Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för januari 2017, nummer 109

I. VECKAN FÖR JURIDIK OCH UPPHOVSRÄTT

Ett stort tack från Juridiska kommittén till alla fans som svarade på Juridiskas enkät under upphovsrättsveckan angående fans kunskaper om och inställning till upphovsrättslag! De fick över 1000 svar och kommer att använda dessa svar för att utveckla OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) juridiska rådgivning och utbildningsuppdrag. Juridiska hoppas kunna publicera några preliminära resultat i februari inför veckan för Tillåten Användning.

I januari gick de även samman med flera allierade för att lämna in ett amicus-utlåtande i falletCross v. Facebook. Utlåtandet innehåller två argument mot alltför omfattande publicitetsrätt. Det första argumentet är att folk inte borde kunna använda lagar om publicitetsrätt för att förhindra ickekommersiell kommunikation om dem på sociala medier. Det andra är att paragraf 230 i U.S. Communications Decency Act, som erbjuder en “trygg hamn” för sidor som har användargenererat innehåll (som fansidor och sociala medie-sidor), skyddar sådana sidor från ansvar för användargenererat innehåll som bryter mot publicitetsrätten.

I december skapade Juridiska ett pedagogiskt och rådgivande inlägg om två utvecklingar inom lagstiftning i EU och Storbritannien som är till fans nackdel, såväl som vad fans kan göra för att motsätta sig dem. Det är inte för sent att skrida till handling! Under december och januari har Juridiska även svarat på frågor från användare om lagar och verk av fans.

Läs mer