Fanlore

För att bevara historien bakom fans transformativa skapelser och de fandoms från vilka de uppstått, har OTW (Organisationen för Transformativa Verk) utvecklat sin egen fandom-wiki, Fanlore. Beta-versionen av Fanlore publicerades i september 2008 och i december 2010 kunde wikin ta steget fullt ut ur beta-stadiet.

Fanlore-wikin tillhandahåller ett ramverk inom vilket fans kan dokumentera sina kunskaper om och erfarenheter från fandom. Denna encyklopediska resurs är ett arkiv över fandom-historia till nytta för fansen själva. Wikin ger också en kontext för utomstående medier, akademiker och för andra som är nya inför fandom, i ett format där fansen själva har kontroll över hur de representeras.

Alla fans uppmuntras att delta i projektet och gemensamt äga innehållet i wikin. Under projektets inledande fas organiserade OTWs Wiki-kommitté volontärer och utvecklade riktlinjer för wikins struktur; allt i samarbete med de tidiga användarna, som också har tagit på sig ledande roller när det gäller att utveckla innehållet. Till sin natur är wikin ett ständigt pågående arbete, och kommittén fortsätter att erbjuda stöd, ledning och uppmuntran där sådan behövs.

Allt innehåll publiceras under en Creative Commons-licens; vem som helst har lov att publicera kopior på andra webbsidor. Wikin är byggd med öppen källkod.