Kadalasang Katanungan

Donations and Membership

Paano ako makapagbibigay ng donasyon sa OTW?

Upang makapagbigay ng donasyon, pumunta lamang sa aming form para sa mga donasyon.

Salamat sa iyong pagtangkilik! Kung mayroon kang mga katanungan o isyu ukol sa pagtapos ng iyong donasyon, maaari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong makapagbigay ng donasyon na naka-tseke? Kanino ko ito dapat ipadala?

Oo, kung ikaw ay nakatira sa Estados Unidos. Sa kasamaang-palad, hindi kami maaaring tumanggap ng mga tseke mula sa labas ng Estados Unidos sa kasalukuyang panahon. Maaari lamang na punan ang aming form para sa mga donasyon, piliin ang opsyon na nagsasabing “I will send payment by check” (Ipapadala ko ang bayad gamit ang tseke), at ipadala ang iyong tseke sa:

Organization for Transformative Works, Inc.
2576 Broadway #119
New York, NY 10025
USA

Ang mga donasyong naka-tseke ay maaaring abutin ng tatlong linggo bago madeposito. Kung ikaw ay may mga katanungan, maaari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi?

Oo, kung ikaw ay nagbigay ng donasyon na nasa US dollars. Ngunit tatanggapin lamang ang salapi bilang isang donasyong hindi para sa pagka-miyembro. Kung ito ay para sa pagiging miyembro, kinakailangan namin ng isang account sa bangko o ng isang credit card upang mapatunayan namin na ikaw ay isang tunay na tao at isang indibiduwal lamang para sa halalan.

Upang makapagbigay-donasyon, maaaring ipadala ang salapi sa:

Organization for Transformative Works, Inc.
2576 Broadway #119
New York, NY 10025
USA

Kung ikaw ay may mga katanungan ukol rito, maaari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong magbigay ng donasyon na hindi gamit ang dolyar ng Estados Unidos?

Oo, maaari kang makagawa ng donasyon gamit ang aming form para sa mga donasyon. (Mangyari lamang na pakitandaan na, para sa salapi at tseke, hindi kami maaaring tumanggap ng donasyong hindi dolyar ng Estados Unidos). Kapag ikaw ay nagbigay ng donasyon gamit ang aming online form, ipatutukoy sa iyo ang halaga ng donasyon sa dolyar ng Estados Unidos; pagkatapos nito ay makukumpleto mo na ang iyong pagbayad sa pamamagitan ng credit card o Paypal.

Maaaring makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban o sa PayPal support para sa karagdagang tulong.

Maaari bang iawas sa buwis ang mga donasyon sa OTW? Kung oo, ano ang iyong EIN?

Oo, sa Estados Unidos. Rehistrado ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) bilang isang 501(c)(3) nonprofit organization, at lahat ng donasyon sa amin ay maaaring iawas sa buwis. Ang aming EIN sa US ay 38-3765024; isasama rin ito sa iyong resibo sa donasyon para sa iyong mga talaan.

Pakitandaan lamang na sa labas ng Estados Unidos, maaaring iawas sa buwis o hindi ang iyong donasyon. Sumangguni sa isang tagapayo ukol sa buwis upang malaman kung ang isang regalo sa isang US 501(c)(3) nonprofit organization ay sapat na upang magkaroon ng pagbabawas sa iyong buwis ayon sa iyong lokal na batas.

Maaari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban kung ikaw ay may karagdagang katanungan tungkol dito.

Bakit hinihingi ang aking pangalan at tirahan sa form para sa mga donasyon? Maaari ba akong magbigay ng donasyon nang hindi nagpapakilala?

Para sa mga donasyon para sa pagiging miyembro, kinakailangan naming ikawing ang bawat donasyon sa isang tiyak na indibiduwal para sa mga kadahilanang ligal, upang maiwasan ang kaganapan na kung saan ang isang tao ay magbibigay ng donasyon ng maraming beses upang magkaroon ng karapatang magkaroon ng maraming boto. (Basahin ang Bakit kinakailangan ng bayad para sa pagiging miyembro upang mabigyan ang isang tao ng karapatang bumoto sa halalan ng OTW? sa ilalim para sa karagdagang impormasyon.)

Ang iyong impormasyon ay ligtas sa amin, at kami ay may paninindigan sa seguridad ng datos. Hindi namin kailanman ikakabit ang iyong pagkakakilanlang legal at fannish. Maaaring basahin ang aming Pampribadong Patakaran para sa karagdagang detalye.

Kung nais mong magbigay ng donasyon nang hindi ibinibigay ang iyong tirahan, maaari kang magbigay ng isang donasyong hindi pang-miyembro sa pamamagitan ng salapi o money order (kung ikaw ay nakatira sa Estados Unidos). Maaaring sumangguni sa Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi? sa itaas.

Maaaring makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban kung ikaw ay may karagdagang katanungan.

Ano ang pagkakaiba ng donasyong pang-miyembro at ng donasyong hindi pang-miyembro?

Ang donasyong pang-miyembro ay itinatalaga ka bilang isang miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha): ikaw ay maaaring bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng Pangangasiwa. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng aming halalan, maaaring bisitahin ang website ng Halalan ng OTW o makipag-ugnayan sa Komite ng Halalan.

Bakit kinakailangan ng bayad na pang-miyembro upang mabigyan ang isang tao ng karapatang bumoto sa halalan ng OTW?

Tulad ng maraming organisasyong non-profit, ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay gumagamit ng bayad na pang-miyembro bilang isang tapat at madaling siyasating pangangailangan upang masigurado na ang bawat miyembro ay isang indibiduwal. Kung hindi, ang isang tao ay maaaring makagawa ng maraming account upang magkaroon ng maraming boto sa halalan.

Ang mga kabayarang ito rin ay napupunta sa pagtangkilik sa OTW—upang mabayaran ang aming mga gastusin sa operasyon para sa organisasyon at sa lahat ng aming proyekto upang hindi namin kailanganin ang mga patalastas o humingi ng bayad mula sa aming mga tagagamit. Intensyon naming panatilihing mababa ang aming pinakamaliit na donasyon upang masiguradong hindi ito magiging hadlang sa pagsali ng sinumang pinahahalagahan ang organisasyon, ngunit aming hinihiling na sana ay makapagbigay ng mas malaking halaga ang karamihan sa mga miyembro kung kakayanin!

Makabibili ba ako ng pagkamiyembro para mairegalo sa iba?

Upang masigurado na ang lahat ng miyembrong bumuboto sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay mga tunay na tao, at upang makagawa ng patas na halalan, hindi kami maaaring pumayag sa pagreregalo ng pagiging miyembro. Ineengganyo ang mga tagatangkilik sa pagbibigay ng donasyon para sa iba gamit ang aming form, ngunit ang mga donasyon na ito ay hindi magbibigay ng karapatang bumoto o ng pagkamiyembro.

Ang pagiging miyembro ba ay makapagbibigay sa akin ng imbitasyon para sa AO3?

Hindi, ang pagiging miyembro ng OTW (Organisasyon Para sa Ibahing Katha) at ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ay walang kinalaman sa isa’t isa. Upang magkaroon ng AO3 account, maaari lamang sumali sa hintayan para sa paanyaya. Ang pagbibigay sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay tutulungan kaming tuluy-tuloy na mabayaran ang gastos sa pagpapatakbo ng AO3 kaya aming inaaanyayahan ang iyong pagtangkilik, ngunit kami ay naninindigan sa paghahandog ng AO3 bilang isang libreng serbisyo para sa lahat. Walang koneksyon sa pagitan ng donasyong indibiduwal at sa mga account sa AO3.

Kung ikaw ay may katanungan ukol sa imbitasyon para sa AO3, maaaring makipag-ugnayan sa Suporta Para sa AO3.

Maikakabit ba ang aking pagiging miyembro ng OTW sa aking account sa AO3?

Hindi, ang kaaniban sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) at sa Archive of Our Own – AO3 (Aming Sariling Sisidlan) ay walang anumang koneksyon. Ang OTW ay madiing sumusuporta sa karapatan ng mga tagahangang paghiwalayin ang kanilang pagkakakilanlang fannish at hindi fannish. Hindi namin kailananman ikakabit ang dalawa, at ang mga database na naglalaman sa kanila ay magkaiba. Ang aming storage at paggamit ng iyong datos ay ayon sa aming Pampribadong Patakaran.

Hanggang kailan tumatagal ang pagiging miyembro? Paano ko malalaman kung maaari ba akong bumoto?

Ang iyong kaaniban ay tumatagal ng isang taon mula sa iyong pinakahuling donasyon. Kung ang iyong donasyon ay natanggap mahigit sa isang buwan bago ang isang halalan, ikaw ay maaaring bumoto sa eleksyon na iyon at ikaw ay makatatanggap ng notipikasyon sa email na naglalaman ng karagdagang impormasyon ukol sa mga botong ito.

Kung hindi ka sigurado kung kailan ang huli mong donasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Saan napupunta ang aking donasyon? Paano ginagastos ng OTW ang pera nito?

Sinusuportahan ng iyong donasyon ang operasyon at mga proyekto ng OTW (Organisasyon Para sa Ibahing Katha). Kami ay isang organisasyon na binubuo ng puro boluntaryo, kaya ang bulto ng aming gastusin ay napupunta sa pananatili ng aming mga proyekto.

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa aming mga kasalukuyang gastusin at sa aming prospektibong badyet, maaaring bisitahin ang:

Kung may iba ka pang katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Maaari ba akong magbigay ng donasyon na minarkahan para sa isang tiyak na proyekto o gastusin ng OTW?

Sa kasalukuyan, walang paraan upang markahan ang mga donasyon para sa iisang proyekto o gastusin ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Maraming mga gastusin na hindi itinalaga para sa tiyak na proyekto at may kinalaman sa organisasyon bilang kabuuuan: halimbawa, ang software na gamit ng aming mga boluntaryo upang magdaos ng mga pulong at magplano; ang server na nagho-host ng aming panloob na dokumentasyon at nilalaman ng Archive of Our Own – AO3 (Aming Sariling Sisidlan); at ang firewall na pumuprotekta sa Fanlore, AO3, at sa aming internal storage. Ang mga donasyon ay napupunta sa pananatili ng lahat ng ito at sa iba pang proyekto ng OTW.

Paano ako makakakuha ng buod ng lahat ng aking donasyon ngayong taong pampanuusan?
Ano ang regalo para sa pasasalamat? Paano ako makakakuha ng isa?

Ang mga regalo para sa pasasalamat ay opsyonal na kagamitang maaari mong piliing makuha kung ikaw ay nagbigay ng higit pa sa US$50. Ang listahan ng mga regalong maaaring makuha ay regular na nagbabago. Maaaring bisitahin ang aming form para sa mga donasyon upang malaman ang kasalukuyang pagpipilian.

Ako ay nakapagbigay ng umuulit na donasyon. Maaaring ba akong makakuha ng regalo para sa pasasalamat kung ang kabuuan ng aking mga donasyon ay umabot na sa ganoong halaga?

Oo! Maaari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pag-unlad at Kaaniban, ipagbigay-alam mo sa amin kung anong regalo ang iyong gusto, at kapag ikaw ang umabot sa halagang iyon, ipadadala namin ang regalo sa iyo.

Paano ako makakapagtakda ng isang umuulit na donasyon (magbigay ng US$__ kada __ buwan)? Maaari bang tumungo ang umuulit na donasyon sa pagiging miyembro?

Bisitahin ang aming form para sa Umuulit na Donasyon upang makagawa ng umuulit na donasyon.

Oo, kung iyong pinili ang opsyon para sa kaaniban, ang iyong umuulit na donasyon ay maaaring tumungo sa pagiging miyembro.

Paano ko mababago ang halaga ng umuulit na donasyon na aking tinakda, o ang credit card na aking ginamit?

Hindi maaaring baguhin ang halaga ng isang umuulit na donasyon. Sa halip, kinakailangan mong itigil ang donasyon at magtakda ng panibago. Maaaring makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban upang ikaw ay matulungan sa prosesong ito.

Upang mabago ang credit card na iyong ginamit sa donasyon, kinakailangan mong baguhin ang mga detalye ng iyong transaksiyon sa Paypal. Maaari lamang sumangguni sa PayPal help para sa karagdagang impormasyon ukol rito, o makipag-ugnayan sa PayPal support para matulungan.

Kung ako ay nagbigay ng donasyon sa ngalan ang isang tao, makakakuha ba sila ng notipikasyon?

Hindi kami nakikipag-ugnayan sa mga honoree sa kahit anong paraan. Ang pagbibigay ng email address para sa seksyong ‘sa ngalan ni’ ay opsyonal at hindi nakagagawa ng kahit anong notipikasyon.

Hindi ako makapagbibigay ng donasyon ngayon, ngunit gusto kong suportahan ang inyong trabaho. Maaari ba akong magboluntaryo para sa OTW?

Lahat ng mga posisyon na kasalukuyang bukas ay nakalista sa pahina ng Pagboboluntaryo. Kung hindi nakalista ang isang posisyong gusto mo, maaaring balikan ang pahina sa ibang pagkakataon at bantayan ang mga panibagong pagbubukas ng mga posisyon. Palagi kaming naglalabas ng impormasyon ukol sa mga bagong posisyon sa mga nilalabasan ng balita ng OTW (Organisasyon Para sa Ibahing Katha).

Organisasyon para sa Ibahing Katha

Ano ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha)?

Ang OTW (Organisasyong para sa Ibahing Katha) ay isang organisasyong di-pangkalakal na itinatag ng mga tagahanga para magsilbi sa interes ng mga tagahanga, sa pamamagitan ng pagbibigay ng akses at pangangalaga ng kasaysayan ng mga hangang-katha sa iba’t iba nitong anyo.

Bakit itinatag ang OTW?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay itinatag para makapagpundar patungo sa kinabukasan kung saan lahat ng mga hangang-katha ay kinikilala bilang ligal at transpormatibo, at tinatanggap bilang isang lehitimong malikhaing gawain.

Ang aming misyon ay maging maagap at makabago sa pangangalaga at pagtatanggol ng aming gawain mula sa komersyal na pananamantala at ligal na hamon, at ingatan ang ekonomiyang paghanga, mga birtud, at paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagtatanggol at pangangalaga ng mga kapwa tagahanga, ang aming gawa, komentaryo, kasaysayan, at pagkakakilanlan, habang nagbibigay sa lahat ng mga tagahanga ng pinakamalawak na maaring akses sa gawaing fannish.

Anong ibig niyong sabihin sa ibahing gawa?

Ang ibahing katha ay kumukuha mula sa isang bagay na mayroon na at binabago ito patungo sa isang bagay na mayroong panibagong layunin, katalusan, o paraan ng pagpapahayag.

Kabilang ngunit hindi limitado sa mga ibahing katha ang fanfiction, katha tungkol sa mga tunay na tao, hangang-vid, at hangang-sining. Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay interesado sa lahat ng uri ng ibahing katha, ngunit ang aming prayoridad ay ang suportahan at ipagtanggol ang lahat ng uri ng katha na nakalagay sa aming archive, at ang mga tagahanga na lumikha sa kanila.

Bakit ito ang pananalitang pinili?

Ang terminong transformative (ibahin) ay partikular na pinili upang bigyang halaga ang isa sa mga pinakamahalagang ligal na depensa para sa lahat ng uri ng hangang-katha sa pangalan ng organisasyon: na ang mga ito ay binago mula sa orihinal na pinanggalingang materyal.

Ang paggamit na transpormatibo ay paggamit na, ayon sa lenggwahe ng Mataas na Hukuman ng Estados Unidos, “nagdadagdag ng bago, na may karagdagang layunin o ibang katangian, kahulugan, o mensahe.” ang kwento mula sa pananaw ni Voldemort ay transpormatibo, gayon din ang isang kwento tungkol sa isang sikat na artista na naglalarawan ng mga kasalukuyang palagay sa katanyagan at sa sekswalidad.

Sinuri din ng mga korte ang “karapatan sa publisidad” na hamon laban sa mga malikhaing likha gamit ang transformative use test mula sa batas ng karapatang-ari, kaya sakop din nito ang isa sa mga mahalagang ligal na hamon na kinakaharap ng mga katha tungkol sa mga tunay na tao. Dahil isa sa mga pangunahing layunin namin ay ang ipagtanggol ang karapatang mamalagi ng mga hangang-katha, mahalaga sa organisasyon ang pagkakaroon ng pangunahing depensa para sa kanila na nakalagay sa aming pangalan.

Kinakatawan ba ng OTW ang lahat ng fandom?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay hindi nagsasalita para sa lahat ng fandom, ni hindi hinahangad man na mangyari iyon: malaki ang fandom, paano mo man ito gustong tukuyin. Sa ngayon, nais ng OTW na magbigay ng isang kapaki-pakinabang, nahahanap, maaasahan at matatag na tahanan para sa lahat ng fanfiction, ano man ang kaurian nito at kinabibilangang fandom, at sa pangmatagalang hinaharap naman ay makapagpalawak sa ibang uri ng mga hangang-katha. Para magawa iyon, sinusubukan naming gumawa ng isang matibay at maipagtatanggol na imprastraktura—iyan ang OTW.

Malugod naming tinatanggap lahat ng fandom sa mga proyekto ng OTW, kabilang na ang Archive of Our Own — AO3 (Ating Sariling Sisidlan), ang periyodiko ng Transformative Works and Cultures — TWC (Ibahing Katha at Kultura), at ang Fanlore wiki. Lahat kami ay nakikibahagi na pakiharapin ang lahat ng ibahing fannish na katha sa karaniwang mga ligal na isyu. Nais naming tulungan ang mga kapwa-tagahanga na labanan ang mga walang kabuluhan na liham ng cease and desist, o humanap ng ligal na tulong kung mayroon silang magandang kaso at gusto nilang ituloy ito.

Sinusubukan naming humanap ng mga kakampi at gumawa ng mga koneksyon bago pa man magkaroon ng kaguluhan, habang ipinapaunawa sa mundo bakit hindi kailangan magkaroon ng kaguluhan, dahil ang mga fan ay mga suking mamimili.

Bakit nakapokus sa mga babaeng tagahanga ang mga birtud at mga pagpapahayag ng misyon?

Ang pinagmulan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay komunidad ng mga tagahanga at deka-dekadang kasaysayan na binuo ng halos puro kababaihan. Ngayon, dahil sa internet at makabagong teknoholohiya, ang komunidad at mga interes ng komunidad na ito ay mabilis na lumalago sa iba’t ibang direksyon at bumabagtas sa iba pang mga komunidad ng tagahanga na may iba’t iba ring kasaysayan. Kami ay puno ng tuwa at pag-asa sa paraan ng paglago ng aming komunidad at sa pakikihalubilo nito sa ibang sari-saring klase ng kulturang remix, at tanggap namin ang sinumang nais gawin ang aming ginagawa. Gayon din, mahalaga pa ring kilalanin na ang partikular na malikhaing komunidad na ito ay isang lugar na itinayo at hinubog na matindi ng panlasa ng mga kababaihan, dahil iyon ay isang pambihira at kamangha-manghang bagay batay sa kasaysayan.

Pinapahalagahan ng OTW ang lahat ng mga tagahanga at ang mga ambag ng lahat ng mga tagahanga anuman ang kasarian. Habang lumago ang OTW palabas sa kasanayang nanggagaling sa ibahing hangang-gawa sa kultura ng mga kababaihan, partikular din naming pinapahalagahan ang kasaysayan ng paglahok ng mga kababaihan, at ang mga kaugalian ng fandom na hinubog ng mga gawain ng kababaihan.

Maraming mga samahan, kabilang na ang Comic Book Legal Defense Fund, ang Academy of Machinima Arts & Sciences, at ang Electronic Frontier Foundation, ang nakapokus sa mga isyu at interes na may kaugnayan sa fandom; ang OTW ay partikular na nakapokus sa mga isyu na may kaugnayan sa ibahing katha na fanfiction, fanvid at hangang-sining.

Sino ang nasa likod ng OTW?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang organisasyong itinatag ng mga tagahanga, para sa mga tagahanga. Ito ay pinapatakbo ng isang Lupon ng Pangangasiwa. Tignan ang Tungkol sa Amin para sa karagdagang impormasyon.

Sino ang namimili sa Lupon ng Pangangasiwa?

Ang 2007-2008 na Lupon ay hinirang upang agarang mapatakbo ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Lahat na ng mga sumunod na lupon ay inihalal ng mga kasapi ng OTW. Tungkulin ng Lupon ang mag-organisa ng mga komite, gumawa ng mga huling pagpapasiya, gumawa ng pinansyal na tala, pangasiwaan ang pagsunod, at iba pa.

Ang mga miyembro ng Lupon ay inaasahang magsilbi ng mga tatlong taong termino. Isang-katlo ng Lupon ang ihinahalal bawat taon. Ihinahalal ang Lupon mula sa mga kasapi na may mabuting katayuan at nakapagsilbi ng hindi bababa sa isang taong termino sa isang komite. Bawat kasapi ng OTW ay nakakakuha ng isang boto sa halalan, kahit pa magkano ang kanilang naiambag. Kung ikaw ay interesado sa pagtakbo sa pagka-Lupon, mangyaring makipag-ugnayan sa mga kawani ng Halalan. Para sa karagdagang impormasyon sa proseso ng aming halalan, mangyaring bumisita sa Website ng Halalan ng OTW.

Paano pinipili ang mga komite?

Ang Lupon ang nagpapasiya kung aling mga komite ang bubuuin, at saka magtatalaga ng mga tagapangulo sa mga komiteng ito at mga kasaping pinili ng mga tagapangulo. Ang pangunahing mga kasapi ay pinipili mula sa mga taong unang tumugon sa unang pampublikong pagtawag na “Handang Magsilbi” para sa mga boluntaryo.

Paano ako magboboluntaryo upang tumulong? Kailangan ko bang maging kasapi para magboluntaryo?

Tinatanggap namin ang lahat ng mga nais tumulong! May daan dang boluntaryong nakikilahok sa mga proyekto ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha)—ang malaking nakararami sa kanila ay nagboluntaryo bilang tugon sa aming pampublikong paskil para sa pangangalap. Ang mga boluntaryo ng OTW ay nagmumula sa iba’t ibang lahi, kasarian, kultura, sekswal na pagkakakilanlan, at kakayahan. Hindi namimili ng boluntaryo ang OTW batay sa mga nakasaad na iyan, at pinapahalagahan namin ang pagkakaiba-iba ng aming mga kawani. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagboboluntaryo kung nais magboluntaryo.

Paano ako maaring maging kasapi ng komite?

Lagi kaming naghahanap ng mga magagaling na kasapi ng komite! Ang mga komite ay itinatalaga taon-taon, na may paminsan na pagpapalit sa gitna ng taon kung kinakailangan. Ang mga tagapangulo ay kadalasang binibigyan ng kalayaan na magtalaga ng kanilang komite, at likas silang malimit kumuha ng mga nagboluntaryo sa kanilang komite o may ibang (fannish o pangtunay na buhay) karanasang naaangkop. Kung ikaw ay interesadong magsilbi sa partikular na komite, mangyari lamang ipaalam sa Komite ng Pagboboluntaryo.

Sino ang maaaring gumamit ng mga serbisyo ng OTW at magboluntaryo?

Tinatanggap namin ang lahat ng gustong makipagtalakayan tungkol sa mga pinagbubuhatan (mga palabas, mga banda, mga manlalaro, anime, atbp.) at fandom; tanggap namin lahat ng manlilikha o tagatangkilik ng fanfiction, vid, hangang-sining, at iba pang uri ng ibahing katha.

Ang mga tao bang nagpapatakbo ng OTW ay kasangkot sa fandom?

Kami ay fan muna, at iyan ang dahilan bakit kami naglalaan ng aming oras para sa organisasyon.

Ang OTW (Organisasyon ng Ibahing Katha) ay pinapatakbo ng mga parehong tao na tumulong upang itatag ang: The Automatic Archive software, Yuletide, Buffistas.org, Polyamorous Recs, Pornish Pixies, ang Exwood Archive, Vividcon, con.txt, DSX, DSA, The Snarry Reader, ang “Snape After Deathly Hallows” fest, ang SGA Big Bang, ang Sugar Quill, ang DS Seekrit Santa, ang Supernatural Wiki, ang Foresmutters Project, Sweet Charity, pirate_hunters, ang Wolverine & Rogue Fanfiction Archive, ang X-Men Movieverse Fan Fiction archive, ang Audiofic Archive—bukod sa iba pang mga malalaking proyektong fannish—at higit pang mga kuwento, mga vid, at fannish na sining kaysa maari mong mabilang.

Maaring mahanap ang mga talambuhay ng mga kasalukuyang Lupon ng Pangangasiwa, kabilang na ang kanilang mga kaugnayang fannish dito sa website.