Fanlore

Upang mapangalagaan ang kasaysayan ng mga ibahing hangang-katha at ang mga fandom kung saan sila nagmula, ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay nagtatag ng sarili nitong wiki para sa fandom, ang Fanlore. Ang bersyon ng Fanlore na maaaring subukin ng mga tagagamit ay ibinunsod noong Setyembre 2008, at naging opisyal na bersyon noong Disyembre 2010.

Ang Fanlore wiki ay nagbibigay ng pamamaraan kung saan maitatala ng mga tagahanga ang kanilang mga kaunawaan ng at karanasan sa fandom. Itong masaklaw na paghuhugutan ng impormasyon ay isang sisidlan ng kasaysayan ng fandom, para sa kapakinabangan ng mga tagahanga. Nagbibigay-kahulugan rin ito para sa medya sa labas ng fandom, mga akademiko, at mga taong baguhan sa fandom, sa isang pormat kung saan maaaring pangasiwaan ng mga tagahanga ang kanilang sariling pagkalarawan.

Lahat ng mga tagahanga ay ineengganyong makisali sa proyekto at makibahagi sa pagmamay-ari ng nilalaman ng wiki. Sa nauunang larangan ng proyekto, ang komite ng OTW Wiki ay namahala sa mga boluntaryo at gumawa ng pamantayan para sa balangkas ng wiki, habang sumasangguni sa mga naunang tagagamit ng wiki. Ang mga naunang tagagamit na ito ay kinuha rin ang tungkulin ng pangangasiwa ng paggawa ng nilalaman. Ang wiki ay itinuturing na “tuluyang isinasagawa”, at ang komite ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng suporta, pamamatnubay, at pagganyak kung saan kailangan.

Lahat ng orihinal na nilalaman ay napapasailalim sa Creative Commons na lisensiya; lahat ay malugod na inaanyayahang gumawa ng kopya upang ilagay sa ibang mga site. Ang wiki ay binuo gamit ang open-source software.