Vervekampanje for Organisasjonen for Transformative Verker, 12.-18. oktober 2017

Tusen takk!

Nå som vår vervekampanje for oktober 2017 går mot slutten, ønsker vi i OTW (Organisasjonen for Transformative Verker) å takke hver og en av dere som donerte eller spredte ordet. Dere har hjulpet prosjektene våre å vokse seg sterkere, og vi kunne ikke vært mer takknemlige! Vi ønsker også å anerkjenne den utrettelige innsatsen til alle de frivillige som jobber i kulissene med å gjøre disse vervekampanjene og alt arbeidet til organisasjonen mulig. (mer…)

Vervekampanje for Organisasjonen for Transformative Verker, 12.-18. oktober 2017

Fremover

Nå som vi feirer det siste tiåret med OTW (Organisasjonen for Transformative Verker), la oss bruke et øyeblikk på å se mot fremtiden. Takket være deres donasjoner, har vi en lys vei foran oss! Deres kontinuerlige støtte finansierer alle våre prosjekter, fra Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) til Fanlore-wikien, fra Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer) til vårt team for Juridisk rådgivning. Her er en smakebit på hva du snart kan forvente fra noen av disse prosjektene: (mer…)

OTWs gjestepost: Henry Jenkins

Fra tid til annen publiserer OTW (Organisasjonen for Transformative Verker) gjesteposter på våre OTW nyhetskontoer. Disse gjestene kommer med et utsideperspektiv på OTW eller aspekter av fandom hvor våre prosjekter kan være tilstede. Disse postene gir uttrykk for hver forfatters personlige meninger og reflekterer ikke nødvendigvis OTWs synspunkter eller policy. Vi er åpne for forslag fra fans til fremtidige gjesteposter, som kan legges igjen som en kommentar her eller sendes direkte til oss.

Henry Jenkins er en av de mest kjente akademikerne innen media som studerer fandom. Verket hans Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture fra 1992 har blitt lest over hele verden, og anses som et av de viktigste verkene innen feltet fanstudier. Da vi spurte ham om å bidra i denne månedens gjestepost i anledning vårt 10-årsjubileum, svarte han “Det er en ære å bli bedt om å utføre denne oppgaven.” Henry har snakket med oss om fans, studenter, og fandom.

Textual Poachers er fortsatt mye lest av studenter og de som er nysgjerrige på fans og fandom, men du har skrevet mange bøker og enda flere artikler siden den gang. Hva tror du har endret seg mest innen fandom siden dine tidlige dager både som forsker og som deltaker?

Når det gjelder fandom, har innflytelsen fra digitale media vært utslagsgivende: å utvide fandoms omfang, inkludert å knytte fans fra hele verden tettere sammen; å akselere farten på fan-respons i den sammenheng at fans kan reagere på sine favorittprogrammer i sanntid; å skape områder hvor fanverker er mer synlige for allmennheten (på både godt og vondt); å la folk finne sin vei inn i fandom i en mye yngre alder; og å øke påvirkningskraften til fan-aktivister som ønsker å få sin stemme hørt i respons til kansellerte tv-programmer. (Man behøver ikke å se lenger enn til den dramatiske endringen i skjebnen til Timeless denne våren).

Når det gjelder akademiske studier av fandom, har vi vært vitne til en fremvekst av en hel underkategori av studier, som har sin egen konferanse og profesjonell organisasjon, sine egne tidsskrift (inkludert Transformative Works and Cultures), sine egne forlag, sine egne kurs, osv. I løpet av det neste året kommer det minst fire store akademiske antologier dedikert til å kartlegge fagfeltet av fandomstudier, hvilket reflekterer fremveksten av en ny generasjon med forskere og representerer innovasjon på så mange områder, men særlig når det gjelder fandoms forhold til rasisme.

(mer…)