Az oldal Szolgáltatási Feltételei

Ez az oldal a “Website Terms of Service” oldal fordítása. Kételyek esetén az angol változat a mérvadó.

A következők az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) weboldalának Szolgáltatási Feltételei. A különböző OTW-s projektek, mint például az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) és a Fanlore wiki, saját Szolgáltatási Feltételekkel rendelkeznek. Ha valamelyik projektet veszitek igénybe, keressétek fel azon projekt Szolgáltatási Feltételeit.

I. Általános alapelvek

1. A jogi háttér: beleértve, hogy egy polgári pert hová adunk be, mikor, és milyen jogi szabályok értelmében

A Szolgáltatási Feltételek a Köztetek és az OTW között létrejövő teljes megegyezést alkotják, és a Szolgáltatásunk (az OTW oldalának) használatát szabályozzák.

A Szolgáltatási Feltételeket és a Köztetek és az OTW között létrejövő kapcsolatot az Amerikai Egyesült Államok New York államának hatályos törvényei szabályozzák, a jogszabályok ütközéseinek figyelembevétele nélkül.

Ti és az OTW beleegyeztek abba, hogy a New York állam New York megyéjében (Manhattan) található bíróságok személyi és kizárólagos igazságszolgáltatása alá vetitek magatokat.

Amennyiben az OTW a Szolgáltatási Feltételek bármely pontját nem érvényesíti, az nem jelenti azt, hogy az OTW lemondana a jogról, hogy azt érvényesítse. Konkrét esetben előforduló jogfeladás sem minősül annak más, a Szolgáltatási Feltételek megszegésére vonatkozó esetekben, még ugyanazon felhasználóval kapcsolatban sem.

Ha bármely, a Szolgáltatási Feltételekkel kapcsolatos intézkedést egy illetékes igazságszolgáltatási bíróság érvénytelennek talál, beleegyeztek abba, hogy a bíróság végrehajthassa a felek igényeit, amelyek az intézkedésben tükröződtek vissza, és minden más, a Szolgáltatási Feltételekkel kapcsolatos intézkedések továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Beleegyeztek abba, hogy bármely igényt vagy eljárásra adott indokot, amely a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatási Feltételek használatából, vagy azzal kapcsolatosan merült fel, az ellenkező jogszabály vagy rendelet figyelembevétele nélkül egy (1) éven belül be kell nyújtani azután, hogy ez az igény vagy eljárásra adott indok felmerült, ellenkező esetben az örökre elévül.

2. Beleegyeztek a Szolgáltatási Feltételekbe

Azáltal, hogy egy hozzászólást, vagy bármely más információt tesztek közzé az oldalon (“Tartalom”), kijelentitek, hogy egyetértetek a Szolgáltatási Feltételek betartásával.

3. A Szolgáltatással kapcsolatos lehetséges problémák

a. Az OTW szolgáltatásait “ahogy van” és “ahogy elérhető” formában kínálja. Az OTW nem szavatolja (tehát, nem tesz jogilag kötelező ígéretet), hogy a szolgáltatásunk megfelel az elvárásaitoknak; hogy a szolgáltatásunk zavartalan, időszerű, biztonságos, vagy hibamentes lesz; vagy hogy a szolgáltatásunk használata során szerzett információk pontosak, megbízhatóak, vagy kielégítőek lesznek. Törekedni fogunk a legjobb szolgáltatást nyújtani az oldalunk felhasználóinak, de bizonyos dolgok felett (pl. lehetséges kiesések, hálózati támadások, stb.) nem rendelkezünk irányítással, és nem tudunk minden eshetőségre felkészülni.

Saját felelősségetekre töltötök le, néztek meg vagy más módon értek el bármely anyagot az OTW szolgáltatásain vagy oldalain keresztül. Egyedüli felelősei vagytok akármilyen okozott kárnak vagy adatveszteségnek, amely az anyagok letöltéséből eredhet.

b. Az OTW kifejezetten elutasít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, a hallgatólagos eladhatósági garanciát, a meghatározott célra vonatkozó alkalmassági garanciát, illetve a jogtisztasági szavatosságot. A Szolgáltatási Feltételek a Köztetek és az OTW között létrejövő teljes megegyezést képviselik. Ennek értelmében semmiféle kommunikáció, legyen az szóbeli vagy írásbeli, egy OTW-t képviselő személlyel nem képez garanciát vagy ígéretet azon kívül, ami kifejezetten kijelentésre került a Szolgáltatási Feltételekben.

c. Kifejezetten tudomásul veszitek, hogy az OTW nem tekinthető felelősnek bármiféle okozott kár esetén (még ha az OTW-t tájékoztatták ezen károk lehetőségével kapcsolatban), mely károkba beleértendő, de nem kizárólagosan, a szolgáltatások használata vagy az erre való képtelenség; az általatok beküldött Tartalomhoz vagy információhoz történő illetéktelen hozzáférés vagy azokban történt változtatás; és a szolgáltatásokat használó harmadik felek tettei és kijelentései.

d. Tudomásul veszitek, hogy az OTW nem tekinthető felelősnek a titeket vagy harmadik feleket érintő, az OTW szolgáltatásaihoz történő hozzáférés bármilyen megszűntetésében vagy korlátozásában. Az OTW bármikor módosíthatja, megszüntetheti, vagy ideiglenesen megszüntetheti szolgáltatásait vagy szolgáltatásai bizonyos részeit.

e. Tudomásul veszitek, hogy az OTW nem tekinthető felelősnek olyan követelések esetén, amelyek az általatok elérhetővé tett Tartalom, a Szolgáltatás használata, a Szolgáltatáshoz történő kapcsolódás, a Szolgáltatási Feltételek általatok történő használata vagy más jogainak általatok történő megsértése kapcsán merül fel.

Másszóval az OTW nem felelős veletek szemben azért, hogy engedélyezi nektek a Tartalom posztolását, a Tartalom letöltését, vagy hogy bármit tehessetek az OTW szolgáltatásaival. Az OTW nem feltételezi azokat a jogi kockázatokat, amikkel Ti szembesülhettek a posztolás, a megtekintés, vagy a Tartalommal történő bármiféle tevékenység során.

4. Az OTW oldalán megosztott hozzászólások

Egy vagy több blogot tarthatunk fent az oldalon, amelyek hozzászólásokat fogadnak el. Átláthatóságra törekszünk, és általános jelleggel minden hozzászólást közlünk, amelyet kapunk, ideértve a kritikus hozzászólásokat is. Azonban azáltal, hogy egy blogon hozzászóltok, beleegyeztek abba, hogy a mi döntésünk, hogy ezt közzétesszük-e vagy sem. Ha a kizárólagos körültekintésünk során úgy döntünk, hogy a blogon közzétett hozzászólás spam vagy hirdetés; más személy személyi információját fedi fel; vagy esetleg illegális tartalmat, vagy gyűlöletbeszédet tartalmaz, nem tehetjük közzé, illetve bármikor eltávolíthatjuk azt.

5. Tartalom, amelyet a Szolgáltatás használata során láthattok:

a. Az OTW, vagy a szolgáltatásait használók, más oldalakra mutató linkeket szolgáltathatnak. Az OTW nem rendelkezik irányítással ezek felett az oldalak felett, és ti beleegyeztek abba, hogy az OTW nem felelős és nem támogatja ezen oldalak tartalmait vagy elérhetőségeit. (Kérünk, hogy jelentsétek az elévült linkeket.)

b. Tudomásul veszitek, hogy az OTW nem felelős a mások által beadott Tartalomért. A Tartalom a benyújtó személyek egyedüli felelőssége. Tudomásul veszitek, hogy az oldal használatával kitehetitek magatokat olyan tartalmaknak, amelyek sértők, tévesek, szexuálisan explicitek, illetlenek, istenkáromlók, kifogásolhatók, vagy helytelenül leírtak.

c. Az OTW nem felelős veletek szemben bármely olyan Tartalom kapcsán, mellyekkel az Oldalon vagy az Oldal miatt kapcsolatba kerülhettek.

6. Mit teszünk a Tartalmatokkal:

Azáltal, hogy az OTW oldalára Tartalmat adtok be hozzászólás formájában, beleegyeztek abba, hogy a hozzászólásotokról másolatokat készítünk, és ezeket más embereknek megmutatjuk. Kifejezetten akkor, ha Tartalmat adtok be hozzászólás formájában, egy nemzetközi, szabadalmi díj-mentes, nemkizárólagos felhatalmazást adtok az OTW-nek arra, hogy a Tartalmatokat elérhetővé tegye. Az “elérhetővé tétel” magába foglalja a terjesztést, a másolatkészítést, az előadást, a bemutatást, az összeállítást, vagy az adaptálást. A módosítás és az adaptálás itt a munkátok előadására vonatkozik, nem a tartalmára. Nem fogjuk a hozzászólásotokat tartalom vagy jelentés kapcsán szerkeszteni. Megváltoztathatjuk a formátumot, automatikusan átalakíthatjuk a HTML címkéket standard formátumokba, vagy bármely más változtatásokat eszközölhetünk az elérhetőség javításának érdekében, vagy azért, hogy a hozzászólási fórumainkon hathatós moderálást hajthassunk végre.

II. Korszabályzat

Az Egyesült Államok, a gyermekek internetes titoktartásával kapcsolatos előírásaival egyetértésben, az OTW és annak oldalai tudatosan nem kérelmez vagy gyűjt a tizenhárom (13) éven aluli gyermekektől információt. Így tehát a tizenhárom (13) éven aluli gyermekeknek nem engedélyezett bármely formájú Tartalom feltöltése az OTW oldalára. Azáltal, hogy Tartalmat adtok be az OTW oldalára, kijelentitek, hogy tizenhárom (13) évesek, vagy annál idősebbek vagytok.

Ezen szabályzat értelmében egy szülőt vagy jogi oltalmazót megkérni arra, hogy Tartalmat töltsenek fel az oldalra, nem képezi Tartalom beadását.

III. Adatvédelmi nyilatkozat

http://www.transformativeworks.org/privacy