Banner av caitie föreställande en tidning med namn och loggor för OTW och dess projekt på sidorna.

Nyhetsbrev januari 2018, Nr 120

I. JURIDISK RÅDGIVNING

Juridiska har fortsatt kämpa för att fans ska kunna göra videor utifrån s.k. tillåten användning (“fair use”) och har slagit sig ihop med ett flertal allierade i att lämna in skrivelser till stöd för två undantag från bestämmelserna som förbjuder kringgående av kopieringsskydd i den amerikanska upphovsrättsskyddslagen DMCA.. Den första skrivelsen begär ett uttrycklingt undantag för fans som vill rippa DVD, Blu-ray och strömmat material i syfte att integrera audiovisuellt material i fanfiction. Den andra skrivelsen syftar till att klargöra och utvidga det existerande ‘undantaget för fanvideo-makare’ som tillåter att dessa rippar DVD, Blu-ray, och strömmat material för att göra remixvideor. Ett stort tack till de många fans som hjälpt till med att samla in berättelser och annat faktastöd för dessa petitioner. (mer…)