i SunnyB

Koordynuje wolontariuszy będących tłumaczami oraz pozostaje w kontakcie z innymi komisjami, aby ich projekty i dokumenty były dostępne w jak największej ilości języków.

TWC

Przewodnicząca/y: Karen Hellekson

Kieruje Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczością i Kulturą Przeobrażoną), międzynarodowym, wydawanym dwa razy do roku, recenzowanym czasopiśmie akademickim online z zakresu studiów nad mediami. Wiąże się to z zarządzaniem oprogramowaniem open-source dla czasopism (OJS), oceną nadesłanych materiałów i współpracą z autorami treści. Przeprowadzają też dokumenty przez OJS w celu recenzji, korekty, zadiustowania i opracowania graficznego.

Ułatwienia Dostępu, Design i Technologia

Współprzewodniczące/y: mumble i sarken

Koordynuje projektowanie i rozwój oprogramowania dla OTW. Wiodącym projektem prowadzonym przez tę komisję jest tworzenie OTW-Archive, pakietu oprogramowania typu open-source, do budowy AO3.

Wolontariusze i Rekrutacja

Przewodnicząca/y: Alison Watson

Prowadzi nabór i zarządza wolontariuszami oraz personelem przypisanym do wszystkich komisji i projektów, wyposaża ich w wielorakie narzędzia i monitoruje ich obsługę. Komisja utrzymuje również dużą bazę danych zawierającą wolontariuszy, zarządza naborem personelu i tworzy wewnętrzny materiał źródłowy oraz dokumentację dla komisji i projektów OTW. Pomaga to utrzymać wewnętrzną przejrzystość i ciągłość poprzez tworzenie i utrzymywanie silnej bazy wiedzy.

Wsparcie

Współprzewodniczące/y: CJ Record i Nary

Zajmuje się komunikacją pomiędzy użytkownikami i różnymi zespołami związanymi z AO3. Zespół Wsparcia pomaga rozwiązać problemy techniczne napotkane przez użytkowników i przekazuje ich opinie.

Wybory
Przewodnicząca/y: Araise Solace

Komisja ds. Wyborów prowadzi coroczne, odbywające się w sierpniu wybory do Zarządu OTW, w których biorą udział opłacani pracownicy Organizacji. Grupa jest odpowiedzialna za wszelkie aspekty wyborów – od początku aż do samego końca. Do jej obowiązków zalicza się przygotowanie kandydatów, zadbanie o stronę techniczną, kontrolowanie, by cały proces przebiegał zgodnie z naszymi regulaminami oraz prowadzenie okresu kandydatury (kiedy to kandydaci są przepytywani i przedstawiani członkom).

Aktualnie jesteśmy odpowiedzialni za:

Skontaktuj się z Komisją Sieci/Strategii, Designu i Rozwoju w Sieci jeśli interesuje cię zostanie wolontariuszem, lub chcesz zgłosić problem techniczny z jedną z powyższych stron.