5 милиона фан радова

AO3 је достигао 5 милиона фановских радова!

17. јула је Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива) досегла 2 милиона регистрованих корисника. Данас смо достигли још већи успех: 5 милиона објављених фан радова! \o/

AO3 је пуштен као отворена бета верзија у новембру 2009. године. Првих милион фан радова смо достигли тек у фебруару 2014. године, али смо скоро сваке наредне године имали још по милион. У јулу 2018. године, достигли смо 4 милиона фан радова, а у октобру исте године смо имали и 30.000 фандома. Read More