Comitès i grups de treball

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) s’organitza en comitès i grups de treball formats per voluntaris. Cada comitè i grup de treball té un objectiu específic, tot i que la majoria treballen junts per a donar suport a diversos projectes de l’OTW i contribuir a l’èxit de l’organització. Si tens interès a invertir part del teu temps per a ajudar l’OTW, dona una ullada al llistat de voluntaris per a veure si hi ha alguna posició disponible que vaja bé amb els teus interessos i habilitats. Els comitès i grups de treball de l’OTW són:

Comitès
Abús
Accessibilitat, Disseny i Tecnologia
Documentació de l’AO3
Comunicacions
Desenvolupament i Afiliació
Eleccions
Vídeos de fans i Multimèdia
Finances
Internacionalització i Difusió
Revista Acadèmica
Legal
Open Doors (Projecte de Portes Obertes)
Planificació Estratègica
Suport
Sistemes
Organització d’Etiquetes
Traducció
Voluntariat i Captació
Comitè d’informàtica
Wiki
Grups de treball
Polítiques de Contingut

Comitès


Abús
Cap: Matty Bowers
S’encarrega de les funcions d’abús a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi), com ara les queixes i les violacions dels Termes i condicions de servei.

Accessibilitat, Disseny i Tecnologia
Cocaps: mumble i sarken
Coordina el disseny i el desenvolupament de programari en nom de l’OTW. El principal projecte del qual s’ocupa ara el comitè és la creació d’un paquet de programari de codi obert, l’arxiu de l’OTW, per a construir i donar suport a l’AO3.

Documentació de l’AO3
Cocaps: Claire P. Baker i Sammie Louise
El comitè de Documentació de l’AO3 existeix per a crear i mantenir completa i al dia la documentació interna de l’AO3. Açò inclou però no es limita a les preguntes freqüents, els tutorials, captures de pantalla en vídeo i altra documentació relacionada amb l’AO3.

Comunicacions
Cocaps: Janita Burgess i Kiri Van Santen
S’encarrega dels comunicats de premsa, dels butlletins d’informació, les entrades dels blogs, contacte amb els mitjans de comunicació i altres tasques relacionades amb la promoció dels nostres projectes. A més a més, promou la comunicació a dins de la mateixa OTW fent que la comunicació fluïsca entre els diversos comitès.

Desenvolupament i Afiliació
Cap: Amy Lowell
S’encarrega de la captació de fons i de les afiliacions de l’OTW. També té cura de la nostra base de dades fiable amb la informació dels membres i els donants i s’assegura que cada membre puga votar a les eleccions de l’OTW.

Eleccions
Cocaps: briar_pipe, Mahewa i Araise Solace

El Comitè d’Eleccions organitza les eleccions anuals dels membres de la Junta Directiva de l’OTW. Aquestes eleccions tenen lloc el novembre de cada any i hi participen els membres de l’OTW que paguen. Eleccions es responsabilitza de tots els aspectes del procés electoral des de l’inici fins al final. Això inclou la preparació dels candidats, aspectes tècnics d’organitzar la votació, fer inqüestionable el procés complet que segueixen les nostres ordenances i dirigir el període de candidatura (quan els candidats són presentats als membres i reben preguntes).

Vídeos de fans i Multimèdia
Cap: Tisha Turk
Gestiona els projectes de l’OTW relacionats amb el vídeo i el multimèdia de totes les tradicions del fàndom, que inclou la informació i recursos per a creador/es i investigador/es, mitjans incrustats a l’AO3, històries orals dels vídeos de fans, mostres d’ús raonable en fanvídeos per ajudar l’advocacia jurídica i un arxiu secret per a emmagatzemar i protegir els vídeos de fans.

Finances
Cocaps: Atiya Hakeem i Yuechiang Luo
El comitè de finances és responsable del manteniment correcte dels llibres de l’OTW, fer i seguir els pagaments, treballar amb la Junta creant i actualitzant el pressupost, preparar i fer públic l’estat de forma acurada i informativa els estats financers i assegurar que l’OTW complisca amb tots els seus impostos.
Internacionalització i Difusió
Cap en funcions: Matty Bowers
Treballa per a augmentar la visibilitat internacional i l’accessibilitat de l’OTW i dels seus projectes.

Revista Acadèmica
Cap: Karen Hellekson
Administers Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives), una revista acadèmica en línia de caràcter internacional que es publica dues vegades a l’any i revisada per professionals en el camp dels estudis dels mitjans de comunicació. Això inclou administrar el programari de la revista acadèmica de codi obert de la TWC (OJS, sigles de l’anglès), considerar les propostes i treballar amb els autors i el contingut tant com siga necessari. També guien els documents a través de l’OJS per als estudis dels professionals, les revisions, l’edició i el disseny.

Legal
Cap: Betsy Rosenblatt
Aconsella la junta i diversos comitès sobre aspectes legals i col·labora amb el consell legal exterior. Està format, sobretot, per professionals de la llei.

Open Doors (Projecte de Portes Obertes)
Cap: Michelle Dong
Open Doors (Projecte de Portes Obertes) treballa per a preservar les obres de fans de tot tipus que es troben en perill.

Planificació Estratègica
Cap: Elliot Oberholtzer
Revisa i corregeix el pla estratègic de l’OTW entre cada 1 i 3 anys.

Suport
Cocaps: CJ Record i Nary
S’encarrega de la comunicació entre usuaris i usuàries de diferents equips involucrats amb l’AO3. L’equip de suport ajuda a solucionar problemes tècnics dels usuaris i usuàries i difonen les opinions dels usuaris i usuàries.

Sistemes
Cocaps: Matthew Vernon i puckling
S’encarrega dels servidors i de la infraestructura de l’OTW i dels seus projectes.

Organització d’Etiquetes
Cocaps: briar_pipe i Qem
Classifica i ordena les etiquetes de l’AO3 segons les pautes d’Organització d’Etiquetes, enllaçant etiquetes relacionades per a una millor indexació i cerca, alhora que permet als usuaris/es etiquetar les seues obres com volen.

Traducció
Cocaps: Priscilla Del Cima, Trey C i SunnyB
Coordina els traductors voluntaris i serveix com a enllaç amb altres comitès per a fer-ne els projectes disponibles en tants idiomes com siga possible.

Voluntariat i Captació
Cocaps: Alison Watson i Curtis Jefferson
Recluta i dirigeix voluntaris i voluntàries i membres del personal de tots els comitès i projectes, els equipa amb diverses eines i fa un seguiment de la seua faena. Els voluntaris i les voluntàries també mantenen una gran base de dades amb els registres dels voluntaris, dirigeix les afiliacions dels membres i crea materials de referència interna i documentació per als projectes i els comitès de l’OTW. Tot açò ajuda a la transparència interna i a la continuïtat a través de la construció i el manteniment d’una base de coneixement forta.

Comitè d’informàtica
Cocaps: Alex Tischer (en funcions) i James Baxter
S’encarrega del disseny i del manteniment dels llocs web de l’OTW. El nostre sistema de gestió de continguts és el WordPress i sempre cerquem desenvolupadors qualificats perquè ens ajuden.

Actualment som responsables de:

Contacta amb el Comitè d’informàtica si estàs interessat a fer voluntariat o per avisar d’un problema tècnic amb un dels llocs web anteriors.

Wiki
Cap en funcions: Priscilla del Cima
Té cura de la wiki de Fanlore. Això inclou donar suport als editors de la wiki de Fanlore així com establir una infraestructura flexible per a definir i organitzar el contingut de la wiki.

Grups de Treball

Polítiques de Contingut
Líder: Rebecca Tushnet
DIssenya i posa en marxa els Termes i condicions de servei i altres polítiques de contingut de l’AO3.