Användarvillkor för OTW

Denna sida är en översättning av ”Website Terms of Service.” Om något är oklart eller tvetydigt gäller den engelska versionen.

Detta är användarvillkoren för OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) hemsida. Andra OTW-projekt, som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) och Fanlore wikin, har sina egna användarvillkor. Om du använder ett av dessa projekt, var vänlig ta del av deras användarvillkor.

I. Allmänna principer

1. Det juridiska: inklusive var en stämning bör lämnas in, när, samt under vilken lag

Användarvillkoren utgör hela överenskommelsen mellan dig och OTW och reglerar din användning av tjänsten (OTWs hemsida).

Användarvillkoren och relationen mellan dig och OTW skall regleras av lagarna i delstaten New York i USA, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Du och OTW kommer överens om att följa den personliga och enväldiga jurisdiktionen hos domstolar inom New York County (Manhattan), i delstaten New York.

Även om OTW inte upprätthåller en viss del av sina användarvillkor gäller ändå användarvillkoren i sin helhet, och varje undantag i fråga om ett särskilt fall skall inte innebära fler undantag vad gäller brott mot användarvillkoren​​, ens om det handlar om samma användare.

Om någon bestämmelse i användarvillkoren förklaras ogiltig av en behörig domstol, samtycker du till att domstolen verkställer parternas avsikter som reflekteras i bestämmelsen, och att övriga bestämmelser i användarvillkoren gäller fullt ut.

Du godkänner att anspråk eller krav på åtgärd som uppkommer på grund av eller i samband med användning av tjänsten eller användarvillkoren måste lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstod. Detta gäller oavsett om det finns lagar eller bestämmelser som säger annorlunda. Anspråk som inte lämnas in i tid ska räknas som för evigt preskriberade.

2. Du godkänner användarvillkoren

Genom att skicka in en kommentar eller annan information till sidan (“innehåll”) går du med på att följa användarvillkoren.

3. Potentiella problem med tjänsten

a. OTW tillhandahåller tjänster som de är och i mån av tillgänglighet. OTW garanterar inte (d.v.s. skapar inte ett lagligt bindande kontrakt) att våra tjänster kommer att möta dina förväntningar, att våra tjänster kommer att vara oavbrutna, i tid, stabila eller felfria, eller att resultaten du får genom att använda tjänsterna kommer att vara exakta, pålitliga eller tillfredställande för dig. Vi strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga service till våra användare, men många komplikationer (som oplanerade strömavbrott, dataintrång och så vidare) är utom vår kontroll och vi kan inte planera för alla möjliga händelser.
Allt material som du laddar hem, öppnar, eller på annat sätt kommer i kontakt med genom OTWs tjänster eller hemsidor används helt på egen risk. Allt ansvar för skadade eller förlorade data genom nedladdning av sådant material är helt på ditt ansvar.

b. OTW frånsäger sig alla garantier, oavsett om de är i klarspråk eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om köpvärde, lämplighet för ett visst ändamål, eller överensstämmelse med upphovsrätten. Användarvillkoren representerar hela överenskommelsen mellan dig och OTW. Därför kommer ingen kommunikation från någon person som är associerad med OTW, vare sig den är muntlig eller i text, skapa en garanti eller ett löfte som inte är tydligt fastställt i Användarvillkoren.

c. Du godkänner tydligt att OTW inte har något ansvar gentemot dig för möjliga skador av någon typ (även om OTW har blivit varnat för att sådana skador är möjliga) som kommer sig av våra tjänster. Detta inkluderar men är inte begränsat till ditt användande av eller oförmåga av att använda tjänsterna, obehörig tillgång till eller ändringar av innehåll eller information du skickar in; samt agerande och uttalanden av tredje part som använder tjänsten.

d. Du godkänner att OTW inte är ansvarig gentemot dig eller tredje part för uppsägning eller begränsning av din tillgång till OTWs tjänster. OTW kan komma att ändra, avsluta eller göra avbrott i vissa tjänster eller delar av tjänster när som helst.

e. Du godkänner att OTW inte har något ansvar inför dig angående krav med anledning av material som du gör tillgängligt, ditt användande av tjänsten, din koppling till tjänsten, din använding av användarvillkoren, eller din överträdelse av någon annans rättigheter.

Med andra ord har OTW inget ansvar för det material du lägger upp eller laddar ner, eller andra saker du gör med OTWs tjänster. OTW tar inte på sig några juridiska risker du kan stå inför genom att lägga upp, titta på, eller göra något annat med ett visst innehåll.

4. Kommentarer på OTWs hemsida

Vi kan komma att driva en eller flera bloggar på hemsidan som tillåter kommentarer. Vi arbetar för full öppenhet och kommer generelt att lägga upp alla kommentarer som vi får, inklusive kritiska kommentarer. Dock godkänner du att det är upp till oss att bestämma ifall vi vill lägga upp kommentaren du har skickat in. Om vi bestämmer, efter eget omdöme, att bloggkommentaren är spam eller reklam, lämnar ut någon annans personuppgifter eller innehåller olagligt innehåll eller hatpropaganda, så kan vi välja att inte lägga upp den kommentaren eller att ta bort den när som helst.

5. Innehåll som du stöter på vid användning av tjänsten:

a. OTW eller användare av tjänsten kan lägga upp länkar till andra hemsidor. OTW har ingen kontroll över dessa sidor och du är införstådd med att OTW inte är ansvarig för eller stödjer deras innehåll eller tillgänglighet. (Rapportera gärna eventuella länkar som inte fungerar.)

b. Du är införstådd med att OTW inte är ansvarig för innehåll som skickats in av andra. Personen som skickade in innehållet är till fullo ansvarig för det. Du ärockså införstådd med att användandet av sidan kan utsätta dig för material som är kränkande, felaktigt, pornografiskt, oanständigt, hädiskt, stötande eller dåligt stavat.

c. OTW är inte ansvarig gentemot dig för något innehåll som du exponeras för via hemsidan.

6. Vad vi gör med ditt material:

Genom att skicka in material tll OTW i form av en kommentar, godkänner du att vi kan skapa kopior av din kommentar för att visa andra. För att vara tydlig beviljar du OTW rätten att göra ditt innehåll tillgängligt världen över, avgiftsfritt och utan ensamrätt. Att “göra tillgängligt” innefattar spridning, reproduktion, uppförande, uppvisande, sammanställning samt förändring eller bearbetning. Förändring eller bearbetning betyder i detta fall hur ditt material visas–inte dess innehåll. Vi kommer inte att redigera innehållet eller betydelsen av din kommentar. Vi kan komma att ändra format, automatiskt konvertera html-taggar till standardformat, eller göra andra ändringar för att öka tillgängligheten eller effektivt moderera våra kommentarsforum.

II. Ålderspolicy

I enlighet med USAs bestämmelser angående barns integritet online samlar inte OTW medvetet in information om barn under tretton (13) års ålder. Barn under tretton (13) år får därför inte ladda upp innehåll av något slag till OTWs hemsida. Genom att ladda upp innehåll till OTWs hemsida bekräftar du att du är tretton (13) år gammal eller äldre.

Att be en förälder eller vårdnadshavare att ladda upp innehåll innebär inte att detta laddats upp i enlighet med denna policy.

III. Integritetspolicy

http://www.transformativeworks.org/privacy